ASUS ROG G56JR - Batterivård

background image

Batterivård

Batteriet på Notebook PC, liksom alla laddningsbara batterier,

kan laddas ett begränsat antal gånger. Batteripaketets livslängd

beror på den omgivande temperaturen, fuktigheten och hur

din Notebook PC används. Idealisk temperatur för användning

av batteriet är i spannet mellan 5°C och 35°C. Du måste också ta

med i beräkningen att den interna temperaturen på Notebook

PC är högre än den externa. Alla temperaturer över eller under

det här spannet kommer att korta batteriets livslängd. Hur som

helst kommer batteriets användningstid att så småningom

minska och ett nytt batteri måste inhandlas från en auktoriserad

återförsäljare för den här Notebook PC. Då batterier även har en

lagringstid rekommenderas inte att du köper extra att ha i lager.

1

2

1

2

background image

0

Bruksanvisning bärbar dator

VIKTIGT! Innan uppstart kommer skärmpanelen att blinka

när strömmen är PÅ. Det här utgör en del av Notebook PC:s

testrutin och det är ingenting fel på skärmen.

VARNING! Bär inte Notebook PC i t.ex. en väska eller täck över

den när den är påslagen med något material eftersom det

reducerar luftcirkulationen.

För att skydda hårddisken ska du alltid vänta minst 5

sekunder efter att du har slagit AV din Notebook PC innan du

slår PÅ den igen.