ASUS ROG G56JR - การปิดทำงานทัชแพดโดยอัตโนมัติ

background image

การปิดทำงานทัชแพดโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดทำงานทัชแพดเมื่อต่อเมาส์ USB ภายนอกโดย

อัตโนมัติได้
ในการปิดทำงานทัชแพด:
1.

ไปที่ แผงควบคุม เปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองเป็น ไอคอน

ขนาดใหญ่ จากนั้นเลือก เมาส์

2.

เลือกแท็บ ELAN

3.

ทำเครื่องหมายกล่องที่มีตัวเลือก ปิดทำงานเมื่อเสียบ

อุปกรณ์ชี้ภายนอก

4.

เลือก ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน หรือเลือก ตกลง

เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นออก

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ออปติคัลไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)

การใส่ออปติคัลดิสก์

1. เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีเปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่มดีด ของของไดรฟ์

และถาดวางแผ่นจะดีดออก มาบางส่วน

2. ค่อยๆ ถึงแผงด้านหน้าของไดรฟ์ และเลื่อน ถาดออกมาจนสุด

ใช้ความระมัดระวังอย่าแตะ เลนส์ของไดรฟ์ CD และกลไกอื่นๆ

ตรวจดูให้ แน่ใจว่าไม่มีอะไรกีดขวาง ซึ่งอาจทำให้เกิด

การติดขัดอยู่ข้างใต้ถาดของไดรฟ์