ASUS ROG G56JR - Proveravanje napajanja baterije

background image

Proveravanje napajanja baterije

Sistem za bateriju implementira standarde Smart Battery (pametne

baterije) u Windows okruženju, što omogućava bateriji da precizno

izvesti o količini punjenja koje je ostalo u bateriji. U potpunosti

napunjena baterija omogućava da laptop PC radi nekoliko sati.

Precizno vreme i koliko će laptop PC tačno raditi zavisi od toga

kako koristite funkciju za štednju energije, od vaših radnih navika,

procesora, veličine sistemske memorije i veličine ekrana.

Kursor treba da stoji preko ikonice za bateriju bez

adaptera za struju.

Kursor treba da stoji preko ikonice za

bateriju sa adapterom za struju.

Kliknite desnim klikom na ikonicu za bateriju

Kliknite levim klikom na ikonicu za bateriju

UPOZORENJE! Suspendovanje u RAM (STR) ne traje dugo kada

je napajanje baterije ispražnjeno. Suspendovanje na disk (STD)

nije isto kao i isključivanje. STD zahteva malu količinu napajanja i

neće raditi ukoliko nema napajanja usled potpune ispražnjenosti

baterije ili nedostatka energije (npr. uklanjanja i adaptera za

struju i baterije).

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

33

UPOZORENJE! NE ostavljate bateriju ispražnjenu. Baterija će se

isprazniti tokom vremena. Ukoliko ne koristite bateriju, morate

nastaviti da je punite svaka tri meseca kako bi produžili kapacitet

mogućnosti za rad ili bateriju možda nećete moći da napunite u

budućnosti.

Baterija prestaje da se puni ukoliko je temperatura isuviše velika

ili je napon baterije isuviše veliki.