ASUS ROG G56JR - หน่วยความจำ (RAM) 

background image

หน่วยความจำ (RAM)

โดยลดการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ให้น้อยลง BIOS

จะตรวจพบหน่วยความจำในระบบโดยอัตโนมัติ และตั้งค่าคอนฟิก

CMOS ให้สัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการ POST (Power-On-

Self-Test)

คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ (รวมทั้ง BIOS)

หลังจากที่ติดตั้งหน่วยความจำเข้าไป

ช่องใส่หน่วยความจำ ให้ความ สามารถในการใส่หน่วยความจำ

เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ อัพเกรดหน่วยความจำสำหรับ

โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ โปรดไปยัง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หรือร้านค้าปลีก ซื้อเฉพาะโมดูล สำหรับเพิ่มหน่วยความจำจากร้

าน ค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน้ตบุ๊ค พีซีนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเ

ข้ากัน ได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

การถอดการ์ดหน่วยความจำ:

3

3

(นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น)

(นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น)

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PCคุณไม่สามารถติดตั้งโมเด็มหรือการ์ดเน็ตเวิร์กในตัวในภายห

ลังเป็นอุปกรณ์อัพเกรดได้ หลัง จากที่ซื้อเครื่องมาแล้ว คุณสา

มารถติดตั้งโมเด็มและ/หรือเน็ตเวิร์กเป็นเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด