ASUS ROG G56JR - อุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกซื้อเพิ่ม

background image

อุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกซื้อเพิ่ม

อุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะถูกติดตั้งมาให้เพื่อเพิ่มความสามารถของโน้ต

บุ๊คพีซีของคุณ ถ้าคุณต้องการ
ฮับ USB (อุปกรณ์เลือกซื้อ)

การต่อฮับ USB จะเป็นการเพิ่มพอร์ต USB เพื่อให้

คุณสามารถเชื่อมต่อ หรือถอดอุปกรณ์ต่อพ่วง USB

หลายตัวผ่านทางสายเคเบิลเส้นเดียวได้อย่างรวด เร็วขึ้น
ดิสก์หน่วยความจำแฟลช USB

ดิสก์หน่วยความจำแฟลช USB

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ซึ่งมีประโยชน์คือ

ให้พื้นที่เก็บข้อมูลมากถึงหลายร้อยเมกะไบต์

และมีความเร็วการถ่ายโอนที่สูงกว่า และความทนทานที่มากกว่า
ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ USB

ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์อินเตอร์เฟซ USB ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม

สามารถใช้ กับ ฟล็อปปี้ดิสก์ 3.5 นิ้วมาตรฐาน 1.44MB

(หรือ 720KB)

คำเตือน! เพื่อป้องกันความล้มเหลวของระบบ ให้ใช้ “Safely

Remove Hardware (ถอดฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัย)”

บนทาสก์บาร์ของ Windows ก่อนที่จะถอดฟล็อปปี้ดิสก์ USB

ออก นำฟล็อปปี้ดิสก์ ออก ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายโน้ตบุ๊คพีซี

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทก