ASUS ROG G56JR - ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป

background image

ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป

โน้ตบุ๊คพีซีนี้ได้รับรางวัลฉลาก EU Flower ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณ

ฑ์นี้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
1. การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงระหว่างที่ใช้และในโหมดสแตนด์บาย
2. มีการจำกัดการใช้โลหะหนักที่เป็นพิษ
3. มีการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4. การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการส่งเสริมการรีไซเคิล

5. ออกแบบมาสำหรับการอัปเกรดที่ง่าย และอายุการใช้งานที่ยาวน

าน ด้วยการใช้อะไหล่ที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น แบตเตอรี่ เพาเวอ

ร์ซัพพลาย แป้นพิมพ์ หน่วยความจำ และในบางเครื่องก็มี CD

ไดรฟ์ หรือ DVD ไดรฟ์

6. ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่านนโยบายการนำกลับคืน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower,

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรปที่

http://www.ecolabel.eu.