ASUS ROG G56JR - Säkerhetsföreskrifter

background image

Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter kommer att förlänga livslängden

på Notebook PC. Följ alla föreskrifter och instruktioner. Hänvisa all

service till kvalificerad personal, förutom det som står beskrivet i

den här manualen. Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller

annan kringutrustning. Använd inte starka lösningsmedel som

tinner, bensin eller andra kemikalier på eller i närheten av ytan.

Batterisäkerhetsvarning:

Kasta inte batterierna i

elden.

Kortslut inte

spänningsterminalerna.

Demontera inte

batteriet.

Ha inte Notebook

PC i ditt knä eller på

någon annan del

av kroppen för att

undvika att utsättas för

värmeexponering som

kan ge obehag eller

skador.

Utsätt INTE för smutsiga

eller dammiga miljöer.

Använd INTE vid

gasläcka.

Utsätt INTE för starka

magnetiska eller

elektriska fält.

Utsätt INTE eller

använd intill vätska,

regn eller fukt. Använd

INTE modemet under

elektriska stormar.

Tryck eller vidrör INTE

skärmpanelen. Placera

inte intill små saker som

kan rispa eller komma in

i notebookdatorn.

Placera INTE apparaten

på ojämn eller ostadig

arbetsyta. Anlita service

om höljet har skadats.

Placera eller tappa

INTE objekt på

notebookdatorn, och

för inte in främmande

objekt i den.

Koppla bort elsladden och ta bort batterierna innan

rengöring. Torka av Notebook PC genom att använda en

ren trasa av naturfiber eller sämsskinn, fuktad med en

rengöringslösning utan slipmedel och några droppar varmt

vatten, och ta bort ytterligare fuktighet med en torr trasa.

background imageBruksanvisning bärbar dator

SÄKERHETSTEMP: Den

här notebookdatorn

ska användas i

miljöer med lämplig

temperatur mellan 5°C

(41°F) och 35°C (95°F).

Bär inte eller täck över

en Notebook PC när

den är påslagen med

något material, t.ex.

en väska eftersom

det reducerar

luftcirkulationen.

Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna

produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt

återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen

med den överkorsade soptunnan indikerar att

produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt

knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får

kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala

bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med

den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte

får kastas i de vanliga hushållssoporna.

MÄRKDATA

INMATNING: Se

etiketten med

märkdata under

Notebook PC:

n för att se till att

din strömadapter

överensstämmer med

märkdatan.

Felaktig installation av

batteriet kan orsaka

explosion och skada

den bärbara datorn.

Använd inte skadade

elsladdar, tillbehör eller

annan kringutrustning.

Använd inte starka

lösningsmedel som

tinner, bensin eller

andra kemikalier på

eller i närheten av ytan.

background image

Bruksanvisning bärbar datorTransportföreskrifter

För att förbereda Notebook PC för transport ska du stänga AV

den och koppla ur all extern kringutrustning för att förhindra

skada på kontakterna. Hårddiskens huvud dras in när

strömmen är AV för att förhindra rispning av ytan på hårddisken

under transport. Du ska därför inte transportera Notebook

PC när strömmen fortfarande är PÅ. Stäng skärmpanelen och

kontrollera att den är säkert fastsatt i stängningsläget för att

skydda tangentbordet och skärmpanelen.

VIKTIGT! Ytbeläggningen bucklas lätt om den inte tas om

hand ordentligt. För försiktig med att inte gnugga eller

skrapa ytorna på Notebook PC när du transporterar den.

Ljudtrycksvarning

Högt ljud från hörlurar kan orsaka hörselskada. Notera

att inställning av volymkontrollen och equalizern över

mittpositionen kan öka hörlurarnas utmatade spänning och

därmed ljudtrycksnivån.

DC fläktvarning

Notera att DC fläkten är en rörlig del som kan vara riskabel. Håll

undan kroppen från de rörliga fläktbladen.

Adapterinformation

Ingående spänning: 100–240 Vac
Ingångsfrekvens: 50-60 Hz
Märkning utgående ström: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Märkning utgående spänning: 19 Vdc

background image

10

Bruksanvisning bärbar dator

Försiktighetsåtgärder vid flygning

Kontakta ditt flygbolag om du vill använda Notebook PC på

flygplanet. De flesta flyglinjer har restriktioner mot att använda

elektroniska apparater. De flesta flygbolag tillåter endast

användning av elektronisk utrustning mellan och inte under start

och landning.

VIKTIGT! Det finns tre huvudtyper av

flygplatssäkerhetsapparater: Röntgenmaskiner (används

på föremål som placeras på rullande band), magnetiska

detektorer (används på personer som går genom

säkerhetskontrollen) och magnetiska stavar (handhållna

apparater som används på personer eller enstaka föremål).

Du kan skicka din Notebook PC och disketter genom

flygplatsens röntgenmaskiner. Det är dock rekommenderat

att du avstår från att skicka din Notebook PC eller disketter

genom flygplatsens magnetiska detektorer eller att de utsätts

för magnetiska stavar.

Täck din Notebook PC

Du kan köpa en valfri bärväska för att skydda den från smuts,

vatten, stötar och repor.

Ladda dina batterier

Om du ska använda batteriström ska du kontrollera att

batterierna samt reservbatterier är fullt laddade innan du

åker iväg på längre resor. Kom ihåg att strömadaptern laddar

batterierna så länge som den är inkopplad i datorn som en

elströmkälla. Var medveten om att det tar mycket längre tid att

ladda batterierna när Notebook PC är i bruk.

background image

Bruksanvisning bärbar dator

11