ASUS ROG G56JR - ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทั่วไป

background image

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ - ออปติคัลดิสก์

ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ไม่สามารถอ่านหรือเขียนแผ่นดิสก์ได้
1. อัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และลองใหม่อีกครั้ง
2. ถ้าการอัพ เดต BIOS ไม่ช่วยอะไร ให้ลองแผ่นดิสก์ที่มีคุณภาพดี

ขึ้น และลองอีกครั้ง

3. ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศของคุณ

และสอบถามวิศวกรเพื่อขอความช่วยเหลือ

ไม่รู้สาเหตุ - ระบบไม่มีเสถียรภาพ

ไม่สามารถปลุกระบบจากสถานะไฮเบอร์เนชั่นได้
1. ถอดชิ้นส่วนที่อัพเกรดออก (RAM, HDD, WLAN, BT)

ถ้ามีการติดตั้งไว้หลังจากที่ซื้อเครื่องมา

2. ถ้าไม่มี ให้ลองใช้ System Restore (กู้คืนระบบ) ของ MS กลับเ

ป็นวันที่ก่อนหน้า

3. ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ลองกู้คืนระบบของคุณโดยใช้พาร์ติชั่นกา

รกู้คืน หรือ DVD

หมายเหตุ: คุณต้องสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่

อื่นก่อนที่จะทำการกู้คืน

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ - แป้นพิมพ์ / ฮ็อตคีย์

ฮ็อตคีย์ (FN) ไม่ทำงาน
A. ติดตั้งไดรเวอร์ “ATK0100” ใหม่จากแผ่น CD ไดรเวอร์ หรือดาวน์โ

หลดจากเว็บไซต์ ASUS

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

A-11

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ - กล้องในตัว

กล้องในตัวทำงานไม่ถูกต้อง
1. ตรวจสอบ “Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)” เพื่อดูว่ามีปั

ญหาหรือไม่

2. ลองติดตั้งไดรเวอร์เว็บแคมใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา
3. ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้อัปเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่นล่

าสุด และลองอีกครั้ง

4. ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศของคุณ

และสอบถามวิศวกรเพื่อขอความช่วยเหลือ

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ - แบตเตอรี่

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่
1. ลงทะเบียนโน้ตบุ๊คพีซีเพื่อรับการรับประกันหนึ่งปีโดยใช้เว็บไซต์

ต่อไปนี้:

http://member.asus.com/login.

aspx?SLanguage=en-us

2. อย่าถอดแบตเตอรี่แพคออกในขณะที่ใช้โน้ตบุ๊คพีซีกับอะแดปเตอร์

AC

เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิด จากเหตุการณ์ไฟดับ แบตเตอรี่แพค

ของ ASUS มีวงจรป้องกัน เพื่อป้องกันการชาร์จพลังงานมากเกินไป

ดังนั้นแบตเตอรี่แพคจะไม่เกิดความเสียหายเมื่อยังคงใส่อยู่ในโน้ตบุ๊

คพีซ

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ - ข้อผิดพลาดในการเปิด/ปิดเครื่อง

ไม่สามารถเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี
การวินิจฉัย:
1. เปิดโดยใช้เฉพาะแบตเตอรี่ได้หรือไม่? (ใช่ = 2, ไม่ = 4)

2. สามารถเห็น BIOS (โลโก้ ASUS) หรือไม่? (ใช่ = 3, ไม่ = A)

3 สามารถโหลด OS หรือไม่? (ใช่ = B, ไม่ = A)

4. LED เพาเวอร์ของอะแดปเตอร์ติดหรือไม่? (ใช่ = 5, ไม่ = C)

5. เปิดโดยใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ได้หรือไม่? (ใช่ = 6, ไม่ = A)

6. สามารถเห็น BIOS (โลโก้ ASUS) หรือไม่? (ใช่ = 7, ไม่ = A)

7. สามารถโหลด OS ได้หรือไม่? (ใช่ = D, ไม่ = A)

background image

A-1

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

อาการ & การแก้ไขปัญหา:

A. ปัญหาอาจอยู่ใน MB, HDD หรือ NB; ติดต่อศูนย์บริการในประเ

ทศเพื่อขอความช่วยเหลือ

B. ปัญหาเกิดจากระบบปฏิบัติการ ลองกู้คืนระบบโดยใช้พาร์ติชั่นกา

รกู้คืน หรือแผ่นดิสก์

สำคัญ: คุณ ต้องสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่อื่นก่อ

นที่จะทำการกู้คืน

C. ปัญหาจากอะแดปเตอร์; ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ

ไม่เช่นนั้นให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศเพื่อ เปลี่ยนอุปกรณ์

D. ปัญหาจากแบตเตอรี่; โปรดตรวจสอบหน้าสัมผัสแบตเตอรี่

ไม่เช่นนั้นให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศ เพื่อทำการซ่อมแซม

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ - การ์ดไร้สาย

จะตรวจสอบว่าโน้ตบุ๊คพีซีมีการ์ดไร้สายหรือไม่ได้อย่างไร?
ก. เข้าสู่ Control Panel (แผงควบคุม) -> Device Manager (

ตัวจัดการอุปกรณ์) คุณจะเห็น

ว่าโน้ตบุ๊คพีซีมีการ์ด WLAN ภายใต้รายการ “เน็ตเวิร์กอะแดปเต

อร์” หรือไม่

ปัญหาทางกล - พัดลม / อุณหภูมิ

ทำไมพัดลมระบายความร้อนจึงทำงานตลอด และอุณหภูมิสูง?
1. ตรวจดูให้แน่ใจพัดลมทำงานเมื่ออุณหภูมิ CPU สูง

และตรวจสอบว่ามีอากาศไหลจากท่อระบายอากาศ หลัก

2. ถ้าคุณมีแอปพลิเคชั่นหลายตัวกำลังรันอยู่ (ดูบนทาสก์บาร์)

ให้ปิดแอปพลิเคชั่นเพื่อลดภาระของระบบ

3. นอกจากนี้ปัญหายังอาจเกิดจากไวรัสบางตัว ให้ใช้ซอฟต์แวร์ป้อง

กันไวรัสเพื่อตรวจจับไวรัส

4. ถ้าวิธีด้านบนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองกู้คืนระบบของคุณโ

ดยใช้พาร์ติชั่นการกู้คืน หรือ DVD

สำคัญ: คุณต้องสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่อื่น

ก่อนที่จะทำการกู้คืน

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

A-1

ข้อควรระวัง: อย่าเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตก่อนที่คุณจะติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และอินเตอร์เน็ต ไฟร์วอลล์เพื่อป้องกั

นเครื่องของคุณจากไวรัส

ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ - ซอฟต์แวร์ที่ให้มากับเครื่อง ASUS

เมื่อเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี จะมีข้อความ “Open policy file error

(ข้อผิดพลาดเปิดไฟล์นโยบาย)”

A. ติดตั้งยูทิลิตี้ “Power4 Gear” เวอร์ชั่นล่าสุดใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา ซ

อฟต์แวร์มีอยู่บนเว็บไซต์

ASUS

เหตุผลที่ไม่ทราบ - หน้าจอสีฟ้าที่มีข้อความสีขาว

หน้าจอสีฟ้าที่มีข้อความสีขาวปรากฏขึ้นหลังจากการบูตระบบ

1. ถอดหน่วยความจำเพิ่มเติม ถ้ามีการติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติ

มหลังจากที่ซื้อเครื่องมา ให้ปิดเครื่อง

ถอดหน่วยความจำเพิ่มเติมออก และเปิดเครื่อง

เพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยความจำไม่สามารถ ทำงาน

ด้วยกันได้หรือไม่

2. ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ ถ้าคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่

นซอฟต์แวร์เมื่อไม่นานมานี้

ซอฟต์แวร ์นั้นอาจใช้งานไม่ได้กับระบบของคุณ ลองถอนการติ

ดตั้งซอฟต์แวร์เหล่านั้นใน

เซฟโหมดของ Windows

3. ตรวจสอบไวรัสในระบบ
4. อัปเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วย WINFLASH ใน

Windows หรือ AFLASH ในโหมด DOS ยูทิลิตี้และไฟล์ BIOS เ

หล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ASUS

คำเตือน: ตรวจดูให้แน่ใจว่า แหล่งพลังงานของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณจะ

ไม่ถูกขัดจังหวะระหว่างกระบวนการแฟลช BIOS

background image

A-1

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

5. ถ้าปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ใช้กระบวนการกู้คืน เพื่อติดตั้งระบบข

องคุณใหม่ทั้งหมด

สำคัญ: คุณต้องสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่อื่นก่อ

นที่จะทำการกู้คืน

ข้อควรระวัง: อย่าเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตก่อนที่คุณจะติดตั้งซ

อฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

และอินเตอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากไวรัส

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งไดรเวอร์ “อัปเดต Intel

INF” และ “ATKACPI” ก่อน

เพื่อให้ระบบสามารถรู้จักอุปกรณ์ฮาร์ดแวร

6. ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศของคุณ และ

สอบถามวิศวกรเพื่อขอความช่วยเหลือ

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

A-1

ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ - BIOS

การอัปเดต BIOS

1. โปรดตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน้ตบุ๊คพีซี และดาวน์โหลดไฟล์

BIOS ล่าสุดสำหรับรุ่นของคุณจากเว็บไซต์ ASUS และจัดเก็บลงใ

นแฟลชดิสก์ไดรฟ์

2. เชื่อมต่อแฟลชดิสก์ไดรฟ์ของคุณเข้ากับโน้ตบุ๊คพีซี และเปิดเครื่

องโน้ตบุ๊คพีซี

3. ใช้ฟังก์ชั่น “Start Easy Flash (แฟลชแบบง่าย)” ในหน้า

Advanced (ขั้นสูง) ของยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS ปฏิบัติตามขั้นตอ

นที่แสดงขึ้น

4. ค้นหาไฟล์ BIOS ล่าสุด และเริ่มการอัพเดท (การแฟลช) BIOS

5. คุณต้องเรียก “Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริ่มต้น)” ในหน้า

Exit (ออก) หลังจากการอัปเดต (การแฟลช) BIOS

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: G56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

ASUS FancyStart

[Disabled]

POST Logo Type

[Static]

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

ASUS EASY OVER-CLOCK

[Turbo]

Internal Pointing Device

[Enabled]

SVM Mode

[Enabled]

Legacy USB Support

[Enabled]

SATA Configuration

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

background image

A-1

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC