ASUS ROG G56JR - Servis i podrška

background image

Oktobar 2013

SB8708

background image

2

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Sadržaj

Poglavlje 1: Upoznavanje sa laptop PC-jem

O ovom uputstvu za korišćenje .................................................................... 6
Beleške za ovo uputstvo .................................................................................. 6
Bezbednosne mere predostrožnosti ........................................................... 7
Pripremanje vašeg laptop PC-ja ..................................................................11

Poglavlje 2: Poznavanje delova

Gornja strana .....................................................................................................14
Dno ...................................................................................................................17
Desna strana ......................................................................................................19
Leva strana ..........................................................................................................21
Zadnja strana .....................................................................................................23
Prednja strana ....................................................................................................23
Povezivanje basa .............................................................................................24

Poglavlje 3: Početak rada

Sistem za napajanje .........................................................................................26

Korišćenje napajanja naizmenične struje ..............................................26
Korišćenje napajanja baterije .....................................................................28
Briga o bateriji ..................................................................................................29
Uključivanje laptop PC-ja.............................................................................30
Auto-testiranje uključivanja (POST) .........................................................30
Proveravanje napajanja baterije ...............................................................32
Punjenje baterije .............................................................................................33
Opcije napajanja .............................................................................................34
Režimi za štednju energije ..........................................................................36
Spavanje i hibernacija ...................................................................................36
Termalna kontrola napajanja......................................................................38

Posebne funkcije tastature ...........................................................................39

Obojeni brzi tasteri (na izabranim modelima) .....................................39
Microsoft Windows tasteri ...........................................................................42
Proširena tastatura (za izabrane modele) ..............................................42
Kontrolni tasteri za multimedije ...............................................................43

Prekidači i pokazatelji statusa ......................................................................44

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

3

Prekidači.............................................................................................................44
Pokazatelji statusa ..........................................................................................45

Korišćenje instant ključa ................................................................................47

Korišćenje instant ključa po prvi put .......................................................47

Poglavlje 4: Korišćenje laptop PC-ja

Uređaj za usmeravanje ...................................................................................52

Korišćenje dodirnetable ...............................................................................53
Primeri korišćenja ...........................................................................................54
Briga o dodirnoj tabli. ...................................................................................56
Automatsko isključivanje dodirne table ................................................57

Uređaji za skladištenje ....................................................................................58

Optički drajv (na izabranim modelima) ..................................................58
Čitač kartice fleš memorije ..........................................................................62
Hard disk ............................................................................................................63
Memorija (RAM) ..............................................................................................66

Konekcije .............................................................................................................67

Mrežna konekcija ............................................................................................67
Konekcija za Bežični LAN (za izabrane modele) ..................................69
Windows bežična mrežna konekcija .......................................................71
Bluetooth bežična konekcija (za izabrane modele) ..................................73

USB Punjač+ .......................................................................................................76

Dodatak

Opcioni dodaci ................................................................................................D-2

Opcione konekcije ...................................................................................... D-2

Operativni sistem i softver ..........................................................................D-3

Podešavanja sistemskog BIOS-a ............................................................. D-4
Česti problemi i rešenja ...........................................................................D-10

Popravljanje sistema vašeg laptop PC-ja ............................................D-16

korišćenjem particije za vraćanje sistema .......................................D-16
Korišćenje DVD-ja za vraćanje (za izabrane modele)....................D-17

Informacije o DVD-ROM drajvu ..............................................................D-19
Informacije o Blue-ray ROM drajvu(za izabrane modele) .............D-21
Saglasnost sa unutrašnjim modemom ...............................................D-22

background image

4

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Deklaracije i izjave o sigurnosti ..............................................................D-26

Izjava Federalne komisije za komunikacije ......................................D-26
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF) .D-27
Deklaracija o saglasnosti(R&TTE Direktiva 1999/5/EC) ................D-27
Upozorenje CE oznake .............................................................................D-28
Izjava o izlaganju IC radijaciji za Kanadu ...........................................D-28
Bežični operativni kanal za različite domene ..................................D-29
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi .........................D-29
UL bezbednosna obaveštenja ..............................................................D-31
Zahtev za električnu bezbednost ........................................................D-32
Obaveštenja TV tjunera (za izabrane modele) ................................D-32
REACH ........................................................................................................D-32
Nordijsko litijumske opreznosti (za litijumske baterije) ...............D-33
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu .................................D-34
Informacije o bezbednosti lasera.........................................................D-34
Servisna etiketa upozorenja ..................................................................D-34
CDRH Regulative ........................................................................................D-34
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije ......................D-35
Napomena o gornjem sloju ...................................................................D-35
Sprečavanje oštećivanja sluha ..............................................................D-35
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom) D-36
Ekološka etiketa Evropske unije ...........................................................D-38
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve ..............................D-38
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti
životne sredine ..........................................................................................D-39
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja .................................................D-39

Informacije o autorskim pravima ..........................................................D-40
Ograničenje odgovornosti .......................................................................D-41
Servis i podrška ............................................................................................D-41

background image

1

Poglavlje

1:

Upoznavanje sa laptop PC-jem

background image

6

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

O ovom uputstvu za korišćenje

Čitate Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja. Ovo Uputstvo za

korišćenje daje informacije o različitim sadržajima laptop PC-ja,

i pokazuje vam kako da ih koristite. Sledeći delovi predstavljaju

glavne delove ovog Uputstva za korišćenje:
1. Upoznavanje sa laptop PC-jem

Upoznaje vas sa laptop PC-jem i ovom Uputstvom za korišćenje.

2. Poznavanje delova

Daje vam informacije o delovima laptop PC-ja.

3. Početak rada

Daje vam informacije o početku rada na laptop PC-ju.

4. Korišćenje laptop PC-ja

Daje vam informacije o korišćenju sadržaja laptop PC-ja.

5. Dodatak

Upoznaje vas sa opcionim dodacima i daje vam dodatne

informacije.

Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i

teritorijama Možda postoje razlike između laptop PC-ja i slika

prikazanih u ovom uputstvu. Molimo prihvatite da je vaš laptop

PC ispravan.

Beleške za ovo uputstvo

Nekoliko beleški i upozorenja pojačanim slovima se koriste u ovom

uputstvu i treba da ih budete svesni kako bi određene zadatke

obavili bezbedno i u potpunosti. Ove beleške imaju različite stepene

važnosti, kako je opisano ispod:

UPOZORENJE! Važne informacije koje se moraju pratiti za

bezbedan rad.

VAŽNO! Informacija od ključnog značaja koja se mora pratiti da

bi se sprečilo oštećivanje podataka, komponenti ili lica.

SAVET: Saveti i korisne informacije za obavljanje zadataka.

NAPOMENA: Saveti i informacije za posebne situacije.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

7

Bezbednosne mere predostrožnosti

Sledeće mere predostrožnosti povećaće životni vek laptop PC-ja. Pratite

sve mere opreza i uputstva. Osim kako je opisano u ovom uputstvu,

kompletno servisiranje treba da obavi kvalifikovano osoblje.

Bezbednosno

upozorenje za bateriju:
NE bacajte bateriju u

vatru. NE premošćujte

kontakte kratkim

spojem. NE rasklapajte

bateriju.

NE stavljajte laptop PC

na svoje krilo ili bilo koji

drugi deo tela kako bi

sprečili neudobnost

ili povredu usled

izloženosti toploti.

NE izlažite prljavim ili

prašnjavim sredinama.

NE koristite ukoliko u

okolini curi gas.

NE stavljajte na neravnu

ili nestabilnu radnu

površinu Zatražite

servisiranje ukoliko je

kućište oštećeno.

NE stavljajte i ne

ispuštajte predmete na

vrh laptop pC-ja i ne

gurajte bilo kakve strane

predmete u laptop PC.

NE izlažite jakim

magnetnim ili

električnim poljima.

NE izlažite i ne koristite

blizu tečnosti, kiše

ili vlage. NE koristite

modem tokom oluje sa

grmljavinom.

NE pritiskajte i ne

dodirujte ekran. Ne

stavljajte zajedno sa

malim predmetima

koji mogu da ogrebu ili

upadnu u laptop PC.

Isključite kabl za struju i uklonite bateriju pre čišćenja. Obrišite

laptop PC koristeći čist sunđer od celuloze ili krpu od veštačke

jelenske kože navlaženu rastvorom nenagrizajućeg deterdženta

i nekoliko kapi tople vode i uklonite preteranu vlažnost suvom

krpom.

background image

8

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj proizvod je

dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje

delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom

sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska

oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba

odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative

vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.

Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol precrtane

kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba

odbacivati kao obično smeće.

BEZBEDNA

TEMPERATURA: Ovaj

laptop PC treba koristiti

isključivo u sredinama

sa ambijentalnom

temperaturom između

5°C (41°F) i 35°C (95°F).

JAČINA ULAZNE STRUJE:

Pogledajte etiketu

na dnu laptop PC-ja

i proverite da se vaš

adapter za struju slaže sa

oznakom za jačinu.

NE nosite i ne pokrivajte

laptop PC koji je

uključen zajedno sa bilo

kojim materijalima koji

će smanjiti cirkulaciju

vazduha, poput na

primer torbe za laptop.

NE koristite jake

rastvarače, poput

razređivača, benzena ili

drugih hemikalija na ili

blizu površine.

Neispravna instalacija

baterije može da dovede

do eksplozije i da ošteti

laptop PC.

NE koristite oštećene

kablove za struju,

oštećenu dodatnu

opremu ili druge

oštećene periferne

uređaje.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

9

Predostrožnosti prilikom transporta

Da bi pripremili laptop PC za transport, treba da ga isključite i da

ga odvojite od svih eksternih perifernih uređaja kako bi sprečili

oštećivanje konektora. Glava hard diska se povlači kada je napajanje

isključeno kako bi se sprečilo grebanje površine hard diska tokom

transporta. Stoga, ne treba da transportujete laptop PC dok je

uključen. Zatvorite ekran i proverite da je bezbedno bloikiran u

zatvorenom položaju kako bi zaštitili tastaturu i ekran.

OPREZ! Površina laptop PC-ja se lako masti ukoliko o njoj ne vodite

računa. Budite pažljivi da ne ogrebete ili zamastite površine laptop

PC-ja.

Upozorenje o zvučnom pritisku

Prevelij zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja ili

gubitka sluha. Podešavanje kontrole jačine tona, kao i ekvilajzera

na podešavanje koje nije centralno može da poveća izlazni napon

slušalica i na taj način može da poveća zvučni pritisak.

Upozorenje o DC ventilatoru

Molimo vas, imajte u vidu da je DC ventilator pokretni deo koji može

da dovede do nesreća, molimo vas držite se podalje od pokretnih

propelera ventilatora.

Informacije o adapteru

Ulazni napon: 100-240Vac
Ulazna frekvencija: 50-60Hz
Oznaka izlazne struje: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Oznaka izlazne struje: 19Vdc

background image

10

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Pokrijte svoj laptop PC

Kupite torbu za prenošenje da bi zaštitili laptop PC od prljavštine,

vode, šoka i ogrebotina.

Punite svoje baterije za laptop PC

Ukoliko nameravate da koristite napajanje baterije, obavezno

u potpunosti napunite bateriju i rezervnu bateriju pre nego što

krenete na put. Imajte u vidu da adapter za struju puni bateriju sve

vreme dok je uključen u kompjuter i u izvor električne energije.

Imajte u vidu da punjenje baterije traje mnogo duže kada koristite

laptop PC.

Predostrožnosti prilikom letenja u avionu

Pozovite svoju avio kompaniju ukoliko želite da koristite laptop PC

dok ste u avionu. Većina avio kompanija će imati ograničenja kada

se radi o korišćenju elektronskih uređaja. Većina avio kompanija

će dozvoliti korišćenje elektronskih uređaja izmešu, ali ne i tokom,

poletanja i sletanja.

OPREZ! Postoje tri vrste bezbednosnih uređaja na aerodromu:

Rentgeneske mašine (koriste se na stvarima koje se prenose

preko pokretne trake za prtljag), magnetski detektori (koriste

se na ljudima koji prolaze kroz bezbednosne provere) i

magnetski štapići (uređaji koji se drže u ruci i koriste na ljudima

ili pojedinačnim predmetima). Svoj laptop PC i diskete možete

da pošaljete kroz aerodromske rentgenske mašine. Međutim,

ne preporučuje se da šaljete svoj laptop PC kroz aerodromske

magnetne detektore ili da ih izlažete magnetnim štapićima.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

11

Pripremanje vašeg laptop PC-ja

Ovo su samo brza uputstva vezana za to kako da koristite svoj laptop

PC.

Instalirajte bateriju

Povežite adapter za napajanje

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

12

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Otvaranje LCD ekrana

1. Pažljivo podignite ekran palcem.

2. Lagano nagnite ekran unapred ili unazad do ugodnog ugla za

gledanje.

Uključivanje napajanja

1. Pritisnite i pustite taster za napajanje koji se nalazi ispod LCD

ekrana.

2. Koristite [Fn]+[F5] ili [Fn]+[F6] da podesite osvetljenost LCD

ekrana.

background image

2

Poglavlje

2:

Poznavanje delova

background image

14

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Gornja strana

Tastatura se razlikuje za svaku teritoriju.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

15

Mikrofon (ugrađeni)

Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video

konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio

snimke.

Kamera

Kamera

Ugrađena kamera omogućava snimanje snimaka ili video

zapisa. Može se koristiti sa video konferencijama i drugim

interaktivnim aplikacijama.

Indikator kamere (na izabranim modelima)

Indikator kamere pokazuje kada se ugrađena kamera

koristi.

Ekran

Funkcije ekrana su iste kao i na standardnom CRT monitoru.

Laptop PC koristi aktivnu matricu TFT LCD koja obezbeđuje

izuzetan prikaz, kao prikaz desktop monitora. Za razliku od

desktop CRT monitora, LCD panel ne proizvodi radijaciju ili

treperenje, tako da je prijatniji za oči. Koristite meku krpu

bez hemijskih tečnosti (upotrebite običnu vodu ukoliko je

neophodno) da obrišete ekran.

Instant tasteri

Instant tasteri omogućavaju vam da pokrenete često

korišćene aplikacije jednim pritiskom na taster. Detalji su

opisani u odeljku 3.

Glavni prekidač

Prekidač dozvoljava uključivanje i isključivanje laptop PC-

ja i vraćanje iz STD-a. Koristite ovaj prekidač jednom da

uključite i jednom da isključite laptop PC. Prekidač za struju

radi samo kada je panel za prikaz otvoren.

1

2

4

5

6

3

background image

16

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Tastatura

Tastatura

Tastatura sadrži tastere pune veličine sa opcijom za

ugodan pritisak (dubina do koje se tasteri mogu pritisnuti)

i odmorom za obe ruke. Windows funkcijski tasteri su

obezbeđeni kako bi se pojednostavilo kretanje u Windows

operativnom sistemu.

Touc�pad i tasteri

Touc�pad i tasteri

Touchpad sa svojim tasterima je uređaj za usmeravanje

koji obezbeđuje iste funkcije kao i desktop miš. Softverski

kontrolisana funkcija skrolovanja je dostupna nakon

podešavanja uključenog pomoćnog programa za touchpad

da omogući jednostavno kretanje kroz Windows ili internet.

Pokazatelji statusa (spreda)

Pokazatelji statusa (spreda)

Pokazatelji statusa predstavljaju razna stanja softvera/

hardvera. Pogledajte detalje o pokazateljima u odeljku 3.

7

8

9

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

17

Dno

Izgled dna se može razlikovati u zavisnosti od modela.

Veličina baterije se razlikuje u zavisnosti od modela.

UPOZORENJE! Dno laptop PC-ja može da bude jako vruće. Budite

pažljivi kada rukujete sa laptop PC-jem koji radi ili koji je do skora

radio. Visoke temperature su normalne tokom punjenja ili rada.

Ne koristite na mekim površinama poput kreveta ili kauča koje

mogu da blokiraju ventilacione otvore. NE STAVLJAJTE LAPTOP

PC NA SVOJE KRILO ILI NA DRUGE DELOVE TELA KAKO BI

IZBEGLI POVREDE OD TOPLOTE.

background image

18

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Baterija

Baterija se automatski puni kada je laptop PC povezan

za izvor struje i održava napajanje laptop PC-ja kada

naizmenična struja nije povezana. Ovo dozvoljava

korišćenje tokom trenutnom premeštanja sa jedne lokacije

na drugu. Vreme trajanja baterije varira u zavisnosti od

korišćenja i specifikacija ovog laptop PC-ja. Baterija se ne

može rastaviti i mora se kupiti kao jedna jedinica.

Opružna brava odeljka za baterije

Opružna brava čuva baterije u odeljku. Brava će se

automatski zaključati nakon umetanja baterija. Da biste

izvadili baterije, namestite bravu u otključani položaj.

Odeljak za Hard disk

Hard disk je osiguran u svom odeljku. Posetite ovlašćeni

servisni centar ili prodavca za informacije o povećanju hard

diska za svoj laptop PC. Kupujte hard diskove isključivo od

ovlašćenih prodavaca ovog laptop PC-ja kako bi obezbedili

maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

Odeljak za memoriju (RAM)

Odeljak za memoriju poseduje ekspanzione mogućnosti

za dodatnu memoriju. Dodatna memorija će poboljšati

rad aplikacija smanjujući pristupanje hard disku. BIOS

automatski detektuje količinu memorije u sistemu i

konfiguriše CMOS sa tim u skladu, tokom POST procesa.

Nije potrebno podešavanje hardvera ili softvera (uključujući

BIOS) nakon što je memorija instalirana. Posetite ovlašćeni

servisni centar ili prodavca za informacije o dodavanju

memorije za svoj laptop PC. Kupujte module za proširenje

isključivo od ovlašćenih prodavaca ovog laptop PC-ja kako

bi obezbedili maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

1

2

3

4

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

19

Desna strana

1

2

3

Izlazni priključak za slušalice

Priključak za stereo slušalice (1/8 inča) se koristi da poveže

izlazni audio signal laptop PC-ja za pojačane zvučnike ili

slušalice. Korišćenje ovog priključka automatski isključuje

ugrađene zvučnike.

SPDIF izlazni prikljuèak

Ovaj priključak obezbeđuje konekciju za SPDIF (Sony/

Philips Digitalni Interfejs) saglasne uređaje za digitalni

audio izlaz. Upotrebite ovu opciju da pretvorite laptop PC u

hi-fi sistem za zabavu.

Priključak za ulaz za mikrofon

Priključak za ulaz za mikrofon

Mono priključak za mikrofon (1/8 inča) može se koristiti

da poveže eksterni mikrofon ili izlazne signale iz audio

uređaja. Korišćenje ovog priključka automatski isključuje

ugrađen mikrofon. Koristite ovu opciju za video konferencije,

glasovne naracije ili jednostavne audio zapise.

USB Port (3.0)

USB (Univerzalni Serijski Bas) port je kompatibilan sa USB

3.0, USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima, poput tastature, uređaja

za usmeravanje, kamera, hard diskova, štampača i skenera

povezanih u seriji do 4.8Gbits/sec (USB 3.0), 480Mbits/

sec (USB 2.0) i 12Mbits/sec (USB 1.1). USB dozvoljava da

mnogi uređaji simultano rade na jednom kompjuteru, gde

će se neki periferni uređaji ponašati kao dodatna mesta

priključka. USB podržava brzu zamenu uređaja tako da se

većina perifernih uređaja može priključiti ili isključiti bez

restartovanja kompjutera.

2

4

7 8

3

5 6

1

Co

m

bo

background image

20

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Optički drajv

Ovaj laptop PC može se kupiti u različitim modelima i sa

različitim optičkim drajvovima. Optički drajv ovog laptop

PC-ja može podržavati kompakt diskove (CD) i/ili digitalne

video diskove (DVD) i može imati mogućnosti za snimanje

(R) ili ponovno snimanje (RW). Pogledajte marketinške

specifikacije za detalje o svakom modelu.

Elektronsko izbacivanje optičkog drajva

Izbacivanje za optički drajv ima taster za elektronsko

izbacivanje za otvaranje nosača. Takođe možete da

izbacite optički drajv preko bilo kog softverskog plejera

ili desnim klikom na optički drajv u Windows “Computer”i

odabiranjem Eject (izbacivanjem).

Otvaranje optičke jedinice u �itnim slučajevima

(lokacija se razlikuje u zavisnosti od modela)

Pritiskom na dugme za otvaranje u hitnim slučajevima

možete da otvorite nosač kada dugme za elektronsko

otvaranje ne radi. Nemojte koristiti ovu funkciju kao

zamenu za elektronsko otvaranje ladice.

Ulaz za napajanje

Priloženi adapter za struju pretvara naizmeničnu struju u

jednosmernu struju koja se koristi sa ovim priključkom.

Struja koju dobijete preko ovog priključka dostavlja

napajanje lap top PC-ju i puni unutrašnju bateriju.Da bi

sprečili oštećenje laptop PC-ja i baterije, uvek koristite

priloženi adapter za struju.

Oprez: može postati toplo ili vrelo prilikom korišćenja.

Obavezno proverite da adapter nije prekriven i držite ga

dalje od svog tela.

4

5

6

7

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

21

Leva strana

Port za Kensington® bravu

Port za Kensington® bravu dozvoljava da laptop PC

osigurate korišćenjem Kensington® kompatibilnih

sigurnosnih proizvoda za laptop PC-je. Ovi sigurnosni

proizvodi obično uključuju metalni kabl i bravu koja

sprečava da se laptop PC pomeri od fiksiranog objekta. Neki

mogu takođe da uključuju i detektor pokreta koji uključuje

alarm kada se pomeri.

Priključak za bas (na odabranim modelima)

Svojinski priključak za bas se koristi da poveže bas

koji dobijate ISKLJUČIVO sa svojim laptop PC-jem. Bas

vam dozvoljava da uživate u izuzetnim bas zvukovima

(zvukovima niske frekvencije) u svojim multimedijskim

aplikacijama.

NE povezujte druge uređaje za ovaj priključak. To može da
ošteti priključak za bas ili laptop PC.

Izlaz za monitor

Port sa 15 kontakata za D-sub monitor podržava

standardne VGA kompatibilne uređaje poput monitora ili

projektora, kako bi se omogućilo gledanje na eksternom,

većem ekranu.

1

2

4

5

1

3

2

6

7

8

background image

22

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

5

Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju služe za ulaz hladnog vazduha u

računar i izlaz toplog vazduha iz njega.

VAŽNO! Proverite da papir, knjige, odeća, kablovi ili drugi

objekti ne blokiraju ventilacione otvore za vazduh jer u

suprotnom može doći do pregrevanja.

Port za LAN

RJ-45 port za LAN sa osam kontakata je veći od RJ-11

porta za modem i podržava standardni Ethernet kabl za

povezivanje sa lokalnom mrežom. Ugrađeni konektor

dozvoljava jednostavno korišćenje bez dodatnih adaptera.

HDMI

HDMI Port

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je

nekomprimovani digitalni audio/video interfejs između

bilo kog izvora audio/video signala, poput prijemnika za

kablovsku televiziju, DVD playera i A/V prijemnika, i uređaja

za reprodukciju audio/video sadržaja, kao što je digitalna

televizija (DTV). Podržava standardni, poboljšani i HD

video, kao i višekanalni digitalni audio putem jednog kabla.

Prenosi sve ATSC HDTV standarde i podržava 8-kanalni

digitalni audio, nudeći dodatni propusni opseg za buduće

nadogradnje ili zahteve.

USB Port (3.0)

USB Port (3.0)

USB C�arge�� (na izabranim modelima)

USB C�arge�� (na izabranim modelima)

(na izabranim modelima)

Dozvoljava vam da napunite mobilni telefon ili digitalne

audio plejere dok vaš laptop PC-ja spava, hibernira ili je

isključen.

6
7

4

3

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

23

Zadnja strana

Baterija

Baterija

Baterija se automatski puni kada je laptop PC povezan

za izvor struje i održava napajanje laptop PC-ja kada

naizmenična struja nije povezana. Ovo dozvoljava

korišćenje tokom trenutnom premeštanja sa jedne lokacije

na drugu. Vreme trajanja baterije varira u zavisnosti od

korišćenja i specifikacija ovog laptop PC-ja. Baterija se ne

može rastaviti i mora se kupiti kao jedna jedinica.

1

Prednja strana

Prorez za fleš memoriju

Obično eksterni čitač za karticu za memoriju mora se kupiti

odvojeno kako bi se koristile memorijske kartice iz uređaja

poput digitalnih kamera, MP3 plejera, mobilnih telefona i

PDA-a. Ovaj laptop PC ima ugrađen čitač za kartice velike

brzine koji može jednostavno da čita sa i piše na mnoge fleš

memorijske kartice, kako ćemo pomenuti kasnije u ovom

uputstvu.

1

1

1

background image

24

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Povezivanje basa

Bas koji dobijate sa svojim laptop PC-jem je kompaktan i lako se

prenosi. Jednostavno povežite bas sa određenim priključkom za

bas na svom laptop PC-ju i uživajte u izuzetnom bas zvuku u svojim

multimedijskim aplikacijama.

NEMOJTE na silu da povezujete ovaj svojinski bas za audio

prikljućke koji se razlikuju od pdređenog bas priključka

ilustrovanog u uputstvu za korišćenje Ukoliko to uradite, to

može da ošteti bas ili audio priključak.

background image

3

Poglavlje

3:

Početak rada

background image

26

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Sistem za napajanje

Korišćenje napajanja naizmenične struje

Napajanje laptop PC-ja se sastoji od dva dela, adaptera za struju

i sistema za napajanje baterije. Adapter za struju pretvara

naizmeničnu struju iz utičnice na zidu u jednosmernu struju koju

koristi laptop PC. Svoj laptop PC dobijate sa univerzalnim adapterom

za pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu. To znači da

možete da povežete kabl za struju za bilo koji 100V-120V, kao i

220V- 240V izlaz bez podešavanja prekidača ili korišćenja pretvarača

snage. Za neke države može biti potreban adapter koji će povezati

standardni SAD kabl za struju za drugačiji standard. Većina hotela

obezbediće univerzalne izlaze da podrže različite kablove za struju,

kao i napone. Najbolje je pitati iskusnog putnika o naponima za izlaz

naizmenične struje kada nosite svoj adapter u drugu državu.

Možete da kupite komplete za putovanje za laptop PC koji

uključuju adaptere za struju i modem za skoro svaku državu.

UPOZORENJE! NE povezujte kabl za naizmeničnu struju za

izvor naizmenične struje pre nego što povežete priključak

za jednosmernu struju za laptop PC. Ukoliko ne pratite ovo

upozorenje, može doći do oštećenja adaptera naizmenične u

jednosmernu struju.

Lokacija ulaza za napajanje se razlikuje u zavisnosti od modela.

Pogledajte prethodno poglavlje da pronađete LAN port.

1

3

110V-220V

2

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

27

VAŽNO! Do oštećenja može doći ukoliko koristite drugačiji

adapter da napajate laptop PC ili ukoliko koristite adapter

laptop PC-ja da napajate druge električne uređaje. Ukoliko

ima dima, mirisa paljevine i ekstremne vreline koja dolazi

iz adaptera naizmenične u jednosmernu struju, zatražite

servisiranje. Zatražite servisiranje ukoliko sumnjate da je

adapter naizmenične u jednosmernu struju neispravan. Možete

da oštetite i bateriju i laptop PC ukoliko koristite pokvaren

naizmenične u jednosmernu struju.

Ovaj laptop PC možete dobiti sa priključkom sa bilo dva ili

tri kontakta u zavisnosti od teritorije. Ukoliko je obezbeđen

priključak sa tri kontakta, morate da koristite uzemljeni priključak

za naizmeničnu struju ili korektno uzemljen adapter da bi

osigurali bezbedan rad laptop PC-ja.

UPOZORENJE! ADAPTER ZA STRUJU MOŽE POSTATI TOPAO

ILI VREO PRILIKOM KORIŠĆENJA. OBAVEZNO PROVERITE DA

ADAPTER NIJE PREKRIVEN I DRŽITE GA DALJE OD SVOG TELA.

Isključite adapter za struju ili isključite izlaz za naizmeničnu

struju da bi minimalizovali potrošnju energije kada se laptop PC

ne koristi.

background image

28

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

VAŽNO! Nikada ne pokušavajte da izvadite bateriju dok je laptop

uključen, jer ovo može da dovede do gubitka podataka sa kojima

radite.

Da bi instalirali bateriju:

Korišćenje napajanja baterije

Laptop PC je dizajniran da radi sa baterijom koju je moguće izvaditi.

Baterija se sastoji od kompleta baterijskih ćelija smeštenih zajedno.

Potpuno napunjen paket obezbediće nekoliko sati rada, koje

dodatno možete da produžite korišćenjem opcija za štednju energije

preko BIOS podešavanja. Dodatne pakete baterija koji su opcioni

možete da odvojeno kupite od laptop PC prodavca.

Instaliranje i uklanjanje baterije

Vaš laptop PC može ali ne mora imati bateriju instaliranu. Ukoliko

baterija nije već instalirana u vaš laptop PC, upotrebite sledeći

postupak da bi instalirali bateriju.

1

2

1

2

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

29

VAŽNO! Koristite isključivo baterije i adaptere za struju koje ste

dobili sa ovim laptop PC-jem ili posebno odobrene od strane

proizvođača ili prodavca za korišćenje sa ovim modelom ili može

da dođe do oštećenja laptop PC-ja.

Da bi uklonili bateriju:

UPOZORENJE! Iz bezbednosnih razloga, NE bacajte baterije

u vatru, NE kreirajte kratke spojeve između kontakata i NE

rasklapajte bateriju. Ukoliko dođe do bilo kakvog neuobičajenog

rada ili oštećenja baterije izazvanog udarcem, isključite laptop

PC i kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

Briga o bateriji

Baterija laptop PC-ja, kao i sve punjive baterije poseduje ograničenje

broja puta koji možete da je napunite. Rok trajanja baterije će zavisiti

od temperature vaše sredine, vlažnosti vazduha i toga kako koristite

svoj laptop PC. Idealno, bateriju treba koristiti na temperaturama

između 5˚C i 35˚C (41˚F i 95˚F). Takođe treba da imate u vidu

da je unutrašnja temperatura laptop PC-ja veća od spoljašnje

ambijentalne temperature. Bilo koja temperatura ispod ili iznad ovog

opsega će smanjiti rok trajanja baterije. U svakom slučaju, vreme

korišćenja baterije će vremenom opasti i moraćete da kupite novu

bateriju od ovlašćenog prodavca za ovaj laptop PC. Kako baterije

takođe imaju vek trajanja čak i ukoliko se ne koriste, ne preporučuje

se da kupite dodatne baterije koje ćete čuvati.

1

2

1

2

background image

30

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

VAŽNO! Da bi zaštitili hard disk, uvek sačekajte bar 5 sekundi

nakon isključivanja laptop PC-ja, pre nego što ga ponovo

uključite.

UPOZORENJE! NE nosite i ne pokrivajte laptop PC koji je uključen

bilo kojim materijalima koji će smanjiti cirkulaciju vazduha,

poput na primer torbe za laptop.

Pre starta, ekran će bljesnuti kada se uključi napajanje. Ovo

predstavlja deo rutinskog testa laptop PC-ja i ne predstavlja

problem sa ekranom.

Uključivanje laptop PC-ja

Poruka koja označava uključivanje ovog laptop PC-ja pojavljuje

se na ekranu kada ga uključite. Ukoliko je potrebno, možete da

podesite osvetljenje korišćenjem brzih tastera. Ukoliko je potrebno

da pokrenete BIOS podešavanje kako bi modifikovali konfiguraciju

sistema, pritisnite [F2] nakon starta da bi ušli u BIOS podešavanja.

Ukoliko pritisnete [Tab] tokom “splaš” ekrana )slike koja se pojavljuje

na ekranu tokom učitavanja sistema), možete da vidite standardne

početne informacije, poput BIOS verzije. Pritisnite [ESC] i videćete

početni “boot” meni sa izborom za učitavanje sa vaših dostupnih

drajvova.

Auto-testiranje uključivanja (POST)

Kada uključite laptop PC, on će najpre proći kroz seriju softverski

kontrolisanih dijagnostičkih testova koji se zovu POST (auto-

testiranje uključivanja). Softver koji kontroliše POST je instaliran kao

trajni deo arhitekture laptop PC-ja. POST uključuje zapis hardverske

konfiguracije laptop PC-ja, koja se koristi da se obavi dijagnostička

provera sistema. Zapis se kreira korišćenjem BIOS programa za

podešavanje. Ukoliko POST otkrije razliku između zapisa i postojećeg

hardvera, prikazaće poruku na ekranu koja će od vas zatražiti da

ispravite ovaj konflikt pokretanjem BIOS podešavanja. U većini

slučajeva zapis treba da bude tačan kada dobijete svoj laptop

PC. Kada je test završen, možda dobijete poruku koja će reći “No

operating system found” (operativni system nije pronađen) ukoliko

na hard disku nije bio učitan operativni system. Ovo ukazuje da

je hard disk ispravno detektovan i spreman za instalaciju novog

operativnog sistema.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

31

VAŽNO! Ukoliko i dalje dobijate upozorenja tokom pokretanja

laptop PC-ja nakon što ste upotrebili pomoćni program za

proveru diska, treba da odnesete laptop PC da bude servisiran.

Ukoliko nastavite da koristite laptop PC, može da dođe do

gubitka podataka.

Te�nologija za samonadgledanje i prijavljivanje

S.M.A.R.T. (tehnologija za

samonadgledanje i prijavljivanje)

proverava hard disk tokom

POST-a (uključivanja) i prikazuje

poruku upozorenja ukoliko je

potrebno servisiranje hard diska.

Ukoliko tokom paljenja dobijete

bilo kakvo kritično upozorenje

o hard disku, odmah napravite

rezervnu kopiju svojih podataka

i pokrenite program za proveru

Windowsa. Da biste pokrenuli

program za proveru Windowsa:

kliknite na Start > odaberite

Computer (kompjuter)> kliknite

desnim klikom miša na ikonicu za hard disk > odaberite Properties

(karakteristike) > kliknite na tabelu Tools (alati) > kliknite na C�eck

Now (proveri sada)> kliknite na Start. Takođe možete da odaberete

“Scan ... sectors” (skeniraj … sektore) za efikasnije skeniranje i

popravljanje ali će proces raditi sporije.

background image

32

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Bićete upozoreni kada je baterija gotovo prazna. Ukoliko

nastavite da ignorišete upozorenja o statusu baterije koja

je skoro prazna, laptop PC će ući u suspendovani režim

(podrazumevani Windows koristi STR).

Slike ekrana prikazane ovde služe samo za primer i možda neće

prikazivati ono što vidite na sistemu.

Proveravanje napajanja baterije

Sistem za bateriju implementira standarde Smart Battery (pametne

baterije) u Windows okruženju, što omogućava bateriji da precizno

izvesti o količini punjenja koje je ostalo u bateriji. U potpunosti

napunjena baterija omogućava da laptop PC radi nekoliko sati.

Precizno vreme i koliko će laptop PC tačno raditi zavisi od toga

kako koristite funkciju za štednju energije, od vaših radnih navika,

procesora, veličine sistemske memorije i veličine ekrana.

Kursor treba da stoji preko ikonice za bateriju bez

adaptera za struju.

Kursor treba da stoji preko ikonice za

bateriju sa adapterom za struju.

Kliknite desnim klikom na ikonicu za bateriju

Kliknite levim klikom na ikonicu za bateriju

UPOZORENJE! Suspendovanje u RAM (STR) ne traje dugo kada

je napajanje baterije ispražnjeno. Suspendovanje na disk (STD)

nije isto kao i isključivanje. STD zahteva malu količinu napajanja i

neće raditi ukoliko nema napajanja usled potpune ispražnjenosti

baterije ili nedostatka energije (npr. uklanjanja i adaptera za

struju i baterije).

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

33

UPOZORENJE! NE ostavljate bateriju ispražnjenu. Baterija će se

isprazniti tokom vremena. Ukoliko ne koristite bateriju, morate

nastaviti da je punite svaka tri meseca kako bi produžili kapacitet

mogućnosti za rad ili bateriju možda nećete moći da napunite u

budućnosti.

Baterija prestaje da se puni ukoliko je temperatura isuviše velika

ili je napon baterije isuviše veliki.

Punjenje baterije

Pre nego što počnete da koristite svoj laptop PC na putu, moraćete

da napunite bateriju. Baterija počinje da se puni čim je laptop PC

povezan za eksterni izvor napajanja, korišćenjem adaptera za struju.

U potpunosti napunite bateriju pre nego što je upotrebite po prvi

put. Nova baterija mora da se u potpunosati napuni pre nego što

laptop PC isključite iz eksternog napajanja. Potrebno je nekoliko

sati da se baterija u potpunosti napuni kada je laptop PC isključen i

može trajati duplo više vremena kada je laptop uključen. Pokazatelj

za status baterije na laptop PC-ju se isključuje kada je baterija puna.

Baterija počinje da se puni kada preostalo napajanje padne ispod

95%. Ovo sprečava da se baterija često puni. Minimalizovanje

ciklusa punjenja pomaže da se produži rok trajanja baterije.

background image

34

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

VAŽNO! Da bi zaštitili hard disk, sačekajte najmanje 5 sekundi

nakon isključivanja laptop PC-ja pre nego što ga ponovo

uključite.

Opcije napajanja

Prekidač za napajanje pali i gasi

laptop PC ili stavlja laptop PC u

režime za spavanje ili hibernaciju.

Ponašanje prekidača za napajanje

može se korisnički urediti u

Windows Control Panel, u Power

Options (Windows kontrolni

panel, “Opcije napajanja”)
Za druge opcije, poput “Switch User, Restart, Sleep, or Shut Down,”

(promeni korisnika, restartuj, spavaj ili ugasi se), kliknite vrhom

strelice pored zaključane ikonice.

Restartovanje ili ponovno pokretanje

Nakon obavljanja promena vezanih za vaš operativni sistem, možda

ćete biti upitani da restartujete sistem. Neki instalacioni procesi će

obezbediti dijaloški okvir da bi omogućili restartovanje. da bi ručno

restartovali sistem, izaberite Restart (restartuj).

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

35

Hitno isključivanje

Ako operativni sistem prenosnog računara ne možete ispravno da

isključite ili ponovo pokrenete, računar možete isključiti na još jedan

način:

• Držite pritisnut taster za napaja-

nje

duže od 4 sekunde.

VAŽNO! Nemojte da koristite hitno isključivanje dok se podaci

još uvek zapisuju; to može da dovede do gubitka ili uništavanja

vaših podataka.

background image

36

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Spavanje i �ibernacija

Podešavanja za štednju energije

mogu se pronaći u Windows >

Control Panel (Kontrolni panel)

> Power Options (Opcije

napajanja). U System Settings

(sistemskim podešavanjima),

možete da definišete “Sleep/

Hibernate” (spavaj/hiberniraj)

ili “Shut Down” (ugasi se) za

zatvaranje ekrana ili pritiskanje tastera za napajanje. “Sleep” (spavaj)

i “Hibernate” (hiberniraj) štede energiju kada ne koristite svoj laptop

PC isključivanjem određenih komponenti. Kada nastavite da radite,

vaš poslednji status (poput dokumenta otvorenog na sredini ili

elektronske poruke otkucane do pola) će se pojaviti kao da nikada

niste otišli. “Shut Down” (ugasi) će zatvoriti sve aplikacije i upitaće vas

da li želite da sačuvate svoj rad ukoliko to već niste učinili.

Režimi za štednju energije

Laptop PC ima određen broj automatskih ili podesivih opcija za

štednju energije koje možete da koristite kako bi maksimalno

produžili rok trajanja baterije i smanjili Ukupnu cenu vlasništva (TCO).

Možete da kontrolišete neke od ovih opcija preko Power menija

za napajanje u BIOS podešavanjima. Podešavanja za ACPI štednju

energije se obavljaju preko operativnog sistema. Opcije za štednju

energije su dizajnirane da uštede koliko god je energije moguće

stavljanjem komponenti u režim za manju potrošnju energije što je

češće moguće ali takođe da dozvole pun rad kada se to zahteva.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

37

Hibernate (�iberniraj) je isto što i Suspendovanje na disk (STD) i

pohranjuje vaše trenutne podatke i status na hard disk. Kada ovo

uradite, RAM ne mora da se periodično osvežava i potrošnja enrgije

je u značajnoj meri smanjena ali nije i potpuno prestala jer određene

komponente za buđenje poput LAN-a moraju da ostanu napajane.

“Hibernate” (hiberniraj) štedi više energije od “Sleep” (spavaj). Kliknite

na Windows taster i vrh strelice pored zaključane ikonice da vidite

ovu opciju. Vratite pritiskom na taster za napajanje. (NAPOMENA:

Pokazatelj napajanja će biti isključen u ovom režimu.)

Sleep (spavaj) je isto što i

suspendovanje u RAM (STR). Ova

funkcija skladišti vaše trenutne

podatke i status u RAM-u

dok su mnoge komponente

isključene. Kako se RAM troši,

on traži napajanje da bi zadržao

(osvežio) podatke. Kliknite na

Windows taster i vrh strelice

pored zaključane ikonice da vidite ovu opciju. Takođe možete

da upotrebite prečicu na tastaturi [Fn F1] da bi aktivirali ovaj

režim. Vratite pritiskom na bilo koji taster na tastaturi osim [Fn].

(NAPOMENA: Pokazatelj napajanja će treperiti u ovom režimu.)

background image

38

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Termalna kontrola napajanja

Postoje tri metode kontrole napajanja za kontrolisanje termalnog

stanja laptop PC-ja. Ove kontrole napajanja korisnik ne može da

konfiguriše i trebalo bi ih poznavati za slučaj da laptop PC uđe u

jedno od ovih stanja. Sledeće temperature predstavljaju temperaturu

kućišta (ne procesora).

• Ventilator se uključuje da bi aktivno hladio kada temperatura

dostigne bezbednu gornju granicu.

• Procesor smanjuje brzinu da bi pasivno hladio kada temperatura

prevaziđe bezbednu gornju granicu.

• Sistem se gasi radi kritičnog hlađenja kada temperatura prevaziđe

maksimalnu bezbednu gornju granicu.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

39

Lokacije brzih tastera na funkcijskim tasterima mogu se

razlikovati u zavisnosti od modela ali funkcije treba da ostanu

iste. Pratite ikonice umesto funkcijskih tastera.

Posebne funkcije tastature

Obojeni brzi tasteri (na izabranim modelima)

Sledeće definiše obojene brze tastere na tastaturi laptop PC-

ja. Obojenim komandama se može pristupiti isključivo tako što

prvo pritisnete i držite pritisnut funkcijski taster dok istovremeno

pritiskate taster sa obojenom komandom.

“Z

Z

” Ikonica (F1): Stavlja laptop PC u suspendovani

režim (bilo sačuvaj-u-RAM ili sačuvaj-na-disk) u zavisnosti

od podešavanja tastera za spavanje u podešavanjima za

štednju energije.
Radio toranj (F2): Samo za bežične modele Prebacuje

unutrašnji bežični LAN ili Bluetooth (za određene

modele) da budu uključeni ili isključeni preko Menija

na ekranu. Kada je omogućeno, odgovarajući bežični

pokazatelj će se upaliti. Podešavanja za Windows softver

su neophodna da bi se koristio bežični LAN ili Bluetooth.
Ikona za smanjenje osvetljaja (F5): Smanjuje

osvetljenje ekrana.
Ikona za povećanje osvetljaja (F6): Povećava

osvetljenje ekrana.
LCD Ikonica (F7): Prebacuje ekran da bude uključen i

isključen. (na određenim modelima proširuje područje

ekrana kako bi se ispunio celi ekran kada se koriste režimi

male rezolucije.)

background image

40

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Ikonica za LCD/monitor (F8): Prebacuje se između

laptop PC-ja i LCD ekrana i eksternog monitora na

ovaj način: laptop PC LCD -> eksterni monitor -> oba.

(ova funkcija ne radi u 256 boje, izaberite High Color

(visoko kvalitetne boje) u Display Property Settings

(podešavanjima za ekran). NAPOMENA: Eksterni

monitor se mora povezati “pre” startovanja sistema.

Precrtan touc�pad (F9): Menja ugrađen touchpad

na LOCKED (onemogućen) i UNLOCKED (omogućen).

Blokiranje touchpad-a će vas sprečiti da slučajno

pomerite kurzor dok kucate i najčešće se koristi sa

eksternim uređajem za kurzor, poput miša. PAŽNJA:

Odabrani modeli imaju indikator između touchpad

tastera koji će se upaliti kada je touchpad UNLOCKED

(omogućen) i neće se upaliti kada je touchpad LOCKED

(onemogućen).

Precrtana ikona zvučnika (F10): Prebacuje zvučnike

tako da su uključeni i isključeni (samo u Windows OS).
Ikonica za smanjeni zvučnik (F11):

Smanjuje ton zvučnika (samo u Windows OS).
Ikonica za povećani zvučnik (F12):

Povećava ton zvučnika (samo u Windows OS).
Num Lk (Ins): Uključuje i isključuje numerički deo

tastature (number lock). Dozvoljava vam da koristite veći

deo tastature za unošenje brojeva.
Scr Lk (Del): Uključuje i isključuje “Scroll lock” (komandu

za skrolovanje). Dozvoljava vam da koristite veći deo

tastature za navigaciju.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

41

Fn��C: Uključuje i isključuje funkciju “Izuzetne, video

inteligentne tehnologije” Ovo omogućava prebacivanje

između različitih režima poboljšavanja boje na ekranu

kako bi se poboljšao kontrast, osvetljenje, boja kože

i zasićenje boje za crvenu, zelenu i plavu nezavisno.

Možete da vidite trenutni režim kroz meni na ekranu.
Fn��V (na odabranim modelima):

Uključivanje/isključivanje softverske aplikacije “Life

Frame”.

Za neke modele, ova funkcija je dostupna samo kada omogućite

kameru.

Power4Gear Hybrid (Fn��Space Bar): Ovaj taster

prebacuje se između različitih režima za štednju energije.

Režimi za štednju energije kontrolišu mnoge aspekte

laptop PC-ja da bi maksimizovali radni učinak i vreme

trajanja baterije. Primenjivanje ili uklanjanje adaptera

za struju će automatski prebaciti sistem između režima

naizmenične struje i režima za bateriju. Možete da vidite

trenutni režim kroz meni na ekranu.

Fn��A (na odabranim modelima):

Prebacuje svetlosni indikator Uključeno i Isključeno.

Fn��Enter (proširena tastatura): Uključivanje i isključivanje

Windows kalkulatora.

background image

42

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Microsoft Windows tasteri

Taster s logotipom Windows aktivira meni Start smešten

u levom donjem uglu Windows radne površine.
Na tastaturi se nalaze dva posebna Windows tastera,

opisana u nastavku.
Drugi taster, koji izgleda kao Windows meni s malim

pokazivačem, aktivira meni svojstava i ima istu funkciju

kao i pritisak desnim tasterom miša na neki Windows

objekat.

Proširena tastatura (za izabrane modele)

Proširena tastatura

dostupna je na

određenim modelima.

Proširena tastatura sadrži

numeričku tastaturu

za jednostavan unos

brojeva. Uz pomoć [Num

Lk / Scr Lk] odaberite

želite li proširenu

tastaturu da koristite kao

brojeve ili kao strelice

za smer. Strelice za smer

služe za kretanje između

polja i ćelija, kao što su ona u tabelarnom proračunu ili tabelama.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

43

Kontrolni tasteri za multimedije

Kontrolni tasteri za multimedije omogućavaju zgodno upravljanje

multimedijskim aplikacijama. U nastavku je opisano značenje svakog

tastera za multimedije na prenosivom računaru.

Funkcijama CD-a upravljate istovremenim pritiskom na taster [Fn]

i tastere sa strelicama.

Na određenim modelima prenosivih računara neke upravljačke

funkcije mogu biti blokirane.

Reprodukovanje/pauziranje CD-a

Kada je reprodukovanje CD-a zaustavljeno: pokretanje

reprodukovanja CD-a.

Za vreme reprodukovanja CD-a: pauziranje

reprodukovanja CD-a.

Zaustavljanje CD-a

Za vreme reprodukovanja CD-a: zaustavljanje

reprodukovanja CD-a.

Preskakanje CD-a na pret�odni zapis

(premotavanje u nazad)

Za vreme reprodukovanja CD-a: preskakanje na

previous (prethodni) audio zapis/odlomak filma.

Preskakanje CD-a na sledeći zapis

(premotavanje u napred)

Za vreme reprodukovanja CD-a: preskakanje na next

(sledeći) audio zapis/odlomak filma.

background image

44

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Prekidači

Prekidači i pokazatelji statusa

Prekidač za napajanje

Prekidač za napajanje pali i gasi laptop PC ili stavlja laptop PC u

režim spavanja ili hibernacije. Ponašanje prekidača za napajanje

može se korisnički urediti u Windows Control Panel, u Power

Options (Windows kontrolni panel, “Opcije napajanja”).

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

45

Pokazatelji statusa

Indikator napajanja

Indikator napajanja svetli kada je prenosivi računar uključen

(ON), a polako trepće kada je računar u režimu spavanja

(Suspend-to-RAM). Indikator se isključuje kada isključite

Notebook računar ili kada je računar u režimu hiberniranja

(Suspend-to-Disk).

Pokazatelj napunjenosti baterij

e (dupla-boja)

Indikator napunjenosti baterije sa duplom bojom pokazuje

status napajanja baterije na sledeći način:

Zelena UPALJENA: Napajanje baterije je između 95% i 100% (sa

AC napajanjem).

Narandžasta UPALJENA: Napajanje baterije je manje of 95% (sa

AC napajanjem).

Narandžasta treperuća: Napajanje baterije je manje of 10% (sa

AC napajanjem).

Isključeno: Napajanje baterije je između 10% i 100% (bez AC

napajanja).

background image

46

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Pokazatelj aktivnosti drajva

Pokazuje da laptop PC pristupa jednom ili većem broju uređaja

za skladištenje, poput hard diska. Svetlo treperi proporcionalno

vremenu pristupa.

Bluetoot� / Bežični pokazatelj

Ovo samo važi za modele sa ugrađenom Bluetooth (BT) opcijom

i ugrađenim bežičnim LAN-om. Ovaj indikator će se upaliti

da pokaže da je ugrađena Bluetooth (BT) funkcija laptop PC-

ja aktivirana. Indikator svetli kada je ugrađeni bežični LAN

omogućen. (Postavke Windows softvera neophodne.)

Pokazatelj za velika slova

Pokazuje da su velika slova na tastaturi [Caps Lock] aktivirana

kada je upaljen. Velika slova će omogućiti da neka slova na

tastaturi budu otkucana kao velika slova (na primer A, B, C).

Kada je svetlo za velika slova isključeno, kucana slova će se

pojaviti kao mala slova (na primer a, b, c).

background image

Korišćenje instant ključa

Sa instant ključem, jednostavno pritisnite taster da brzo aktivirate

svoju unapred podešenu funkciju za instant ključ.

Možete da konfigurišete samo jednu funkciju za instant ključ

istovremeno.

Korišćenje instant ključa po prvi put

Kada pritisnete instant ključ po prvi put, pojaviće se ekran

dobrodošlice, da vam pomogne da konfigurišete funkcije instant

ključa.
Da koristite instant ključ po prvi put:
1. Pritisnite instant ključ sa suprotne strane tastera za napajanje.

background image

3. Sa ekrana za podešavanje, kliknite na bilo koju od ikonica,

konfigurišite podešavanja, a potom kliknite na Primeni.

Kliknite na strelice da pretražite kroz instant ključ funkcije koje

možete da konfigurišete.

2. Sa ekrana za dobrodošlicu, kliknite na Podešavanje da

pokrenete ekran za podešavanje.

background image

Možete da konfigurišete ove instant ključ funkcije:

Funkcija

Opis

Regulator jačine tona
Povećava/smanjuje ton ili ga utišava.
Instant aplikacije
Brzo pokreće vaše često korišćene aplikacije ili

kancelarijske dokumente.
Instant mreža
Brzo pokreće vašu omiljenu internet prezentaciju.

Splendid Preset
Omogućava vam da odaberete između šest unapred

podešenih boja ekrana.
Video magija
Brzo pokreće Video magiju za video reprodukciju,

uređivanje i konverziju formata.
Tajmer za odbrojavanje
Brzo pokreće tajmer za odbrojavanje za spavanje,

gašenje ili hibernaciju.
Brava za dodirnu komandnu površinu
Omogućava vam da uključite ili isključite dodirnu

komandnu površinu (tačpad). Ova funkcija imitira

ponašanje tastera <Fn> + <F9>, koji su funkcijski

tasteri za uključivanje isključivanje dodirne

komandne površine (tačpada).

background image

Funkcija

Opis

Odabiranje izlaznog ekrana
Brzo se prebacuje između laptopa, eksternog

monitora i duplog monitora.
Ova funkcija imitira ponašanje tastera <Fn> + <F8>,

koji su funkcijski tasteri za prebacivanje tačpada/LCD

monitora.
Bežična povezivost
Dozvoljava vam da uključite ili isključite Wi-

Fi i Bluetooth. Ova funkcija imitira ponašanje

tastera <Fn> + <F2>, koji su funkcijski tasteri za

prebacivanje između WLAN/Bluetooth.
Medijska kontrola
Brzo pokreće Windows Media Player, i reprodukuje/

pauzira tokom reprodukcije medija.

Da rekonfigurišete instant ključ, pritisnite i držite pritisnut

instant ključ u trajanju od oko tri sekunde, da pokrenete ekran za

podešavanje instant ključa.

background image

4

Poglavlje

4:

Korišćenje laptop PC-ja

background image

52

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Uređaj za usmeravanje

Ne koristite nikakve predmete umesto prsta za upravljanje

dodirnom tablom. Oni mogu da oštete njegovu površinu.

Integrisana dodirna tabla notebook računara predstavlja pokazivački

uređaj koji je osetljiv na dodir i ne sadrži pokretne delove. Za

korišćenje određenih aplikacija je ipak potreban upravljački program

uređaja.

Klik levim tasterom

(područje unutar isprekidane linije)

Klik desnim tasterom

(područje izvan isprekidane linije)

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

53

Korišćenje dodirnetable

Dodirna tabla je interaktivni uređaj koji oponaša funkcije pravog

miša. Omogućava vam da pomoću jednog ili više prstiju pomerate

pokazivač kako biste mogli da birate i klikćete na stavke, rotirate i

uvećavate slike, krećete se kroz liste i prebacujete prozore.

Pomeranje pokazivača

Dodirnite bilo koje područje dodirne table da biste aktivirali njen

pokazivač, zatim prevucite prstom po dodirnoj tabli da biste

pomerili pokazivač na ekranu.

Horizontalno prevlačenje

Vertikalno prevlačenje

Dijagonalno prevlačenje

background image

54

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Dodirnite jednom da biste

izabrali stavku.

Dodirnite dvaput da biste

otvorili izabranu stavku.

Primeri korišćenja

Dodir - Dodir dodirnetable vam omogućava biranje stavki na ekranu

i otvaranje datoteka.

Klik - Kliktanje na dodirnu tablu oponaša funkcije levog i desnog

tastera miša.

Prevlačenje - Prevlačenje po dodirnoj tabli vam omogućava

premeštanje stavki na ekranu.

Kliknite jednom da biste

izabrali stavku, zatim kliknite

dvaput da biste je otvorili.

Klik desnim tasterom

Povlačenje

Klik levim tasterom

Puštanje

Kliknite jednom da biste izabrali

stavku i pogledali opcije njenog

menija.

Dodirnite dvaput da biste izabrali

stavku, zatim zadržite prst na

dodirnoj tabli i prevucite ga po

njemu.

Podignite prst sa dodirne table

da biste otpustili stavku na novu

lokaciju.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

55

Rotiranje - Rotiranje slika u smeru skazaljke na satu ili njemu

suprotnom vrši se pomoću „štipanja”.

Postavite dva prsta na dodirnu tablu i pomerajte ih kružnom putanjom,

u smeru skazaljke na satu ili suprotnom, da biste rotirali sliku.

Pomeranje - Koristeći dva prsta možete se pomerati kroz liste

vertikalno i horizontalno.

Uvećavanje - Koristeći dva prsta možete uvećati ili umanjiti veličinu

prikaza izabrane slike.

Razdvojte/spojte prste da biste uvećali/umanjili prikaz.

Da biste omogućili neprekidno pomeranje sadržaja, držite prste u uglu

dodirne table prilikom pomeranja odozgo nadole/sleva nadesno i

obrnuto. Kada je neprekidno pomeranje sadržaja aktivirano, pokazivač

miša će se promeniti u dvosmernu strelicu .

background image

56

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Dodirna tabla reaguje na pokret, a ne na pritisak. Nema potrebe

da snažnije pritiskate površinu. Snažniji pritisak ne poboljšava

odzivnost table. Dodirna tabla se najbolje odaziva na lagani

pritisak.

Briga o dodirnoj tabli.

Dodirna tabla je osetljiv na pritisak. Ako se ne vodi računa o

njegovom održavanju, lako se može oštetiti. Obratite pažnju na

sledeće mere predostrožnosti.

• Ne dozvolite da tabla dođe u kontakt sa prašinom, tačnošću ili

mašću.

• Ne dodirujte tablu prljavim ili mokrim prstima.
• Ne stavljajte teške predmete na tablu ili njegove tastere.
• Ne grebite tablu noktima ili tvrdim predmetima.

Prebacivanje pomoću tri prsta - Koristeći tri prsta na dodirnoj

tabli, možete da prebacujete stranice sleva nadesno/zdesna nalevo.

Ovim pokretom takođe možete da menjate aktivni prozor na radnoj

površini.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

57

Automatsko isključivanje dodirne table

Dodirna tabla može automatski da se isključi nakon priključivanja

spoljašnjeg USB miša.
Da biste omogućili isključivanje dodirne table:
1.

Idite na kontrolna tabla. Promenite postavku prikaza na

velike ikone , a zatim izaberite miš.

2.

Izaberite karticu ELAN .

3.

Izaberite opciju isključi nakon priključivanja spoljašnjeg

pokazivačkog uređaja.

4.

Izaberite primeni da biste sačuvali izmene ili izaberite u

redu da biste sačuvali izmene i zatvorili dijalog.

background image

58

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Uređaji za skladištenje

Uređaji za skladištenje dozvoljavaju laptop PC-ju da čita i piše

dokumente, slike i druge podatke na različite uređaje za skladištenje

podataka.

Optički drajv (na izabranim modelima)

Ubacivanje optičkog diska

1. Dok je laptop PC uključen, pritisnite taster za izbacivanje drajva

i “nosač” će delimično izaći.

2. Nežno izvucite prednji deo drajva i izvučite “nosač” napolje.

Budite pažljivi da ne bi dodirnuli sočivo za CD drajv i druge

mehanizme. Proverite da nema ničega što bi moglo da se

zaglavi ispod “nosača” drajva.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

59

3. Držite disk na ivici i sa stranom sa etiketom naviše. Gurnite

naniže sa obe strane centra diska dok disk ne upadne na

osovinu. HUB treba da je viši od diska kada je disk ubačen

kako treba.

4. Polako gurnite “nosač” drajva nazad. Drajv će početi da čita

sadržaj diska. Kada se drajv zaustavi, disk će biti spreman za

korišćenje.

Normalno je čuti i osetiti CD kako se okreće velikom brzinom u

CD drajvu dok se podaci čitaju.

background image

60

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Lokacija se može

razlikovati od modela d

modela.

Hitno izbacivanje

Hitno izbacivanje se nalazi u rupi na optičkom drajvu i koristi se da

se izbaci “nosač” optičkog drajva u slučaju da elektronsko izbacivanje

ne radi. Nemojte da koristite hitno izbacivanje umesto elektronskog

izbacivanja.

Budite pažljivi da ne ubodete pokazatelj aktivnosti koji se nalazi

u istom području.

Uklanjanje optičkog diska

Izbacite “nosač” i nežno povucite ivicu diska naviše pod uglom da bi

uklonili disk sa osovine.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

61

Slovo CD drajva treba da je prisutno nezavisno od prisustva CD diska

u drajvu. Nakon što ubacite CD kako treba, podacima možete da

pristupite baš kao sa hard disk drajvovima, omiš što ništa ne može da

se piše ili menja na CD-u. Koristeći odgovarajući softver, CD-RW drajv

ili DVD+CD-RW drajv dozvoliće da CD-RW diskovi budu korisćeni kao

hard disk sa mogućnostima za pisanje, brisanje i uređivanje.
Vibracija je normalna za optičke drajvove velike brzine usled

nebalansiranog CD-a ili CD štampe. Da bi smanjili vibracije, koristite

laptop PC na ravnoj površini i ne stavljajte etikete na CD.

Slušanje audio CD-a

Optički drajvovi mogu da reprodukuju audio CD’e, ali samo DVD-

ROM drajv može da reprodukuje DVD audio. Ubacite audio CD i

Windows automatski otvara audio plejer i počinje sa reprodukcijom.

U zavisnosti od DVD audio diska i instaliranog softvera, možda će

biti potrebno da otvorite DVD plejer da bi slušali DVD audio. Možete

da podesite ton korišćenjem brzih tastera ili ikonice za Windows

zvučnike na liniji sa alatkama.

UPOZORENJE! Ukoliko CD disk nije korektno bloikiran na

centralnu glavčinu, CD se može oštetiti kada se “jezičak” zatvori.

Uvek pažljivo posmatrajte CD dok zatvarate “jezičak” polako,

kako bi sprečili oštećenja.

Korišćenje optičkog drajva

Sa Optičkim diskovima i opremom treba postupati pažljivo

zbog precizne mehanike koja je uključena. Imajte u vidu važna

bezbednosna uputstva koja ste dobili od dostavljača CD-a. Za razliku

od desktop optičkog drajva, laptop PC koristi glavčinu da drži CD

postavljen na mesto, nezavisno od ugla. Kada ubacite CD, važno je

da CD pritisnete na centralnu glavčinu ili “jezičak” optičkog drajva

može da ogrebe CD.

background image

62

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Čitač kartice fleš memorije

Normalno čitač kartice fleš memorije mora se kupiti odvojeno kako

bi se koristile memorijske kartice uređaja poput digitalnih kamera,

MP3 plejera, mobilnih telefona i PDA uređaja. Ovaj laptop PC ima

jedan ugrađen čitač kartice koji može da koristi mnoge kartice fleš

memorije kako je prikazano na primeru ispod. Ugrađeni čitač kartice

je ne samo pogodan, već je i brži od mnogih drugih formi čitača

memorijskih kartica jer koristi unutrašnji PCI bus velikog protoka.

UPOZORENJE! Da bi sprečili gubitak podataka, koristite “Windows

Safely Remove Hardware” (Windows

bezbedno uklanja hardver) na liniji

sa alatkama pre uklanjanja fleš

memorijske kartice.

VAŽNO! Kompatibilnost memorijskih fleš kartica se razlikuje u

zavisnosti od laptop PC modela i specifikacije fleš memorijske

kartice. Specifikacije fleš memorijske kartice se stalno menjaju

tako da se kompatibilnost može promeniti bez prethodnog

upozorenja.

VAŽNO! Nikada ne uklanjajte kartice tokom ili odmah posle

čitanja, kopiranja, formatiranja ili brisanja podataka na kartici ili

može doći do gubitka podataka.

MS / MS Pro

SD / MMC

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

63

Hard disk

Hard diskovi imaju veće kapacitete i rade na mnogo većim brzinama

od flopi disk drajvova i optičkih drajvova. Laptop PC dolazi sa hard

diskom koji je moguće zameniti. Trenutni hard diskovi podržavaju

S.M.A.R.T. (tehnologiju za samonadgledanje i izveštavanje) da bi

detektovali greške hard diskova ili kvarove pre nego što do njih

dođe. Kada zamenjujete hard drajv, uvek posetite autorizovani

servisni centar ili prodavca za ovaj laptop PC.

VAŽNO! Nekorektno korišćenje laptop PC-ja može da ošteti

hard disk. Pažljivo postupajte sa laptop PC-jem i držite ga dalje

od statičkog elektriciteta i jakih vibracija ili udaraca. Hard disk

je izuzetno delikatna komponenta i najverovatnije će biti prva

ili jedina komponenta koja će biti oštećena ukoliko laptop PC

padne.

UPOZORENJE! Isključite sve povezane periferne uređaje, sve

telefonske ili telekomunikacione linije i konektore za struju

(poput eksternog napajanja, baterije itd.) pre nego što uklonite

poklopac hard diska.

VAŽNO! Kada zamenjujete hard drajv, uvek posetite autorizovani

servisni centar ili prodavca za ovaj laptop PC.

Broj hard disk drajvova se razlikuje u zavisnosti od kupljenog

modela. Mesto za sekundarni hard disk drajv može da bude

prazno.

background image

64

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Uklanjanje �ard diska

Lociranje disk jedinica

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

65

Instaliranje �ard diska

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Memorija (RAM)

Dodatna memorija će poboljšati rad aplikacija smanjivanjem

pristupa hard disku. Informacije o nadogradnji memorije vašeg

Notebook računara potražite od ovlašćenog servisera ili prodavca

kod koga ste kupili računar. Maksimalnu kompatibilnost i

pouzdanost osiguraćete isključivo kupovinom modula za proširenje

kod ovlašćenih zastupnika za ovaj prenosivi računar.
BIOS automatski detektuje količinu memorije u sistemu i konfiguriše

CMOS u skladu sa tim, tokom POST-a (samo-testiranje sa uključenim

uređajem). Nema potrebnog podešavanja hardvera ili softvera

(uključujući BIOS) nakon što instalirate memoriju.

UPOZORENJE! Isključite

sve povezane periferne

uređaje, sve telefonske

ili telekomunikacione

linije i konektore za

struju (poput eksternog

napajanja, baterije itd.)

pre nego što instalirate ili

uklonite memoriju.

Instaliranje memorijske

kartice:

Uklanjanje memorijske

kartice:

(Ovo je samo primer.)

(Ovo je samo primer.)

3

3

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

67

Ugrađeni modem i mreža ne mogu se instalirati kasnije kao

ažuriranje. Nakon kupovine, modem i/ili mreža mogu se

instalirati kao ekspanziona kartica.

Konekcije

Mrežna konekcija

Povežite mrežni kabl, sa RJ-45 konektorima na svakom kraju, za

port modema/mreže na laptop PC-ju a drugi kraj za glavčinu ili

prekidač. Za 100 BASE-TX / 1000 BASE-T brzine, vaš mrežni kabl mora

da bude kategorije 5 ili bolje (ne kategorije 3) sa uvnutim parom

žica. Ukoliko planirate da koristite interfejs pri 100/1000Mbps, on

mora biti povezan za 100 BASE-TX / 1000 BASE-T glavčinu (ne za

BASE-T4 glavčinu). Za 10Base-T, koristite kategoriju 3, 4 ili 5 uvrnuti

par žica. 10/100 Mbps puni-dupleks je podržan na ovom laptop

PC-ju ali zahteva konekciju sa glavčinom koja se mrežno menja i sa

omogućenim “dupleksom”. Podrazumevano podešavanje softvera

je da koristi najbrže podešavanje tako da nije potrebna intervencija

korisnika.

1000BASE-T (ili gigabit) je podržan samo na određenim

modelima.

background image

68

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Mrežni kabl sa RJ-45

konektorima

TPar uvrnuti� kablova

Kabl koji se koristi da poveže mrežnu karticu za domaćina (obično

glavčinu ili prekidač) se zove pravi do uvrnuti mrežni par (TPE).

Konektori na krajevima se zovu RJ-45 konektori i nisu kompatibilni sa

RJ-11 telefonskim konektorima. Ukoliko povezujete dva kompjutera

zajedno bez glavčine između, LAN kabl za premošćavanje je

potreban (brzi mrežni model). (Gigabit modeli podržavaju

automatsko premošćavanje tako da je LAN kabl za premošćavanje

opcionalan).

Primer laptop PC-ja povezanog sa mrežnom glavčinom ili

priključkom za korišćenje sa ugrađenim mrežnim kontrolerom.

Mrežna HUB ili prekidač

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

69

Konekcija za Bežični LAN (za izabrane modele)

Opcioni ugrađen bežični LAN je kompaktan i jednostavan za

korišćenje bežični, mrežni adapter. Implementiranjem IEEE 802.11

standarda za bežićni LAN (WLAN), opcioni ugrađen bežični LAN je

sposoban da brzo prenosi podatke koristeći “Direct Sequence Spread

Spectrum” (spektrum širenja direktnih sekvenci) (DSSS) i “Orthogonal

Frequency Division Multiplexing” (multipleksiranje podele

ortogonalnih frekvencija) (OFDM) tehnologije na frekvencijama

2.4GHz/5GHz. Opcioni ugrađen bežični LAN je unazad kompatibilan

sa ranijim IEEE 802.11 standardima, omogućavajući jednostavno

mešanje bežičnih LAN standarda. Opcioni ugrađen bežični LAN

je klijentski adapter koji podržava infrastrukturu i Ad-hoc režime

koji vam daju fleksibilnost vezano za vaše postojeće ili buduće

konfiguracije bežične mreže, za udaljenosti do 40 metara između

klijenta i mesta pristupa.
Da bi obezbedili dovoljnu bezbednost vaših bežičnih komunikacija,

opcioni ugrađen bežični LAN dolazi sa 64-bit/128-bit žičano

ekvivalentnom enkripcijom privatnosti (WEP) i opcijama Wi-Fi

zaštićenog pristupa (WPA).

Radi sigurnosti, NE povezujte mrežu koja nije bezbedna; u

suprotnom, prenos informacija bez enkripcije može biti vidljiv

drugima.

background image

70

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Ad-�oc režim

Ad-hoc režim dozvoljava da laptop PC bude povezan sa drugim

bežičnim uređajem. Nije potrebno mesto pristupa (AP) u ovoj

bežičnoj sredini.
(Na svim uređajima

mora da budu instalirani

opcioni 802.11 LAN

adapteri.)

Desktop PC

PDA

Laptop PC

Režim infrastrukture

Režim infrastrukture dozvoljava laptop PC-ju i drugim bežičnim

uređajima da se pridruže bežičnoj mreži kreiranoj od strane Mesta

pristupa (AP) (prodaje se odvojeno) koje obezbeđuje centralni link za

bežične klijente da komuniciraju jedni sa drugima ili sa kablovskom

mrežom.
(Na svim uređajima

mora da budu instalirani

opcioni 802.11 LAN

adapteri.)

Desktop PC

PDA

Laptop PC

Mesto pristupa

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

71

Windows bežična mrežna konekcija

Povezivanje sa mrežom

1. Uključite bežičnu funkciju ukoliko je to neophodno za vaš

model (pogledajte prekidače

u Odeljku 3).

2. Pritisnite [FN+F2] više puta

dok se ne prikađu ikonica za

bežični LAN i bluetooth.

Ili kliknite duplim klikom na

ikonicu za Wireless Console

(Bežičnu konzolu) u području za

obaveštavanje Windows sistema i

odaberite ikonicu za bežični LAN.

3. Kliknite na ikonicu za bežičnu konekciju sa narandžastom

zvezdicom

u području za Windows® Notification

(obaveštavanje).

4. Odaberite bežičnu tačku

Odaberite bežičnu tačku

pristupa za koju želite da se

povežete sa spiska i kliknite

na Poveži se da uspostavite

vezu.

Ukoliko ne možete da

nađete željenu tačku

pristupa, kliknite na

ikonicu osveži u

gornjem, desnom uglu

da osvežite i pretražite u

spisku ponovo.

background image

72

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

5. Prilikom povezivanja, možda ćete morati da unesete lozinku.

6. Nakon što je konekcija uspostavljena, konekcija je prikazana na

spisku.

7. Možete da vidite ikonicu za bežičnu konekciju

u području

za obaveštavanje.

Ikonica precrtane bežične mreže

pojavljuje se kada

pritisnete <Fn> + <F2> da onemogućite WLAN funkciju.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

73

Bluetoot� bežična konekcija (za izabrane modele)

Laptop PC-ji sa Bluetooth tehnologijom eliminišu potrebu za

kablovima, za povezivanje Bluetooth omogućenih uređaja. Primeri

Primeri

Bluetooth omogućenih uređaja su Eee PC-ji, desktop PC-ji, mobilni

telefoni i PDA uređaji..

Ukoliko laptop PC nije došao sa ugrađenom Bluetooth opcijom,

treba da povežete USB ili ExpressCard Bluetooth modul, kako

biste koristili Bluetooth.

Bluetoot� omogućeni mobilni telefoni

Možete bežično da se povežete za svoj mobilni telefon. U zavisnosti

od mogućnosti vašeg mobilnog telefona, možete da prebacite

podatke iz telefonskog imenika, fotografije, zvučne fajlove itd. ili da

ga koristite kao modem da se povežete na internet. Takođe možete

da ga koristite za SMS poruke.

Bluetoot� omogućeni kompjuteri ili PDA uređaji.

Možete da se bežično povežete na drugi kompjuter ili PDA uređaj

i da zamenite fajlove, podelite periferne uređaje ili da podelite

internet ili mrežnu konekciju. Takođe možete da koristite Bluetooth

omogućenu bežičnu tastaturu i miša.

Uključivanje i pokretanje Bluetoot� opcije

Ovaj proces može da se koristi da doda većinu Bluetooth uređaja.

1. SUključite bežičnu funkciju ukoliko je to neophodno za vaš

model (pogledajte prekidače u Odeljku 3).

2. Pritisnite [FN+F2] više puta

dok se ne prikađu ikonica za

bežični LAN i bluetooth.

background image

74

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Ili kliknite duplim klikom na

ikonicu za Wireless Console

(Bežičnu konzolu) u području za

obaveštavanje Windows sistema i

odaberite ikonicu Bluetooth.

3. Sa

Sa Kontrolnog panela

idite na Mreža i Internet >

Centar za mrežu i deljenje,

a potom kliknite na Promena

postavki adaptera u levom

plavom panelu.

4. Kliknite desnim klikom miša

Kliknite desnim klikom miša

na Bluetoot� mrežna veza i

odaberite Prikaži Bluetoot�

mrežne uređaje.

5. Kliknite na

Kliknite na Dodavanje

uređaja da potražite nove

uređaje.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

75

6. Odaberite Bluetooth

Odaberite Bluetooth

omogućen uređaj sa spiska i

kliknite na Dalje.

7. Unesite Bluetooth sigurnosni

Unesite Bluetooth sigurnosni

kod u svoj uređaj i počnite sa

uparivanjem.

8. Uparena veza je uspešno

Uparena veza je uspešno

uspostavljena. Kliknite

na Zatvori da završite

podešavanje.

background image

76

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

USB Punja�

USB Punjač+ pomaže da se napuni vaš USB uređaj koji je kompatibilan

sa specifikacijama za punjenje baterije Verzije (BC 1.1), bilo da je vaš

Notebook PC uključen ili isključen. Možete da odlučite i podesite prag

baterije da prestane punjenje prema vašim potrebama.

Sa adapterom

USB Punjač+ je uvek dostupan na određenom USB 3.0 portu, kada je

vaš Notebook PC povezan sa adapterom.

Bez adaptera

Da omogućite USB Punjač+
1. Kliknite na ikonicu za USB Charger+

u području za obaveštavanja i

odaberite podešavanja.

2. Kliknite na Omogući USB punjač

funkciju u režimu za bateriju.

3. U skladu sa vašim potrebama,

kliknite da omogućite brzo punjenje

kada je Notebook PC uključen ili

u režimu za spavanje/hibernaciju/

gašenje.

4. Pomerite klizač da podesite prag

napunjenosti baterije, da zaustavite

funkciju USB Punjača+.

• Notebook PC prestaje da puni vaš povezan USB uređaj

kada punjenje baterije padne ispod praga koji ste odredili.

• USB port koji podržava USB Punjač+ ne podržava funkciju za

buđenje USB uređaja.

• Ukoliko se vaš uređaj pregreje, počne da se dimi ili odašilja

abnormalne mirise, odmah uklonite uređaj.

background image

D

Dodatak

background image

D-2

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Opcioni dodaci

Ove stavke, ukoliko to želite, možete da dobijete kao opcione stavke

koje idu uz vaš laptop PC.

USB HUB (opciono)
Priključivanje opcionog USB hub-a će povećati broj vaših USB

portova i omogućiti vam da brzo povežete ili isključite mnoge

periferne USB uređaje, preko jednog kabla.

USB fleš memorijski disk
USB fleš memorijski disk je opcioni uređaj koja omogućuje

skladištenje do nekoliko stotina megabajta, veću brzinu prenosa i

veću trajnost. Kada se koristi u aktuelnim operativnim sistemima,

drajveri nisu potrebni.

USB flopi disk drajv
Opcioni flopi disk drajv sa USB interfejsom može da prihvati

standardni flopi disk od 1.44MB (ili 720KB) 3.5-inča.

UPOZORENJE! Da bi sprečili rušenje sistema, koristite opciju

Windowsa “Safely Remove Hardware” (bezbedno uklonite

hardver) pre isključivanja flopi disk drajva. Izbacite flopi disk pre

prenošenja laptop PC-ja, kako bi sprečili oštećenje usled šoka.

Opcione konekcije

Ove stavke, ukoliko želite, možete da kupite od treće strane.

USB tastatura i miš
Priključivanje eksterne USB tastature omogućiće udobniji unos

podataka. Priključivanje eksternog USB miša omogućiće udobniju

navigaciju Windowsom. I eksterna USB tastatura i miš radiće

simultano sa ugrađenom tastaturom i touchpadom laptop PC-ja.

Konekcija za štampač
Jedan ili više USB štampača mogu da se simultano koriste na bilo

kom USB portu ili na USB hub-u.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-3

Operativni sistem i softver

Ovaj laptop PC može da ponudi (u zavisnosti od teritorije) svojim

kupcima izbor unapred instaliranog Microsoft Windows operativnog

sistema. Izbori i jezici će zavisiti od teritorije. Nivoi hardverske

i softverske podrške će variratri u zavisnosti od instaliranog

operativnog sistema. Stabilnost i kompatibilnost drugih operativnih

sistema ne može se garantovati.

Softver za podršku

Ovaj laptop PC dobijate sa diskom za podršku koji sadrži BIOS,

drajvere i aplikacije da omogući hardverske opcije, proširi

funkcionalnost, pomogne u upravljanju vašim PC-jem ili doda

funkcionalnost koju ne obezbeđuje osnovni operativni sistem.

Ukoliko je potrebno ažuriranje ili zamena diska za podršku,

kontaktirajte svog prodavca za internet prezentacije sa kojih možete

da preuzmete pojedinačne softverske drajvere i pomoćne programe.
Disk za podršku sadrži sve drajvere, pomoćne programe i softver

za sve popularne operativne sisteme uključujući one koje su već

instalirani. Disk za podršku ne uključuje i sam operativni sistem.

Disk za podršku je neophodan čak i ukoliko ste svoj laptop PC dobili

prekonfigurisan, kako bi imali dodatni softver koji nije uključen kao

deo fabrički instaliranog.
Disk za vraćanje sistema je opcionalan i uključuje sliku originalnog

operativnog sistema instaliranog na hard disku u fabrici. Disk za

vraćanje obezbeđuje sveobuhvatno rešenje za vraćanje sistema

koje brzo vraća operativni sistem laptop PC-ja u originalno radno

stanje, pod uslovom da je vaš hard disk u ispravnom radnom stanju.

Kontaktirajte svog prodavca ukoliko vam je potrebno takvo rešenje.

Neke od komponenti i opcija laptop PC-ja možda neće raditi dok

ne instalirate drajvere za uređaje i pomoćne programe.

background image

D-4

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Podešavanja sistemskog BIOS-a

Uređaj za početno punjenje (boot)

1. Na ekranu Boot (pokretanje), odaberite Boot Option #1

(Opciju za pokretanje #1).

2. Pritisnite [Enter] i odaberite uređaj kao Boot Option #1 (Opciju

za pokretanje #1).

Ekrani za BIOS u ovom poglavlju služe samo za referencu.

Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i

teritorijama

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[ Windows Boot Manager]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities

Hard Device BBS Priorities

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from

disks.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[ Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities

Hard Device BBS Priorities

Add New Boot Option

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t

option.

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW

Windows Boot Manager

P0: ST9750423AS

Disabled

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-5

Sigurnosna podešavanja

Da podesite lozinku:
1. Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Setup

Administrator Password (lozinku za administratora

podešavanja) ili User Password (korisničku lozinku).

2. Ukucajte lozinku i pritisnite [Enter].
3. Ukucajte lozinku ponovo i pritisnite [Enter].
4. Lozinka je tada postavljena.
Da bi obrisali lozinku:
1. Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Setup

Administrator Password (lozinku za administratora

podešavanja) ili User Password (korisničku lozinku).

2. Unesite trenutnu lozinku i pritisnite [Enter].
3. Ostavite polje Create New Password (kreiraj novu lozinku)

prazno i pritisnite [Enter].

4. Ostavite polje Confirm New Password (potvrdi novu lozinku)

prazno i pritisnite [Enter].

5. Lozinka je tada obrisana.

Bićete upitani da unesete korisničku lozinku kada god upalite

laptop PC (uđete u BIOS ili OS). lozinka administratora se

traži samo kada biste želeli da uđete u, i konfigurišete BIOS

podešavanja.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to

boot or enter Setup. In Setup, the User will

have Administrator rights.

The password length must be

in the following range:

Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Security Boot Policy

Set User Password

background image

D-6

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Bezbednost I/O interfejsa

Da zaključate I/O interfejs:
1. Na ekranu bezbednost, odaberite Bezbednost I/O interfejsa.
2. Odaberite interfejs koji biste želeli da zaključate i kliknite na

zaključaj.

Podešavanja za Bezbednost I/O interfejsa mogu se promeniti

samo kada se prijavite sa privilegijama administratora.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

If Locked, 2nd SATA HDD will be

disabled.

LAN Network Interface

Lock

UnLock

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-7

Bezbednost USB interfejsa

Da zaključate USB interfejs:
1. Na ekranu bezbednost, odaberite Bezbednost I/O interfejsa >

Bezbednost USB interfejsa.

2. Odaberite interfejs koji biste želeli da zaključate i kliknite na

zaključaj.

Podešavanja za Bezbednost I/O interfejsa mogu se promeniti

samo kada se prijavite sa privilegijama administratora.

Ukoliko podesite USB interfejs na [zaključano], eksterni

portovi i CMOS kamera biće simultano zaključani i sakriveni.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

BlueTooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UnLock]

I f Lo c k e d, a l l U S B d e v i ce w i l l

be disabled.

USB Interface

LocK

UnLock

background image

D-8

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

HDD lozinka

Da podesite HDD lozinku:
1. Na ekranu bezbednost, kliknite na podesi master lozinku,

ukucajte lozinku i pritisnite [Enter].

2. Ukucajte ponovo da potvrdite lozinku i pritisnite [Enter].
3. Kliknite na podesi korisničku lozinku i ponovite prethodne

korake da podesite korisničku lozinku.

4. Lozinka je tada podešena.

• HDD lozinka može se promeniti samo kada se prijavite sa

privilegijama administratora.

• Morate da podesite master lozinku pre nego što podesite

korisničku lozinku.

Bićete upitani da unesete prvo korisničku lozinku (ukoliko

takva postoji), a potom HDD lozinku kada uključite laptop PC i

ne možete da uđete u operativni sistem ukoliko ne uspete da

unesete ispravne lozinke.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this

is a power on password and must be entered to

boot or enter Setup. In Setup, the User will

have Administrator rights.

The password length must be

in the following range:

Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Security Boot Policy

Set the system boot order.
***Advanced to Power Cycle
System after Setting Hard Disk
Passwords***

Create New Password

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-9

Sačuvajte promene

Ukoliko želite da sačuvate svoja podešavanja konfiguracije, morate

da sačuvate promene pre nego što izađete iz BIOS-a.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW

Windows Boot Manager

P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving

the changes.

background image

D-10

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Česti problemi i rešenja

Hardverski problem – optički disk

Optički disk drajv nije u stanju da čita ili piše diskove.

1. Ažurirajte BIOS na najnoviju verziju i pokušajte ponovo.
2. Ukoliko ažuriranje BIOS-a ne pomogne, pokušajte da koristite

kvalitetnije diskove i pokušajte ponovo.

3. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni

centar i pitajte tehničara da vam pomogne.

Nepoznati razlog – sistem nestabilan

Ne može se probuditi iz hibernacije.

1. Uklonite ažurirane (dodate) delove (RAM, HDD, WLAN, BT)

ukoliko ste ih kupili nakon kupovine.

2. Ukoliko to nije slučaj, pokušajte da vratite MS System Restore (MS

vraćanje sistema) na stariji datum.

3. Ukoliko problem i dalje postoji, pokušajte da vratite svoj sistem

koristeći particiju za vraćanje sistema ili DVD.

Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih podataka na

drugoj lokaciji pre vraćanja.

4. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni

centar i pitajte tehničara da vam pomogne.

Hardverski problem – Tastatura/Brzi taster

Brzi taster (FN) je onemogućen.

A. Ponovo instalirajte “ATK0100” drajver sa CD-a sa drajverima ili ga

preuzmite sa ASUS internet prezentacije.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-11

Hardverski problem – Ugrađena kamera

Ugrađena kamera ne radi kako treba.

1. Proverite “Device Manager” (upravljanje uređajima) da bi videli

ima li problema.

2. Pokušajte da ponovo instalirate drajver za kameru da bi rešili

problem.

3. Ukoliko problem ne uspete da rešite, ažurirajte BIOS na

najnoviju verziju i pokušajte ponovo.

4. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni

centar i pitajte tehničara da vam pomogne.

Hardverski problem - Baterija

Održavanje baterije.

1. Registrujte laptop PC za jednogodišnju garanciju koristeći

sledeću internet prezentaciju:

�ttp://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NE uklanjajte bateriju dok koristite laptop PC sa adapterom

za naizmeničnu struju kako bi sprečili oštećenja koja može da

izazove iznenadan gubitak struje. ASUS baterija ima zaštitno

kolo da bi se sprečilo preterano punjenje tako da baterija neće
biti oštećena ukoliko ostane u laptop PC-ju.

Hardverski problem – Greška uključivanja/isključivanja

napajanja

Ne mogu da upalim laptop PC.
Dijagnostika:

1. Napajanje isključivo preko baterije? (D = 2, N = 4)
2. Možete da vidite BIOS (ASUS Logo)? (D = 3, N = A)
3. Možete da učitate OS? (D = B, N = A)
4. Svetleća dioda za napajanje adaptera uključena? (D = 5, N = C)
5. Napajanje isključivo preko adaptera? (D = 6, N = 4)
6. Možete da vidite BIOS (ASUS Logo)? (D = 7, N = 4)
7. Možete da učitate OS? (D = D, N = A)

background image

D-12

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Simptomi i rešenja:
A. Problem može biti u MB, HDD ili NB; posetite lokalni servisni

centar za pomoć.

B. Problem je izazvao operativni sistem, pokušajte da vratite svoj

sistem koristeći particiju za povraćaj sistema ili disk.

VAŽNO! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.

C. Adapterski problem, proverite povezanost kablova i u

suprotnom posetite lokalni servisni centar da bi dobili zamenu.

D. Problem sa baterijom; molimo proverite kontakte baterije i u

suprotnom posetite lokalni servisni centar radi popravke.

Hardverski problem – bežičnu karticu

Kako da proverim da li laptop PC ima bežičnu karticu?

A. Uđite u Control Panel (Kontrolni panel) > Device Manager

(Upravljanje uređajima). Videćete da li laptop PC ima WLAN

karticu pod stavkom “Network Adapter” (mrežni adapter).

Me�anički problem – ventilator / termalni

Zašto je ventilator za hlađenje uvek uključen a temperatura je

visoka?

1. Proverite da VENTILATOR radi kada je temperatura procesora

visoka i proverite da li postoji protok vazduha iz glavnog

ventilacionog otvora.

2. Ukoliko veći broj aplikacija radi (pogledajte liniju sa alatkama),

zatvorite ih da bi smanjili opterećenje sistema.

3. Problem mogu takođe da izazovu i neki virusi, upotrebite

antivirusni program da ih detektujete.

4. Ukoliko problem i dalje postoji, pokušajte da povratite svoj

sistem koristeći particiju za vraćanje sistema ili DVD.

VAŽNO! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

! Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-13

OPREZ! Ne povezujte se na internet pre nego što instalirate

antivirusni softver i internet firewall (zaštitni zid) da bi se zaštitili

od virusa.

Softverski problem – ASUS komplet programa

Kada uključim laptop PC, pojavljuje se poruka “Open policy file error”

(greška fajla otvorene politike).

A. Reinstalirajte najnoviju verziju pomoćnog programa “Power4

Gear” da bi rešili svoj problem. Program je dostupan na ASUS

internet prezentaciji.

Nepoznati razlog – plavi ekran sa belim tekstom

Plavi ekran sa belim tekstom se pojavljuje nakon startovanja sistema.

1. Uklonite dodatnu memoriju. Ukoliko ste instalirali dodatnu

memoriju nakon kupovine, isključite laptop PC; uklonite

dodatnu memoriju i uključite laptop PC da bi videli da li je do

problema došlo usled nekompatibilne memorije.

2. Deinstalirajte softverske aplikacije. Ukoliko ste nedavno

instalirali softversku aplikaciju, ona možda nije kompatibilna sa

vašim sistemom. Pokušajte da ih deinstalirate u Windows Safe

Mode-u (bezbednom režimu Windows-a).

3. Proverite sistem da nema virusa.
4. Ažurirajte BIOS na najnoviju verziju sa WINFLASH u Windows

uku AFLASH u DOS režimu. Ovi pomoćni programi i BIOS fajlovi

mogu se preuzeti sa ASUS internet prezentacije.

UPOZORENJE! Obezbedite da vaš laptop PC ne izgubi napajanje

tokom BIOS flešing procesa.

background image

D-14

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

5. Ukoliko i dalje ne uspete da rešite problem, upotrebite proces

reinstalacije sistema da bi ponovo instalirali ceo sistem.

VAŽNO: Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih

podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.

OPREZ: Ne povezujte se na internet pre nego što instalirate

antivirusni softver i internet firewall (zaštitni zid) da bi se zaštitili

od virusa.

Obavezno prvo instalirajte “Intel INF Update” (Intel INF

ažuriranje) i “ATKACPI” drajvere da bi hardverski uređaji mogli da

budu prepoznati.

6. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni

centar i pitajte tehničara da vam pomogne.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-15

Softverski problem - BIOS

Ažuriranje BIOS-a.

1. Molimo vas potvrdite tačan model laptop PC-ja i preuzmite

najnoviji BIOS fajl za vaš model sa ASUS internet prezentacije i

sačuvajte ga na svoj fleš disk drajv.

2. Povežite svoj fleš disk drajv za laptop PC i uključite laptop PC.
3. Upotrebite funkciju “Start Easy Flash” (jednostavni fleš) na

stranici Advanced (napredno) pomoćnog programa za BIOS

podešavanje. Pratite prikazana uputstva.

4. Pronađite najnoviji BIOS fajl i počnite da ažurirate BIOS.

5. Morate da “Restore Defaults” (vratite podrazumevana

podešavanja) na stranici Exit (izlaz) nakon ažuriranja

(treperenja) BIOS-a.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

POST Logo Type

[Static]

Start Easy Flash

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake On Lid Open

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode

[Disabled]

Intel Virtualization Technology

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration

Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration

USB Configuration

Intel(R) Smart Connect Technology

Network Stack

Press ENTER to run the utilit y

to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform

Platform: G56

Version: 200

Build Date: Dec 6 2011

New Platform

Platform: Unkown

Version: Unkown

Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

D-16

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Popravljanje sistema vašeg laptop PC-ja

korišćenjem particije za vraćanje sistema

Particija za vraćanje sistema brzo vraća softver vašeg laptop PC-

ja u originalno radno stanje. Pre nego što upotrebite Particiju za

povraćanje, iskopirajte svoje podatke (poput Outlook PST fajlova) na

mrežni drajv i zabeležite sva korisnička podešavanja (kao na primer

mrežna podešavanja).

O particiji za povraćanje

Particija za povraćanje je prostor rezervisan na vašem hard disku

koji se koristi za vraćanje operativnog sistema, drajvera i pomoćnih

programa instaliranih na vašem laptop PC-ju u fabrici.

VAŽNO! NEMOJTE da obrišete particiju koja se zove “RECOVERY

(vraćanje). Particija za vraćanje je kreirana u fabrici i korisnik je

ne može vratiti ukoliko je

obrisana. Odnesite svoj

laptop PC u ovlašćeni ASUS

servisni centar ukoliko imate

problema sa procesom

vraćanja sistema.

Korišćenje particije za vraćanje:

1. Pritisnite [F9] tokom starta.
2. Pritisnite [Enter] (unesi) da izaberete Windows Setup (Windows

podešavanje) [EMS omogućeno].

3. Odaberite jezik koji želite da vratite i kliknite na

Odaberite jezik koji želite da vratite i kliknite na dalje.

4. Pročitajte ekran “ASUS Preload Wizard” (ASUS vodič za

učitavanje) i kliknite na Next (dalje).

5. Izaberite opciju particije i kliknite na Next (dalje). Opcije za

particiju:
Povrati Windows samo na prvu particiju.

Ova opcija će obrisati samo prvu particiju, omogućavajući vam

da zadržite druge particije i da kreirate novu sistemsku particiju

kao drajv “C”.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-17

Vratite Windows na celi HD.

Ova opcija će obrisati sve particije sa vašeg hard diska i kreiraće

novu sistemsku particiju kao drajv “C”.
Vratite Windows na celi HD sa 2 particije.

Ova opcija će obrisati sve particije sa vašeg hard diska i kreiraće

dve nove particije “C” (40%) i “D” (60%).

6. Pratite uputstva na ekranu da bi završili proces vraćanja sistema.

Molimo vas posetite www.asus.com za ažurirane drajvere i

pomoćne programe.

Korišćenje DVD-ja za vraćanje (za izabrane modele)

Kreiranje DVD-a za vraćanje sistema:
1. Kliknite duplim klikom na ikonicu AI Recovery Burner (AI

rezanje za vraćanje sistema) na Window desktopu.

2. Ubacite prazan

DVD na koji je

moguće rezati

u optički drajv i

kliknite na Start

da bi počeli da

kreirate DVD za vraćanje sistema.

3. Pratite uputstva na ekranu da završite kreiranje DVD-ja za

vraćanje sistema.

Pripremite dovoljno praznih DVD-a koje je moguće narezati, na

osnovu dobijenih uputstava, da biste kreirali DVD za vraćanje
sistema.

VAŽNO! Izvadite eksterni hard disk pre obavljanja vraćanja

sistema na svom laptop PC-ju. Prema Microsoftu, možete da

izgubite važne podatke zbog podešavanja Windows sistema na

pogrešni hard disk ili usled formatiranja pogrešne particije.

background image

D-18

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Korišćenje DVD-ja za vraćanje:

1. Ubacite DVD za vraćanje u optički drajv (laptop PC treba da je

uključen).

2. Restartujte laptop PC i pritisnite <Esc> tokom pokretanja

sistema i odaberite optički drajv (može biti označem kao “CD/

DVD”) korišćenjem kurzora za naniže i pritisnite <Enter> da bi

obavili pokretanje sa DVD-ja za vraćanje sistema.

3. Odaberite OK da počnete da vraćanje imidž fajla.
4. Odaberite OK da potvrdite vraćanje sistema.

Vraćanje će obrisati podatke sa vašeg hard diska. Proverite da

ste napravili rezervnu kopiju svih važnih podataka pre vraćanja

sistema.

5. Pratite uputstva na ekranu da završite proces vraćanja.

UPOZORENJE: Ne uklanjajte disk za vraćanje sistema (osim

ukoliko vam to ne bude naloženo) tokom procesa vraćanja ili

vaše particije mogu da postanu neupotrebljive.

Proverite da ste povezali adapter za struju sa svojim laptop PC-

jem kada obavljate vraćanje sistema. Nestabilno napajanje može

da dovede do neuspešnog vraćanja sistema.

Molimo vas posetite www.asus.com za ažurirane drajvere i

pomoćne programe.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-19

Informacije o DVD-ROM drajvu

Laptop PC dobijate sa opcionim DVD-ROM ili CD-ROM drajvom.

Da bi videli DVD naslove, morate da instalirate svoj sopstveni

softver za DVD gledanje. Opcioni softver za DVD gledanje može se

kupiti zajedno sa ovim laptop PC-jem. DVD-ROM drajv dozvoljava

korišćenje i CD i DVD diskova.

Informacije o regionalnoj reprodukciji

Reprodukcija DVD filmova uključuje dekodiranje MPEG2 videa,

digitalnog AC# audija i dekripciju CSS zaštićenog sadržaja. CSS (koji

se nekad zove i zaštita kopije) je ime koje se daje šemi zaštite sadžaja

koju je prohvatila filmska industrija da bi zadovoljila potrebu da se

zaštiti od nezakonitog kopiranja sadržaja.
Iako ima mnogo dizajnerskih pravila za CSS davaoce dozvole, jedno

pravilo koje je najbitnije predstavljaju ograničenja reprodukcije u

odnosu na regionalni sadržaj. Da bi olakšali geografski podeljeno

izdavanje filmova, DVD video naslovi se izdaju za određen geografski

region kako je definisano u «Regionalnim definicijama» ispod.

Regionalnim definicijama» ispod. Zakoni o zaštiti autorskih prava

zahtevaju da svi DVD filmovi budu ograničeni na određeni region

(obično region gde se prodaju). Dok sadržaj DVD filma može da

bude izdan za vise regiona, CSS pravila dizajna zahtevaju da bilo koji

sistem koj je u stanju da reporodukuje CSS zaštićeni sadržaj mora da

bude u stanju da reprodukuje samo jedno područje.

Podešavanje regiona može se promeniti do pet puta korišćenjem

softvera za gledanje, i tada će se moći obaviti reprodukcija DVD

filmova samo za ta poslednja podešavanja regiona. Promena

regionalnog koda nakon toga će zahtevati fabričko resetovanje

koje garancija ne pokriva. Ukoliko je resetovanje poželjno,

troškove poštarine i resetovanja pokriće korisnik.

background image

D-20

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Regionalne Definicije

Region 1
Kanada, SAD, Teritorije SAD

Region 2
Češka, Egipat, Finska, Francuska, Nemačka, Zalivske države,

Mađarska, Island, Iran, Irak, Irska, Italija, Japan, Holandija, Norveška,

Poljska, Portugal, Saudiska Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija,

Švedska, Švajcarska, Sirija, Turska, UK, Grčka, Bivše Jugoslovenske

republike, Slovačka.

Region 3
Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan,

Tajland, Vijetnam

Region 4
Australija, Karibi (Osim teritorije SAD), Centralna Amerika, Novi

Zeland, Ostvra pacifika, Južna Amerika

Region 5
CIS, Indija, Pakistan, Ostatak Afrike, Rusija, Severna Koreja

Region 6
Kina

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-21

Informacije o Blue-ray ROM drajvu

(za izabrane modele)

Definicije regiona

Region A
Severnoameričke, centralnoameričke i južnoameričke države i

njihove teritorije, Tajvan, Hong Kong, Makao, Japan, Koreja (Južna I

Severna), jugoistočne azijske države i njihove teritorije.
Region B
Evropske, afričke i jugozapadne azijske države i njihove teritorije,

Australija i Novi Zeland.
Region C
Centralne, južnoazujske, istočno evropske države i njihove teritorije,

Kina i Mongolija.

Pogledajte internet prezentaciju za Blue-ray disk na adresi www.

blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html za

više informacija.

background image

D-22

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Saglasnost sa unutrašnjim modemom

Laptop PC sa unutrašnjim modemom u saglasnosti je sa JATE

(Japan), FCC (SAD, Kanada, Koreja, Tajvan) i CTR21. Unutrašnji

modem je odobren u skladu sa Odlukom saveta 98/482/EC za pan-

evropsku konekciju jednog terminala za javno operisanu telefonsku

mrežu (PSTN). Međutim, usled razlika između pojedinačnih PTSN-a

koji postoje u različitim državama, odobrenje, samo po sebi, ne znači

garantovani rad na svakoj terminacionoj tački PSTN mreže. U slučaju

da imate problema, treba da kontaktirate prvobitnog dobavljača

svoje opreme.

Pregled

4. avgusta 1998, odluka Evropskog saveta u vezi sa CTR 21 je

objavljena u Zvaničnom žurnalu EC. CTR 21 se primenjuje na svu

terminalnu opremu bez glasa sa DTMS pozivanjem, koja planirano

treba da bude povezana za analognu PSTN (javnu telefonsku

mrežu).
CTR 21 (Common Technical Regulation, tj. uobičajena tehnička

regulativa) za zahteve priključaka za analognu javnu telefonsku

mrežu terminalne opreme (izuzimajući terminalnu opremu koja

podržava uslugu glasovne telefonije u opravdanim slučajevima) u

kojoj je adresiranje mreže, ukoliko je obezbeđeno, urađeno preko

multifrekventnog signala duplog tona.

Deklaracija o kompatibilnost mreže

Izjavu koju treba da da proizvođač Obaveštenog tela i prodavac:

“Ova deklaracija će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana

da radi i sve mreže za koje je javljeno na će oprema možda imati

problema sa radom.”

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-23

Deklaracija o kompatibilnost mreže

Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: “Ova deklaracija će

ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže

za koje je javljeno na će oprema možda imati problema sa radom.

Proizvođač će takođe povezati izjavu da bi stavio do znanja gde

mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja i podešavanja

softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca

ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži.”
Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a je objavljivalo pan-

evropsko odobrenje koristeći CTR 21. Rezultat su prvi evropski

modemi koji ne zahtevaju regulatorna odobravanja u svakoj

pojedinačnoj evropskoj državi.

Bezglasna oprema

Telefonske sekretarice i telefoni sa zvučnikom se kvalifikuju, isto

kao i modemi, faks mašine, auto pozivači i alarmni sistemi. Oprema

u kojoj je kvalitet govora sa jednog kraja na drugi kontrolisan

regulativama (npr. ručno držani telefoni i u nekim državama bežični

telefoni) nije uključena.

background image

D-24

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Sledeća tabela prikazuje države koje su trenutno pod CTR

21 standardom.

Država

Primenjeno

Još testiranja

Austrija

1

Da

Ne

Belgija

Da

Ne

Češka Republika

Ne

Nije primenljivo

Danska

1

Da

Da

Finska

Da

Ne

Francuska

Da

Ne

Nemačka

Da

Ne

Grčka

Da

Ne

Mađarska

Ne

Nije primenljivo

Island

Da

Ne

Irska

Da

Ne

Italija

Još uvek se razmatra

Još uvek se razmatra

Izrael

Ne

Ne

Linkenštajn

Da

Ne

Luksemburg

Da

Ne

Holandija

1

Da

Da

Norveška

Da

Ne

Poljska

Ne

Nije primenljivo

Portugal

Ne

Nije primenljivo

Španija

Ne

Nije primenljivo

Švedska

Da

Ne

Švajcarska

Da

Ne

Velika Britanija

Da

Ne

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-25

Ove informacije kopirane su iz CETECOM-a i daju se bez preuzimanja

odgovornosti. Za ažuriranu tabelu, pogledajte http://www.cetecom.

de/technologies/ctr_21.html
1 Nacionalni zahtevi primenjuju se samo ukoliko oprema može da

koristi pulsno biranje (proizvođači mogu da izjave u uputstvu za

korišćenje da je oprema namenjena samo za DTMF signaliziranje, što

čini bilo kakvo dodatno testiranje besmislenim).
U Holandiji, dodatno testiranje je potrebno za funkcije serijskog

povezivanja i ID pozivaoca.

background image

D-26

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Deklaracije i izjave o sigurnosti

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15, rad je podložan

sledećim uslovima:

Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.

Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi,

uključujuči ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B

digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su

dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u

rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači

energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu

sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne

postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji.

Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV

prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem

opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki

od sledećih načina:

Okrenite antenu za prijem signala.

Povećajte rastojanje između opreme i resivera.

Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na

električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.

Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Korišćenje kabla za struju zaštićenog tipa je potrebno da bi se

ispunila FCC ograničenja emisija i sprečilo ometanje obližnjih

radio i televizijskih prijema.Od ključne je važnosti da se koristi

iskljuivo dobijeni kabl za struju. Koristite isključivo zaštićene

kablove da povežete I/O uređaj za ovu opremu. Upozoravamo

vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za

saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo

da koristite opremu.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-27

(Štampano iz Koda federalnih regulacija #47, deo 15.193, 1993.

Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and

Records Administration, U.S. Government Printing Office.) (kancelarija

federalnog registra, administracija nacionalne arhive i izveštaja,

Kancelarija za štampanje vlade SAD.)

FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio

frekvenciji (RF)

Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana

odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da

ukinu vaše pravo da koristite opremu. «Proizvođač izjavljuje da je

ovaj uređaj ograničen na Kanale 1 do 11 pri frekvenciji od 2.4GHz,

od strane određenog firmvera konstrolisanog u SAD.»

Ova oprema u saglasnosti je sa FCC RF ograničenjima za izloženost

određenih za nekontrolisanu sredinu. Da bi se zadržala saglasnost

sa FCC RF pravilima o izlaganju, molimo izbegavajte direktan

kontakt tokom emitovanja. Krajnji korisnici moraju da prate posebna

operaciona uputstva da bi ispunili saglasnost za RF izlaganje.

Deklaracija o saglasnosti

(R&TTE Direktiva 1999/5/EC)

Sledeće stavke su završene i smatraju se relevantnim i dovoljnim.

Ključni zahtevi kao u [Članku 3]

Zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao u [Članku 3.1a]

Testiranje električne bezbednosti u skladu sa [EN 60950]

Zahtevi za zaštitom elektromagnetske kompatibilnosti u [Članku

3.1b]

Testiranje elektromagnetske kompatibilnosti u [EN 301 489-1] &

[EN 301 489-17]

Efikasno korišćenje radio spectra, kao u [Članak 3.2]

Radio test kompleti u skladu sa [EN 300 328-2]

background image

D-28

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Upozorenje CE oznake

CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetoot�-a
Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva

2004/108/EC “Elektromagnetna kompatibilnost” i 2006/95/EC

“Direktiva niskog napona”.

CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetoot�-om
Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog

parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu

za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost.

Izjava o izlaganju IC radijaciji za Kanadu

Ova oprema u saglasnosti je sa ograničenjima za izlaganje IC radijaciji

određenim za nekontrolisanu sredinu. Da bi zadržali saglasnost sa

zahtevima za izlaganje IC RF-u, molimo vas da izbegavate direktan

kontakt sa emitujućom antenom tokom emitovanja. Krajnji korisnici

moraju da prate određena operaciona uputstva za zadovoljavanje

saglasnosti o RF izloženosti.
Rad zavisi od sledeća dva uslova:

Ovaj uređaj ne sme da dovede do ometanja i

Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje, uključujući

ometanje koje može da dovede do neželjenog rada uređaja.

Da bi se sprečilo radio ometanje do licenciranog servisa (tj. ko-

kanalni mobilni satelitski sistemi) ovaj uređaj je namenjen korišćenju

u zatvorenim prostorijama i dalje od prozora, radi maksimalne

zaštite. Oprema (ili njena antena za transmisiju) koja je instalirana

napolju podložna je dobijanju licence.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-29

Bežični operativni kanal za različite domene

S. Amerika

2.412-2.462 GHz

Ch01 do CH11 (kanal 1 do 11)

Japan

2.412-2.484 GHz

Ch01 do CH14 (kanal 1 do 14)

Evropa ETS

2.412-2.472 GHz

Ch01 do CH13 (kanal 1 do 13)

Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi

Neka područja Francuske imaju ograničeni frekvencijski opseg. U

najgorem slučaju, maksimalna autorizovana snaga u zatvorenom

prostoru je:

10mW za celi 2.4 GHz opseg (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz

Kanali od 10 do 13 inkluzivno rade u opsegu od 2446.6 MHz do

2483.5 MHz.

Postoji nekoliko mogućnosti za korišćenje vani na otvorenom

prostoru: Na privatnom zemljištu ili na privatnom zemljištu javnih

osoba, korišćenje je podložno preliminarnoj proceduri ovlašćivanja

Ministarstva Odbrane, sa maksimalnom odobrenom snagom od

100mW u opsegu 2446.5–2483.5 MHz. Korišćenje vani na javnom

zemljištu nije dozvoljeno.
U delovima navedenim ispod, za celi 2.4 GHz opseg:

Maksimalno autorizovano napajanje u zatvorenom prostoru je

100mW

Maksimalno autorizovano napajanje na otvorenom prostoru je

10mW

Delovi u kojima je korišćenje 2400–2483.5 MHz opsega dozvoljeno

sa EIRP-om od manje od 100mW u zatvorenom prostoru i manje od

10mW na otvorenom:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

background image

D-30

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ovaj zahtev će se verovatno promeniti tokom vremena,

dozvoljavajući korišćenje vaše bežične LAN kartice u više delova

Francuske. Molimo vas, proverite ART za najnovije informacijen

(http://www.arcep.fr).

Vaša bežična kartica emituje manje od 100mW ali više od 10mW.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-31

UL bezbednosna obaveštenja

Potrebno za UL 1459 koji pokriva telekomunikacijsku (telefonsku)

opremu koju treba elekrtično povezati za telekomunikacijsku mrežu

koja ima operativni napon do uzemljenja koji ne prevazilazi vrh od

200V, 300V vrh-do-vrha i 105V rms, i instalira se i koristi u skladu sa

Nacionalnim električnim kodom (NFPA 70).
Kada koristite laptop PC modem, osnovne bezbednosne procedure

treba uvek pratiti da bi se sprečio rizik od požara, električnog šoka i

povrede osoba, uključujući sledeće:

Ne koristite laptop PC blizu vode, na primer blizu kade, lavora za

pranje, sudopere ili lavora za veš, u mokrom podrumu ili blizu

bazena.

Ne koristite laptop PC tokom oluje sa grmljavinom. Može doći

do udaljenog rizika od električnog šoka od munje.

Ne koristite laptop PC u blizini lokacije na kojoj curi gas.

Potrebno za UL 1642 koji pokriva primarne (nepunjive) i sekundarne

(punjive) litijumske baterije za korišćenje za napajanje proizvoda.

Ove baterije sadrže metalni litijum, ili leguru litijuma ili litijum jon i

mogu se sastojati od jedne jedine elektrohemijske ćelije ili dve ili više

ćelija povezanih u seriji, paralelno ili na oba načina, koji pretvaraju

hemijsku energiju u električnu energiju putem nepovratne ili

povratne hemijske reakcije.

Ne bacajte bateriju laptop PC.ja u vatru jer može da eksplodira.

Proverite lokalna pravila za moguća posebna uputstva za

odlaganje da bi umanjili rizik od povrede osoba usled požara ili

eksplozije.

Ne koristite adaptere za struju ili baterije iz drugih uređaja da

umanjite rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije.

Koristite isključivo UL certifikovane adaptere za struju ili baterije

koje dostavlja proizvođač ili ovlašćeni prodavci.

background image

D-32

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Za�tev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više

od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju,

jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

ili H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

.

REACH

Saglasnost sa REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija

hemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo hemijske

substance u našim proizvodima na ASUS REACH internet prezentaciji

na adresi http://crs.asus.com/english/REACH.htm.

Obaveštenja TV tjunera (za izabrane modele)

Beleška za CATV instalator sistema—Sistem za distribuciju kablova

treba da bude uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA 70, Nacionalnim

električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje

spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla – instalacija treba da

uključuje povezivanje ekrana kaksijalnog kabla sa uzemljenjem ulaza

u zgradu.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-33

Nordijsko litijumske opreznosti

(za litijumske baterije)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the

manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in

modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o

equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie

nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der

Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien

nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér

det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd

samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas

av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens

instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda

paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä

käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect

de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre

type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions

du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt

av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til

fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного

типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в

соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

background image

D-34

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Bezbednosne informacije o optičkom drajvu
Informacije o bezbednosti lasera

Interni ili eksterni optički drajvovi koji se prodaju sa ovim laptop PC-

jem sadrže LASERSKI PROIZVOD KLASE 1. Klasifikacije lasera mogu se

pronaći u rečniku na kraju ovog uputstva za korišćenje.

UPOZORENJE! Podešavanja ili procedure koje nisu specifikovane

u uputstvu za korišćenje mogu da dovedu do rizičnog ilzaganja

laseru. Ne pokušavajte da demontirate optički drajv. Radi

sopstvene bezbednosti, optički drajv treba da servisira isključivo

autorizovani servisni provajder.

Servisna etiketa upozorenja

OPREZ! NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA SE OTVORI.

NE GLEDAJTE U ZRAK I NE GLEDAJTE DIREKTNO SA OPTIČKIM

INSTRUMENTIMA.

CDRH Regulative

Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) SAD administracije

za hranu i lekove implementirao je regulative za laserske proizvode

2. avgusta 1976. Ove regulative odnose se na laserske proizvode

proizvoedene od 1. avgusta 1976. Usaglašenost sa njima je obavezna

za proizvode koji se prodaju u Sjedinjenim Državama.

UPOZORENJE! Korišćenje kontrola ili podešavanja ili rad ili

procedure osim onih opisanih ovde ili u vodiču za instalaciju

laserskih proizvoda mogu da dovedu do rizičnog izlaganja

radijaciji.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-35

Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravima

koja je zaštićena određenim SAD patentima i drugim pravima na

intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision korporacija i drugi

vlasnici prava. Korišćenje ove patentom zaštićene tehnologije mora

biti odobreno od strane Macrovision korporacije, kako je planirano

za domaćinstva i potrebe drugih ograničenih gledanja sem u

slučaju da je drugačije odobreno od strane Macrovision korporacije.

Zabranjen je obrnuti inžinjering ili demontiranje.

Napomena o gornjem sloju

VAŽNO! Radi pružanja električne izolacije i očuvanja bezbednosti,

telo notebook računara je u potpunosti obloženo izolacionim

slojem, izuzev na stranama na kojima se nalaze ulazno-izlazni

portovi.

Sprečavanje oštećivanja slu�a

Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike

jačine duži vremenski period.

background image

D-36

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

CTR 21 odobrenje

(za laptop PC-je sa ugrađenim modemom)

Danis�

Dutc�

Englis�

Finnis�

Frenc�

German

Greek

Italian

Portuguese

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-37

Spanis�

Swedis�

background image

D-38

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Ekološka etiketa Evropske unije

Ovaj laptop PC dobio je Ekološku etiketu Evropske unije, što znači da

ovaj proizvod poseduje sledeće karakteristike:
1. Smanjenu potrošnju energije tokom režima korišćenja i

suspenzije.

2. Ograničenu upotrebu teških, toksičnih metala.
3. Ograničenu upotrebu supstanci štetnih po okolinu i zdravlje.
4. Smanjenje korišćenja prirodnih izvora ohrabrivanjem

recikliranja.

5. Dizajnirano za jednostavne nadogradnje i duži životni vek, kroz

Dizajnirano za jednostavne nadogradnje i duži životni vek, kroz

obezbeđivanje rezervnih delova, poput baterija, napajanja,

tastature, memorije, i ako su dostupni, CD ili DVD drajvova.

6. Smanjeno smeće u čvrstom stanju preko politike vraćanja

proizvoda.

Za više informacija o Ekološkoj etiketi EU, molimo vas posetite

internet prezentaciju Ekološke etikete EU na adresi

http://www.ecolabel.eu.

ENERGY STAR proizvod koji ispunjava za�teve

ENERGY STAR je zajednički program Agencije

za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država i

Ministarstva za energetiku Sjedinjenih Država koji

svima nama pomaže da uštedimo novac i zaštitimo

životnu sredinu tako što ćemo štedeti energiju i

koristiti proizvode koji štede energiju.

Svi ASUS proizvodi sa logom ENERGY STAR zadovoljavaju standard

ENERGY STAR, a karakteristika uštede energije aktivirana je fabrički.

Monitor i kompjuter su automatski podešeni da posle 15 i 30 minuta

neaktivnosti korisnika pređu u režim za spavanje. Da probudite svoj

kompjuter, kliknite mišem ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

Posetite

http://www.energy.gov/powermanagement

za detaljne

informacije o uštedi energije i koristima koje ona ima na životnu

sredinu. Uz to, posetite

http://www.energystar.gov

za detaljne

informacije o zajedničkom programu ENERGY STAR.

NAPOMENA: Energy Star nije podržana na proizvodima koji su

bazirani na Freedos-u i Linux-u.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-39

Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj

zaštiti životne sredine

ASUS sledi koncept zelenog dizajna prilikom dizajniranja i

proizvodnje naših proizvoda, i vodi računa da svaki stadijum

životnog ciklusa ASUS proizovda bude u skladu sa propisima o

globalnoj zaštiti životne sredine. Uz to, ASUS iznosi relevantne

informacije koje se zasnivaju na obaveznim propisima.
Pogledajte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm za

informacije o izjavi zasnovanoj na obaveznim propisima kojih se

ASUS pridržava:
Japan JIS-C-0950 Deklaracije o materijalu

EU REACH SVHC

Koreja RoHS

Švajcarski zakon o energiji

ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja

ASUS programi za reciklažu i povraćaj rezultat su naše posvećenosti

najvišim standardima za zaštitu naše životne sredine. Mi verujemo u

obezbeđivanje rešenja kako biste vi mogli da odgovorno reciklirate

naše proizvode, baterije, druge komponente, kao i materijal od

pakovanja. Molimo idite na http://csr.asus.com/english/Takeback.

htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.

background image

D-40

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Informacije o autorskim pravima

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su

u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati,

uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik

ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava

kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije

ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO

KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI

ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI

ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI,

SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA

KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE

(UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA,

GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO),

ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH

ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM

UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.
Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu

mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska

prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili

objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.
SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU

NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I

PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG

OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD

STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE

ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U

OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U

NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava

zadržana.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

D-41

Ograničenje odgovornosti

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije

ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje

od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno

od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije

ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući

smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo

koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta

ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do

navedene ugovorene cene za svaki proizvod.
ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za

vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru,

deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.
Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS

proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš

prodavac kolektovno odgovorni.
NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD

SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA

(2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3)

SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE

EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA

ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ

PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

Servis i podrška

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi �ttp://

support.asus.com

background image

D-42

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N56J,R514J,R501J,G56J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

Declaration Date: 20/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)