ASUS ROG G56JR Hjälp

background image

Bruksanvisning

bärbar dator

Oktober 2013

SW8708

background imageBruksanvisning bärbar dator

Innehållsförteckning

Kapitel 1:

Presentation av Notebook PC

Om den här användarmanualen .................................................................. 6
Anmärkningar om den här manualen ........................................................ 6
Säkerhetsföreskrifter ......................................................................................... 7
Förbered din Notebook PC ...........................................................................11

Kapitel 2:

Lära känna delarna

Ovansidan ...........................................................................................................14
Undersidan .........................................................................................................17
Höger sida ...........................................................................................................19
Vänstra sidan ......................................................................................................21
Baksidan ..............................................................................................................23
Framsidan ...........................................................................................................23
Ansluta subwoofer ...........................................................................................24

Kapitel 3:

Komma igång

Strömsystem ......................................................................................................26

Använda elström (AC) ...................................................................................26
Använda batteriström (DC) .........................................................................28
Batterivård .........................................................................................................29
Slå PÅ Notebook PC .......................................................................................30
Power-On Self Test (POST) ...........................................................................30
Kontrollera batteriströmmen .....................................................................32
Ladda batteriet ................................................................................................33
Strömalternativ ...............................................................................................34
Energihanteringslägen .................................................................................36
Insomning och vila .........................................................................................36
Strömkontroll termikblåsa ..........................................................................38

Speciella funktioner på tangentbordet ....................................................39

Färgade snabbtangenter (på vissa modeller) ......................................39
Microsoft Windows

TM

tangenter ................................................................42

Utökat tangentbord (på utvalda modeller) ..........................................42
Multimedia-kontrollknappar .....................................................................43

Växlar och statusindikatorer .........................................................................44

background image

Bruksanvisning bärbar datorVäxlar .............................................................................................................44
Statusindikatorer ............................................................................................45

Använda snabbknappen ...............................................................................47

Använda snabbknappen första gången ................................................47

Kapitel 4:

Använda Notebook PC

Pekenhet ............................................................................................................52

Använda styrplattan ......................................................................................53
Användarillustrationer styrplattan ...........................................................54
Sköt om styrplattan .......................................................................................56
Avaktivera styrplattan automatiskt ..........................................................57

Lagringsenheter ...............................................................................................58

Optisk lagringsenhet (på utvalda modeller) .........................................58
Läsare Flash Memorykort ............................................................................62
Hårddisk .............................................................................................................63
Minne (RAM) .....................................................................................................66

Anslutningar ......................................................................................................67

Nätverksanslutning ........................................................................................67
Trådlös LAN-anslutning (på utvalda modeller) ....................................69
Windows trådlöst nätverksanslutning ....................................................71
Bluetooth trådlös anslutning (på utvalda modeller) ............................73

USB-laddare+ .....................................................................................................76

Bilaga

Valfria tillbehör ................................................................................................ B-2

Valfria kontakter ............................................................................................B-2

Operativsystem och programvara ........................................................... B-3

System BIOS-inställningar .........................................................................B-4
Vanliga problem och lösningar .............................................................B-10

Återställa din bärbara dator .....................................................................B-16

Använda återställningspartitionen .....................................................B-16
Använd återställnings-DVDn (på utvalda modeller) ......................B-17

DVD-ROM enhetsinformation .................................................................B-19
Blu-ray ROM enhetsinformation (på vissa modeller) ......................B-21
Interna modem uppfyllelse ......................................................................B-22

background imageBruksanvisning bärbar dator

Deklarationer och säkerhetsföreskrifter ..............................................B-26

Yttrande statliga kommunikationsnämnden ...................................B-26
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens)

varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering .........................B-27
Deklaration om överensstämmelse

(R&TTE Direktivet 1999/5/EG) ................................................................B-27
CE Märkning .................................................................................................B-28
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada ........................B-28
Trådlös hanteringskanal för olika områden ......................................B-29
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband ..................................B-29
UL säkerhetsanmärkningar .....................................................................B-31
Krav strömsäkerhet ....................................................................................B-32
TV-mottagarmeddelanden .....................................................................B-32
REACH .........................................................................................................B-32
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) .............B-33
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet .....................................B-34
Säkerhetsinformation laser .....................................................................B-34
Varningsetikett service .............................................................................B-34
CDRH-bestämmelser .................................................................................B-34
Produktanmärkning Macrovision Corporation ................................B-35
Beläggningsmeddelande ........................................................................B-35
Förhindra hörselskador ............................................................................B-35
CTR 21 godkännande(för bärbara datorer med

inbyggt modem) .........................................................................................B-36
EU:s eko-märkning .....................................................................................B-38
ENERGY STAR-efterlevande produkt ...................................................B-38
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .....B-39
ASUS återvinning / Återtagningstjänst ..............................................B-39

Upphovsrättsinformation .........................................................................B-40
Ansvarsbegränsning ...................................................................................B-41
Service och support ....................................................................................B-41

background image

1