ASUS ROG G56JR - Sköt om styrplattan

background image

Sköt om styrplattan

Stryplattan är tryckkänslig. Om den inte sköts korrekt kan den

lätt skadas. Vidtag följande försiktighetsåtgärder.

• Se till att styrplattan inte kommer i kontakt med smuts, vätska

eller fett.

• Vidrör inte styrplattan om dina fingrar är smutsiga eller våta.
• Lägg inte tunga föremål på styrplattan eller styrplattans knap-

par.

• Repa inte styrplattan med dina fingernaglar eller något hård

föremål.

Tre-fingersvepning - Använd tre fingrar på styrplattan och

du kan dra sidor från vänster till höger/höger till vänster. Du

kan också använda denna gest för att växla mellan fönster på

skrivbordet.

background image

Bruksanvisning bärbar dator

5