ASUS ROG G56JR - Prekidači

background image

Prekidači i pokazatelji statusa

Prekidač za napajanje

Prekidač za napajanje pali i gasi laptop PC ili stavlja laptop PC u

režim spavanja ili hibernacije. Ponašanje prekidača za napajanje

može se korisnički urediti u Windows Control Panel, u Power

Options (Windows kontrolni panel, “Opcije napajanja”).

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

45