ASUS ROG G56JR - อุปกรณ์ชี้

background image

อุปกรณ์ชี้

อุปกรณ์ชี้ทัชิแพดในตัวของโน้ตบุ๊ค PC มีความไวต่อแรงกด และไม่มี

ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ระบบยังคงต้องการไดรเวอร์อุปกรณ์

สำหรับทำงานกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นบางตัว

ปุ่มคลิกซ้าย

(โซนด้านในเส้นประ)

ปุ่มคลิกขวา

(โซนด้านนอกเส้นประ)

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC