ASUS ROG G56JR - Strömalternativ

background image

Strömalternativ

Strömbrytaren sätter på PÅ

och stänger AV Notebook

PC, eller sätter Notebook

PCn i vilo- eller standbyläge.

Strömbrytarens egenskaper

kan ställas in i Windows

kontrollpanel > Strömalternativ>

Systeminställningar.
För andra alternativ som t ex “Byt

användare, starta om, insomning eller avstängning” klickar du på

pilhuvudet intill låsikonen.

Starta igen eller starta om

Efter att ha genomfört förändringar i ditt operativsystem kan du

bli uppmanad att starta om systemet. En del installationsprocesser

visar en dialogruta för att starta om. För att starta om systemet

manuellt väljer du Starta om.

background image

Bruksanvisning bärbar dator

5

Akutavstängning

Om ditt operativsystem inte går att stänga AV ordentligt eller

starta om, finns det ytterligare ett sätt att stänga av din bärbara

PC:

Tryck in strömbrytaren i mer
än 4 sekunder.

VIKTIGT! Använd inte akutnedstängningsknappen samtidigt

som data har skrivits in, det kan resultera i förlust eller skada

på datan.

background imageBruksanvisning bärbar dator

Insomning och vila

Strömhanteringsinställningar

återfinns i Windows

> Kontrollpanel>

Strömalternativ. I

Systeminställningar kan du

definiera “Insomning/Vila” eller

“Avstängning” för stängning

av skärmpanelen eller genom

att trycka på strömbrytaren.

“Insomning” och “Vila” sparar ström när din Notebook PC inte

används, genom att stänga AV vissa komponenter. När du

återupptar arbetet på datorn kommer din senaste status (t ex en

halvvägs nedskrollat document eller e-post som är halvskrivet)

att visas igen som om du aldrig varit iväg. “Stäng ned” kommer

att stänga alla program och fråga om du vill spara arbetet om det

inte är sparat.