ASUS ROG G56JR - การดูแลทัชแพด

background image

การดูแลทัชแพด

ทัชแพดเป็นอุปกรณ์ที่มีความไวต่อแรงกด ถ้าไม่ดูแลอย่างเหมาะสม

ก็จะเสียได้ง่าย โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

ให้แน่ใจว่าทัชแพดจะไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก ของเหลว หรือไขมัน

อย่าสัมผัสทัชแพดด้วยนิ้วที่สกปรก หรือเปียก

อย่าวางวัตถุที่หนักไว้บนทัชแพดหรือปุ่มของทัชแพด

อย่าขูดขีดทัชแพดด้วยเล็บ หรือวัตถุที่แข็ง

การกวาดด้วยสามนิ้ว - ด้วยการใช้สามนิ้วบนทัชแพด คุณ

สามารถกวาดหน้าจากซ้ายไปขวา / ขวาไปซ้าย นอกจากนี้ คุณ

สามารถใช้เกสเจอร์นี้เพื่อสลับระหว่างหน้าต่างที่แอกทีฟบน

เดสก์ทอปของคุณได้ด้วย

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC