ASUS ROG G56JR - Zadnja strana

background image

Zadnja strana

Baterija

Baterija

Baterija se automatski puni kada je laptop PC povezan

za izvor struje i održava napajanje laptop PC-ja kada

naizmenična struja nije povezana. Ovo dozvoljava

korišćenje tokom trenutnom premeštanja sa jedne lokacije

na drugu. Vreme trajanja baterije varira u zavisnosti od

korišćenja i specifikacija ovog laptop PC-ja. Baterija se ne

može rastaviti i mora se kupiti kao jedna jedinica.

1