ASUS ROG G56JR - Multimedia-kontrollknappar 

background image

Multimedia-kontrollknappar

Multimedia-kontrollknapparna gör det möjligt att bekvämt

kontrollera multimediaprogrammet. Nedan definieras betydelsen

av varje multimedia-kontrollknapp på Notebook PC:n.

Använd [Fn] knappen i kombination med piltangenterna för

CD-kontrollfunktioner.

Vissa kontrollknappars funktion kan skilja sig åt beroende på

modell av bärbar dator.

CD Spela upp/Pausa
När CD är stoppad, börjar CD att spelas.
När CD spelas, pausas CD-spelning.

CD Stopp
När CD spelas: Stoppar CD-spelning.

CD hoppa till föregående spår (Återspolning)
Under CD uppspelning, hoppar till previous

(föregående) ljudspår/filmkapitel.

CD hoppa till nästa spår (snabbspolning framåt)
Under CD uppspelning, hoppar till next (nästa)

ljudspår/filmkapitel.

background imageBruksanvisning bärbar dator

Växlar