ASUS ROG G56JR - Färgade snabbtangenter (på vissa modeller) 

background image

Färgade snabbtangenter (på vissa modeller)

Följande definierar de färgade snabbtangenterna på tangentbordet

till Notebook PC. De färgade kommandona kommer du åt genom

att först trycka och hålla ner funktionstangenten samtidigt som du

trycker ner en tangent med ett färgat kommando.

background image

0

Bruksanvisning bärbar dator

LCD/skärmikoner (F8): Kopplar mellan LCD-skärmen

på Notebook PC och en extern skärm i följande

serie: Endast LCD -> Eendast CRT (extern bildskärm)

-> LCD + CRT-klon -> LCD + CRT-utökad. (Den här

funktionen fungerar inte med 256 färger, välj Hög färg

i Inställningar av skärmegenskaper.) ANMÄRKNING:

Du måste ansluta en extern skärm “innan” du startar

upp.
Överkorsad styrplatta (F9):
Omkopplar den

inbyggda styrplattan mellan LÅST (avaktiverad) och

UPPLÅST (aktiverad). Låsning av styrplattan kommer

att förhindra ofrivillig förflyttning av markören vid

skrivning och används bäst tillsammans med en extern

pekenhet såsom en mus. ANMÄRKNING: Utvalda

modeller har en indikator mellan styrplattans knappar

kommer att lysa när styrplattan är UPPLÅST (aktiverad)

och släckt när styrplattan är LÅST (avaktiverad).
Högtalarikoner (F10): Kopplar högtalarna PÅ och AV

(endast i Windows OS)
Högtalare-ner-ikon (F11): Ökar högtalarvolymen

(endast i Windows OS)
Högtalare-upp-ikon (F12):

Minskar högtalarvolymen (endast i Windows OS)
Num Lk (Ins): Kopplar det numeriska tangentbordet

(sifferlås) PÅ och AV. Gör det möjligt för dig att

använda en större del av tangentbordet för inmatning

av siffror. (på utvalda modeller)
Scr Lk (Del):
Kopplar “skrollning” mellan PÅ och AV.

Gör det möjligt för dig att använda en större del

av tangentbordet för cellnavigering. (på utvalda

modeller)

background image

Bruksanvisning bärbar dator

1

Fn+C: Omkopplar “Splendid Video Intelligent

Technology” funktionen AV och PÅ. Det här möjliggör

växling mellan olika förstärkningslägen för skärmfärger

med syfte att förbättra kontrast, ljusstyrka, hudtoner

och färgmättnad för rött, grönt och blått oberoende

av varandra. Du kan se det aktuella läget genom

skärmvisningsmenyn (OSD)
Fn+V (på utvalda modeller):

Omkopplar “Life Frame” programvara.

På vissa modeller är denna funktion endast tillgänglig när

du aktiverar kameran.

Fn+A (på utvalda modeller): Växlar mellan PÅ/AV

för miljöljussensorn.
Power4Gear Hybrid (Fn+Spaceknapp): Den

här tangenten byter strömsparning mellan olika

strömsparningslägen. Strömsparningslägena

kontrollerar flera olika aspekter av Notebook PC för

att maximera dess prestanda mot batteritid. När du

använder eller tar bort strömadaptern byter systemet

automatiskt mellan AC-läge och batteriläge. Du kan se

aktuellt läge med hjälp av skärmmenyn (OSD).
Fn+Enter (utökat tangentbord): Växlar “Kalkylatorn”.

(på utvalda modeller)

background imageBruksanvisning bärbar dator