ASUS ROG G56JR - Uređaj za usmeravanje

background image

Uređaj za usmeravanje

Ne koristite nikakve predmete umesto prsta za upravljanje

dodirnom tablom. Oni mogu da oštete njegovu površinu.

Integrisana dodirna tabla notebook računara predstavlja pokazivački

uređaj koji je osetljiv na dodir i ne sadrži pokretne delove. Za

korišćenje određenih aplikacija je ipak potreban upravljački program

uređaja.

Klik levim tasterom

(područje unutar isprekidane linije)

Klik desnim tasterom

(područje izvan isprekidane linije)

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

53