ASUS ROG G56JR - Uključivanje laptop PC-ja

background image

Uključivanje laptop PC-ja

Poruka koja označava uključivanje ovog laptop PC-ja pojavljuje

se na ekranu kada ga uključite. Ukoliko je potrebno, možete da

podesite osvetljenje korišćenjem brzih tastera. Ukoliko je potrebno

da pokrenete BIOS podešavanje kako bi modifikovali konfiguraciju

sistema, pritisnite [F2] nakon starta da bi ušli u BIOS podešavanja.

Ukoliko pritisnete [Tab] tokom “splaš” ekrana )slike koja se pojavljuje

na ekranu tokom učitavanja sistema), možete da vidite standardne

početne informacije, poput BIOS verzije. Pritisnite [ESC] i videćete

početni “boot” meni sa izborom za učitavanje sa vaših dostupnih

drajvova.