ASUS ROG G56JR - Primeri korišćenja

background image

Primeri korišćenja

Dodir - Dodir dodirnetable vam omogućava biranje stavki na ekranu

i otvaranje datoteka.

Klik - Kliktanje na dodirnu tablu oponaša funkcije levog i desnog

tastera miša.

Prevlačenje - Prevlačenje po dodirnoj tabli vam omogućava

premeštanje stavki na ekranu.

Kliknite jednom da biste

izabrali stavku, zatim kliknite

dvaput da biste je otvorili.

Klik desnim tasterom

Povlačenje

Klik levim tasterom

Puštanje

Kliknite jednom da biste izabrali

stavku i pogledali opcije njenog

menija.

Dodirnite dvaput da biste izabrali

stavku, zatim zadržite prst na

dodirnoj tabli i prevucite ga po

njemu.

Podignite prst sa dodirne table

da biste otpustili stavku na novu

lokaciju.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

55

Rotiranje - Rotiranje slika u smeru skazaljke na satu ili njemu

suprotnom vrši se pomoću „štipanja”.

Postavite dva prsta na dodirnu tablu i pomerajte ih kružnom putanjom,

u smeru skazaljke na satu ili suprotnom, da biste rotirali sliku.

Pomeranje - Koristeći dva prsta možete se pomerati kroz liste

vertikalno i horizontalno.

Uvećavanje - Koristeći dva prsta možete uvećati ili umanjiti veličinu

prikaza izabrane slike.

Razdvojte/spojte prste da biste uvećali/umanjili prikaz.

Da biste omogućili neprekidno pomeranje sadržaja, držite prste u uglu

dodirne table prilikom pomeranja odozgo nadole/sleva nadesno i

obrnuto. Kada je neprekidno pomeranje sadržaja aktivirano, pokazivač

miša će se promeniti u dvosmernu strelicu .

background image

56

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Dodirna tabla reaguje na pokret, a ne na pritisak. Nema potrebe

da snažnije pritiskate površinu. Snažniji pritisak ne poboljšava

odzivnost table. Dodirna tabla se najbolje odaziva na lagani

pritisak.