ASUS ROG G56JR - Pokazatelji statusa

background image

Pokazatelji statusa

Indikator napajanja

Indikator napajanja svetli kada je prenosivi računar uključen

(ON), a polako trepće kada je računar u režimu spavanja

(Suspend-to-RAM). Indikator se isključuje kada isključite

Notebook računar ili kada je računar u režimu hiberniranja

(Suspend-to-Disk).

Pokazatelj napunjenosti baterij

e (dupla-boja)

Indikator napunjenosti baterije sa duplom bojom pokazuje

status napajanja baterije na sledeći način:

Zelena UPALJENA: Napajanje baterije je između 95% i 100% (sa

AC napajanjem).

Narandžasta UPALJENA: Napajanje baterije je manje of 95% (sa

AC napajanjem).

Narandžasta treperuća: Napajanje baterije je manje of 10% (sa

AC napajanjem).

Isključeno: Napajanje baterije je između 10% i 100% (bez AC

napajanja).

background image

46

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Pokazatelj aktivnosti drajva

Pokazuje da laptop PC pristupa jednom ili većem broju uređaja

za skladištenje, poput hard diska. Svetlo treperi proporcionalno

vremenu pristupa.

Bluetoot� / Bežični pokazatelj

Ovo samo važi za modele sa ugrađenom Bluetooth (BT) opcijom

i ugrađenim bežičnim LAN-om. Ovaj indikator će se upaliti

da pokaže da je ugrađena Bluetooth (BT) funkcija laptop PC-

ja aktivirana. Indikator svetli kada je ugrađeni bežični LAN

omogućen. (Postavke Windows softvera neophodne.)

Pokazatelj za velika slova

Pokazuje da su velika slova na tastaturi [Caps Lock] aktivirana

kada je upaljen. Velika slova će omogućiti da neka slova na

tastaturi budu otkucana kao velika slova (na primer A, B, C).

Kada je svetlo za velika slova isključeno, kucana slova će se

pojaviti kao mala slova (na primer a, b, c).