ASUS ROG G56JR - Använda batteriström (DC)

background image

Använda batteriström (DC)

Notebook PC är utformad att fungera med ett borttagbart batteri.

Batteriet består i en uppsättning sammansatta battericeller. Ett

fullt laddat batteri ger flera timmars batteritid, som kan förlängas

ytterligare genom att strömhanteringsfunktionerna utnyttjas

genom BIOS-inställningen. Ytterligare batterier är tillval och kan

inhandlas separat genom en Notebook PC- återförsäljare.

Installera och avlägsna batteriet.

Din Notebook PC kan ha eller inte ha sitt batteri installerat. Om

din Notebook PC inte har sitt batteri installerat följer du följande

procedurer för att installera batteriet.

1

2

1

2

background image

Bruksanvisning bärbar datorVIKTIGT! Använd endast batteriet och strömadaptrar

som följer med Notebook PC eller är specifikt godkända

av tillverkare eller försäljare för användning med den är

modellen, annars kan skada inträffa på din Notebook PC.

Borttagning av batteripaketet:

VARNING! Av säkerhetsskäl får du INTE kasta batteriet i elden,

INTE kortsluta kontakterna och INTE demontera batteriet. Om

det är någon onormal funktion eller skada på batteripaketet

som orsakats av stötar, stäng av Notebook PC:n och kontakta

ett auktoriserat servicecenter.