ASUS ROG G56JR - การเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี

background image

การเปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี

ข้อความการเปิดเครื่องของโน้ตบุ๊คพีซีจะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณเปิด

เครื่อง ถ้าจำเป็น คุณอาจปรับ ความสว่างได้โดยการใช้ฮ็อตคีย์

ถ้าคุณจำเป็นต้องรันการตั้งค่า BIOS เพื่อตั้งค่าหรือแก้ไขค่าคอนฟิก

เกอเรชั่นของระบบ ให้กด [F2]

ระหว่างกระบวนการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS ถ้าคุณกด [Tab]

ระหว่างหน้าจอที่กำลังเปลี่ยน คุณก็สามารถเห็นข้อมูลการบูตมาตรฐา

น เช่น เวอร์ชั่น BIOS ได้ กด [ESC] และคุณจะเข้าสู่เมนูบูต

พร้อมด้วยตัวเลือกต่างๆ ในการบูตจากไดรฟ์ที่มีในเครื่องของคุณ