ASUS ROG G56JR - Opcije napajanja

background image

Opcije napajanja

Prekidač za napajanje pali i gasi

laptop PC ili stavlja laptop PC u

režime za spavanje ili hibernaciju.

Ponašanje prekidača za napajanje

može se korisnički urediti u

Windows Control Panel, u Power

Options (Windows kontrolni

panel, “Opcije napajanja”)
Za druge opcije, poput “Switch User, Restart, Sleep, or Shut Down,”

(promeni korisnika, restartuj, spavaj ili ugasi se), kliknite vrhom

strelice pored zaključane ikonice.

Restartovanje ili ponovno pokretanje

Nakon obavljanja promena vezanih za vaš operativni sistem, možda

ćete biti upitani da restartujete sistem. Neki instalacioni procesi će

obezbediti dijaloški okvir da bi omogućili restartovanje. da bi ručno

restartovali sistem, izaberite Restart (restartuj).

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

35

Hitno isključivanje

Ako operativni sistem prenosnog računara ne možete ispravno da

isključite ili ponovo pokrenete, računar možete isključiti na još jedan

način:

• Držite pritisnut taster za napaja-

nje

duže od 4 sekunde.

VAŽNO! Nemojte da koristite hitno isključivanje dok se podaci

još uvek zapisuju; to može da dovede do gubitka ili uništavanja

vaših podataka.

background image

36

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Spavanje i �ibernacija

Podešavanja za štednju energije

mogu se pronaći u Windows >

Control Panel (Kontrolni panel)

> Power Options (Opcije

napajanja). U System Settings

(sistemskim podešavanjima),

možete da definišete “Sleep/

Hibernate” (spavaj/hiberniraj)

ili “Shut Down” (ugasi se) za

zatvaranje ekrana ili pritiskanje tastera za napajanje. “Sleep” (spavaj)

i “Hibernate” (hiberniraj) štede energiju kada ne koristite svoj laptop

PC isključivanjem određenih komponenti. Kada nastavite da radite,

vaš poslednji status (poput dokumenta otvorenog na sredini ili

elektronske poruke otkucane do pola) će se pojaviti kao da nikada

niste otišli. “Shut Down” (ugasi) će zatvoriti sve aplikacije i upitaće vas

da li želite da sačuvate svoj rad ukoliko to već niste učinili.