ASUS ROG G56JR - Slå PÅ Notebook PC

background image

Slå PÅ Notebook PC

Ström-PÅ meddelandet på Notebook PC kommer fram på

skärmen när du slår PÅ den. Om det är nödvändigt kan du

justera nivån på ljusstyrkan genom snabbvalstangenterna. Om

du måste köra BIOS-inställningen för att ställa in eller ändra på

systemkonfigurationen kan du trycka [F2] under uppstarten för

att komma in in BIOS-inställningen. Om du trycker [Tab] under

startskärmen ser du standardstartinformation, som t ex BIOS-

versionen. Tryck [Esc] och du kommer till en startmeny med val

som du kan starta från dina tillgängliga diskar.