ASUS ROG G56JR - ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

background image

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้จะยืดอายุการใช้งานโน้ตบุ๊ค PC

ให้ยาวขึ้น ปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งานทั้งหมด

โปรดให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้บริการซ่อมเครื่อง

เว้นแต่จะระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

คำเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ

อย่าถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่

อย่าปล่อยโน้ตบุ๊คพีซีไว้บนตัก หรือส่วนใดของ ร่างกายคุณ

เพื่อป้องกันความไม่สบาย หรือการ

บาดเจ็บจากการสัมผัสถูกความร้อน

อย่าให้สัมผัสถูกสภาพแวดล้อมที่สกปรก หรือมีฝุ่นมาก

อย่าใช้ในขณะที่มีแก๊สรั่ว

อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก

หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง

อย่าให้เครื่องสัมผัสถูก หรืออยู่ใกล้ของเหลว ฝน

หรือความชื้น อย่าใช้โมเด็มระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

อย่ากดหรือสัมผัสหน้าจอแสดงผล อย่าวางไว้ใกล้กับสิ่งของเล็กๆ

ที่อาจทำให้หน้าจอมีรอยขีดข่วน หรือหล่นเข้าไปในโน้ตบุ๊คพีซี

อย่าวางบนพื้นผิวทำงานที่ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มั่นคง

นำเครื่องไปซ่อม ถ้าตัวเครื่องได้รับความเสียหาย

อย่าวาง หรือทำวัตถุหล่นใส่ และ

อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆ เข้าไปในโน้ตบุ๊คพีซี

ถอดสายไฟ AC และนำแพคแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะทำความสะอาด

เช็ดโน้ตบุ๊คพีซีด้วยฟองน้ำเซลลูโลส

หรือผ้าชามัวร์ที่สะอาดชุบสารละลายสำหรับทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ผสมกับน้ำอุ่นปริมาณเล็กน้อย และเช็ดความชื้นออกด้วยผ้าแห้ง

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

อุณหภูมิที่ปลอดภัย: คุณควรใช้

โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง

5˚C (41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)

อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ

ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก

จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ

อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน ตรวจ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ

และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท)

ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่ว

ไปจากภายในบ้าน

พลังงานไฟฟ้าขาเข้า:

ดูจากฉลากระดับพลังงานไฟฟ้าที่ด้านใต้ของโน้ตบุ๊คพีซี

และให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของ

คุณสอดคล้องกับระดับพลังงานดังกล่าว

การติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิด

และทำให้โน้ตบุ๊ค PC เสียหายได้

อย่าใช้สายไฟ, อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นที่เสียหาย

อย่าใช้ตัวทำละลายที่มีฤทธิ์เข้มข้น เช่น ทินเนอร์์, เบนซิน

หรือสารเคมีอื่นบนผิวผลิตภัณฑ์ หรือในบริเวณใกล้เคียง

background image

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการขนส่ง

ในการเตรียมโน้ตบุ๊คพีซีสำหรับการขนส่ง คุณควรปิดเครื่อง

และถอดอุปกรณ์ ต่อพ่วงภายนอกทั้งหมดออก

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับขั้วต่อ ต่างๆ

หัวฮาร์ดดิสก์จะหดเมื่อปิดเครื่อง เพื่อป้องกันการขีดข่วนที่พื้นผิวของ

ฮาร์ดดิสก์ระหว่างกระบวนการขนส่ง ดังนั้น คุณไม่ควรขนส่งโน้ตบุ๊ค

พีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ ปิดหน้าจอแสดงผล

และตรวจสอบว่าสลักยึดอย่างมั่นคงใน ตำแหน่งปิด

เพื่อป้องกันแป้นพิมพ์และหน้าจอแสดงผล

ข้อควรระวัง! พื้นผิวของโน้ตบุ๊คนั้นมัวหมองได้ง่าย ถ้าไม่มีการดู

แลอย่างเหมาะสม ใช้ความระมัดระวังอย่าถู หรือทำให้พื้นผิวของ

โน้ตบุ๊คพีซีเป็นรอย

คำเตือนเกี่ยวกับความดันเสียง

ความดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟัง หรือชุดสวมศีรษะ

สามารถทำให้เกิดความเสียหาย หรือการสูญเสียการได้ยิน

โปรดทราบว่าการปรับตัวควบคุมระดับเสียง และอีควอไลเซอร์เหนือ

ตำแหน่งกลาง อาจเพิ่มแรงดันเอาต์พุตของหูฟัง หรือชุดสวมศีรษะ แ

ละระดับความดันเสียง

คำเตือนเกี่ยวกับพัดลมที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง

โปรดทราบว่าพัดลม DC

เป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดระวังไม่

ให้ร่างกายของคุณถูกใบพัดลมที่กำลังเคลื่อนที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ (แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ)

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 4.74A (90W); 6.3A (120W)
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc

background image

ข้อควรระวังบนเครื่องบิน

ติดต่อสายการบินของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้โน้ตบุ๊คพีซีบนเครื่องบิน

สายการบินส่วนมากมีข้อจำกัดใน

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายการบินส่วนมากจะอนุญาตให้ใช้อุ

ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างที่บิน

แต่มักไม่ให้ใช้ในขณะที่เครื่องบินกำลังจะออก หรือกำลังลงจอด

หมายเหตุ: มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สนามบินอยู่ 3 ประเภท

ใหญ่ๆ: เครื่อง X-ray (ใช้ สำหรับรายการที่วางบนสายพานลำเลี

ยง), เครื่องตรวจจับแม่เหล็ก (ใช้กับผู้คนที่เดินผ่าน

ด่านตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย), และเครื่องตรวจแม่เหล็กแบบ

ใช้มือถือ (อุปกรณ์มือถือที่ ใช้ตรวจบนร่างกายผู้คน หรือสิ่งของที่

ต้องการ) คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊คพีซี และแผ่นดิสเก็ตต์

ผ่านเครื่อง X-ray ที่สนามบินได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้คุณ

ส่งโน้ตบุ๊คพีซี หรือดิสเก็ตต์ ผ่านเครื่องตรวจจับแม่เหล็ก หรือให้สั

มผัสถูกเครื่องตรวจแม่เหล็กแบบใช้มือถือที่สนามบิน

ชาร์จแบตเตอรี่

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้พลังงานแบตเตอรี่

ให้แน่ใจว่าคุณชาร์จแบตเตอรี่แพคไว้เต็ม และมีแบตเตอรี่แพค

สำรองไว้ด้วย ก่อนที่จะเดินทางไกล จำไว้ว่า

อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะชาร์จแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่

ยังเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดทราบว่า

เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีใช้งานอยู่ จะใช้เวลาใน

การชาร์จแบตเตอรี่แพคนานขึ้นเป็นอย่างมาก

กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

ซื้อกระเป๋าใส่ เพื่อป้องกันโน้ตบุ๊คพีซีจากสิ่งสกปรก น้ำ การกระแทก

และรอยขีดข่วนต่างๆ

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

11