ASUS ROG G56JR - Termalna kontrola napajanja

background image

Termalna kontrola napajanja

Postoje tri metode kontrole napajanja za kontrolisanje termalnog

stanja laptop PC-ja. Ove kontrole napajanja korisnik ne može da

konfiguriše i trebalo bi ih poznavati za slučaj da laptop PC uđe u

jedno od ovih stanja. Sledeće temperature predstavljaju temperaturu

kućišta (ne procesora).

• Ventilator se uključuje da bi aktivno hladio kada temperatura

dostigne bezbednu gornju granicu.

• Procesor smanjuje brzinu da bi pasivno hladio kada temperatura

prevaziđe bezbednu gornju granicu.

• Sistem se gasi radi kritičnog hlađenja kada temperatura prevaziđe

maksimalnu bezbednu gornju granicu.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

39

Lokacije brzih tastera na funkcijskim tasterima mogu se

razlikovati u zavisnosti od modela ali funkcije treba da ostanu

iste. Pratite ikonice umesto funkcijskih tastera.