ASUS ROG G56JR - ฮ็อตคีย์สี (ในเครื่องบางรุ่น)

background image

ฮ็อตคีย์สี (ในเครื่องบางรุ่น)

ส่วนต่อไปนี้ กำหนดฮ็อตคีย์สีบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊คพีซี

คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งสีได้โดยแรกสุดให้

กดปุ่มฟังก์ชั่นค้างไว้ ในขณะเดียวกันก็กดปุ่มที่มีคำสั่งสี

background image

0

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ทัชแพดกากบาท (F9):

สลับระหว่างการล็อค (ปิดทำงาน) และ ไม่ล็อค

(เปิดทำงาน) ทัชแพดในตัว การล็อคทัชแพดจะป้องกันคุณ

ไม่ให้เลื่อนตัว ชี้โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่พิมพ์

และเหมาะสำหรับใช้เมื่อต่อกับอุปกรณ์ชี้ี้ ภายนอก เช่น

เมาส์ หมายเหตุ: ในเครื่องบางรุ่นมีไฟแสดงสถานะ

ระหว่าง ปุ่มทัชแพด ซึ่งจะติดเมื่อทัชแพดไม่ได้ล็อค

(เปิดทำงาน) และจะไม่ติดเมื่อ ทัชแพดล็อค (ปิดทำงาน)
ไอคอนรูปลำโพง (F10):

สลับระหว่างการ เปิด และปิดลำโพง

(เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น)
ไอคอนลำโพงลง (F11):

ลดระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS

เท่านั้น)
ไอคอนลำโพงขึ้น (F12):

เพิ่มระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS

เท่านั้น)
Num Lk (Ins): สลับระหว่างการเปิด และ ปิด

ปุ่มกดตัวเลข (ล็อคตัวเลข) อนุญาตให้คุณใช้แป้น

พิมพ์ในบริเวณที่กว้างขึ้นสำหรับการป้อนตัวเลข

(ในเครื่องบางรุ่น)

ในเครื่องบางรุ่น))

Scr Lk (Num LK): สลับระหว่างการเปิดและปิด

“ล็อคการเลื่อน” อนุญาตให้คุณใช้แป้นพิมพ์

ในบริเวณที่กว้างขึ้นสำหรับการเคลื่อนที่ในเซลล์

(ในเครื่องบางรุ่น)

ในเครื่องบางรุ่น))

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

1

Fn+C: สลับระหว่างการเปิด และปิดฟังก์ชั่น “เทคโนโลย

ี Splendid Video Intelligent”

ฟังก์ชั่นนี้อนุญาตให้คุณสามารถสลับระหว่าง

โหมดเพิ่มความสามารถด้านสีแบบต่างๆ ของหน้าจอ เพื่อปรับปรุง

ความเข้ม ความสว่าง สกินโทน

และความอิ่มตัวของสีสำหรับสีแดง เขียว

และน้ำเงินได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสามารถเห็นโหมดปัจจุบันผ่านได้ผ่านทางการแสดงผลบนหน

้าจอ (OSD)

Fn+V (ในเครื่องบางรุ่น):

สลับระหว่างแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ “Life Frame”

สำหรับเครื่องบางรุ่น ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดทำงานก

ล้องเท่านั้น

Fn + A (ในเครื่องบางรุ่น):

สลับระหว่างการ เปิด และ ปิด เซนเซอร์แสง
Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar):

ปุ่มนี้เปลี่ยนการประหยัดพลังงานระหว่างโหมดการประหยัดพ

ลังงานแบบต่างๆ โหมดการประหยัดพลังงานจะควบคุมลักษ

ณะหลายอย่างของโน้ตบุ๊คพีซี

เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้สูงสุด

การเสียบหรือถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะสลับระบบระหว่างโ

หมด AC และโหมดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเห็นโหมดปัจจุบันผ่านได้ผ่านทางการแสดงผลบ

นหน้าจอ (OSD)
Fn+Enter (แป้นพิมพ์ขยาย):

สลับการใช้งาน “เครื่องคิดเลข” (ในเครื่องบางรุ่น)

ในเครื่องบางรุ่น))

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC