ASUS ROG G56JR - การใช้ปุ่มอินสแตนท์ในครั้งแรก

background image

การใช้ปุ่มอินสแตนท์ในครั้งแรก

เมื่อคุณกดปุ่มอินสแตนท์ในครั้งแรก, หน้าจอต้อนรับจะปรากฏขึ้น เพื่

อช่วยคุณกำหนดค่าฟังก์ชั่นของปุ่มอินสแตนท์
ในการใช้ปุ่มอินสแตนท์ในครั้งแรก:
1. กดปุ่มอินสแตนท์ ที่ด้านตรงข้ามของปุ่มเพาเวอร์

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

3. จากหน้าจอตั้งค่า, คลิกไอคอนใดๆ, กำหนดค่าการตั้งค่า,

จากนั้นคลิก ใช้

คลิกลูกศร เพื่อเรียกดูผ่านฟังก์ชั่นปุ่มอินสแตนท์ที่คุณต้องการก

ำหนดค่า

2. จากหน้าจอต้อนรับ, คลิก ตั้งค่า เพื่อเปิดหน้าจอตั้งค่า

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

9

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชั่นของปุ่มอินสแตนท์เหล่านี้ได้:

ฟังก์ชั่น

คำอธิบาย

ตัวปรับระดับเสียง
ปรับระดับเสียงขึ้น/ลง

หรือสั่งให้เครื่องเข้าสู่โหมดปิดเสียง
อินสแตนท์แอพพ์
เปิดแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยๆ ของคุณ

หรือไฟล์ออฟฟิซ

อินสแตนท์เว็บ
เปิดเว็บไซต์โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว

สเปล็นดิด พรีเซ็ต
อนุญาตให้คุณเลือกจากพรีเซ็ตหน้าจอสี 6 แบบ

วิดีโอเมจิก
เปิดวิดีโอเมจิกอย่างรวดเร็ว สำหรับการเล่น

การแก้ไข การแปลงรูปแบบวิดีโอ
ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง
เปิดตัวตั้งเวลานับถอยหลังอย่างรวดเร็ว

สำหรับเข้าสู่โหมดสลีป, ปิดเครื่อง หรือไฮเบอร์เนต
ทัชแพดล็อค
ใช้สำหรับเปิดทำงานหรือปิดทำงานทัชแพด ฟังก์

ชั่นนี้เลียนแบบพฤติกรรมของ <Fn> + <F9>

ซึ่งเป็นปุ่มฟังก์ชั่น เปิดทำงาน/ปิดทำงานของทัชแพด

background image

0

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ในการกำหนดค่าปุ่มอินสแตนท์ใหม่, กดปุ่มอินสแตนท์ค้างไว้เป็นเ

วลา 3 วินาทีเพื่อเปิดหน้าจอตั้งค่าปุ่มอินสแตนท์

ฟังก์ชั่น

คำอธิบาย

ตัวเลือกการแสดงผลเอาต์พุต
สลับระหว่างโน้ตบุ๊ค, จอภาพภายนอก และจอภาพที่แ

สดงภาพเหมือนกันอย่างรวดเร็ว
ฟังก์ชั่นนี้เลียนแบบพฤติกรรมของ <Fn> + <F8>

ซึ่งเป็นปุ่มฟังก์ชั่นสลับ LCD ของทัชแพด/จอภาพ

การเชื่อมต่อไร้สาย
ใช้สำหรับเปิดทำงานหรือปิดทำงาน Wi-Fi และบลูทูธ

ฟังก์ชั่นนี้เลียนแบบพฤติกรรมของ <Fn> + <F2>

ซึ่งเป็นปุ่มฟังก์ชั่นสลับ WLAN/บลูทูธ
ควบควบมีเดีย
เปิด Windows Media Player อย่างรวดเร็ว และเล่น/

หยุดชั่วคราวระหว่างการเล่นมีเดีย

background image

4