ASUS ROG G56JR - ด้านบน

background image

ด้านบน

แป้นพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

1

ไมโครโฟน (ในตัว)

ไมโครโฟนโมโนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ

การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ ง่ายๆ ได้

กล้อง

กล้องในตัว ใช้ในการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ คุณสามารถ

ใช้กล้องกับการประชุม ทาง วีดีโอ และแอปพลิเคชั่นแบบอินเ

ตอร์แอกทีฟอื่นได้

ตัวแสดงสถานะกล้อง (ในเครื่องบางรุ่น)

ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำลังใช้งานกล้องในตัว

หน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผล

โน้ตบุ๊คพีซีใช้จอแอกทีฟแมทริกซ์ TFT LCD ซึ่งให้การรับชม

ที่ดีเยี่ยม เหมือนกับจอ ภาพ สำหรับเครื่องเดสก์ทอป จอ LCD

ไม่มีการแผ่รังสี หรือการกะพริบซึ่งไม่

เหมือนกับจอภาพบนเครื่องเดสก์ทอปแบบ ดั้งเดิม ดังนั้น คุณ

จะสบายตามากขึ้นใช้ผ้า นุ่มโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ

(ถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำเปล่า) เพื่อทำความสะอาดหน้าจอ

แสดงผล

ปุ่มอินสแตนต์

ปุ่มอินสแตนต์ ใช้ในการเปิดแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยๆ

โดยการกดเพียงปุ่มเดียว รายละเอียดจะมีอธิบายใน ส่วนที่ 3

สวิตช์เพาเวอร

สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องช่วยให้เปิดและปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC

และกู้คืนจาก STR ได้ ใช้สวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อเปิด

อย่างปลอดภัยได้ด้วย สวิตช์

เพาเวอร์ทำงานเฉพาะเมื่อจอแสดงผลเปิดอยู่เท่านั้น

1

2

3

4

5

6

background image

1

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่มาตรฐานพร้อมน้ำหนักปุ่มที่สะดวกสบา

ย (ความลึกซึ่งปุ่มจะถูกกด) และที่พักฝ่ามือ

สำหรับมือทั้งสองข้าง ปุ่มฟังก์ชั่น WindowsTM 2 ปุ่ม

เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่อย่างง่ายดายในระบบ ปฏิบัติการ

WindowsT

ทัชแพดและปุ่ม

ทัชแพดพร้อมกับปุ่มกด คืออุปกรณ์การชี้ที่ทำงานเหมือนกับเ

มาส์บนเครื่องเดสก์ทอป มีฟังก์ชั่นการเลื่อน ที่ควบคุมด้วยซอ

ฟต์แวร์ให้ หลังจากที่ติดตั้งยูทิลิตี้ที่ให้มาพร้อมกับทัชแพด เพื่

อให้การเคลื่อนที่ใน Windows หรือเว็บทำได้ง่ายขึ้น

ไฟแสดงสถานะ (ด้านหน้า)

ตัวแสดงสถานะแสดงถึงสภาพการทำงานต่างๆ ของฮาร์ดแวร์

/ซอฟต์แวร์ ดูรายละเอียด ของตัวแสดง สถานะในส่วนที่ 3

7

8

9

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

1