ASUS ROG G56JR - Obojeni brzi tasteri (na izabranim modelima)

background image

Obojeni brzi tasteri (na izabranim modelima)

Sledeće definiše obojene brze tastere na tastaturi laptop PC-

ja. Obojenim komandama se može pristupiti isključivo tako što

prvo pritisnete i držite pritisnut funkcijski taster dok istovremeno

pritiskate taster sa obojenom komandom.

“Z

Z

” Ikonica (F1): Stavlja laptop PC u suspendovani

režim (bilo sačuvaj-u-RAM ili sačuvaj-na-disk) u zavisnosti

od podešavanja tastera za spavanje u podešavanjima za

štednju energije.
Radio toranj (F2): Samo za bežične modele Prebacuje

unutrašnji bežični LAN ili Bluetooth (za određene

modele) da budu uključeni ili isključeni preko Menija

na ekranu. Kada je omogućeno, odgovarajući bežični

pokazatelj će se upaliti. Podešavanja za Windows softver

su neophodna da bi se koristio bežični LAN ili Bluetooth.
Ikona za smanjenje osvetljaja (F5): Smanjuje

osvetljenje ekrana.
Ikona za povećanje osvetljaja (F6): Povećava

osvetljenje ekrana.
LCD Ikonica (F7): Prebacuje ekran da bude uključen i

isključen. (na određenim modelima proširuje područje

ekrana kako bi se ispunio celi ekran kada se koriste režimi

male rezolucije.)

background image

40

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Ikonica za LCD/monitor (F8): Prebacuje se između

laptop PC-ja i LCD ekrana i eksternog monitora na

ovaj način: laptop PC LCD -> eksterni monitor -> oba.

(ova funkcija ne radi u 256 boje, izaberite High Color

(visoko kvalitetne boje) u Display Property Settings

(podešavanjima za ekran). NAPOMENA: Eksterni

monitor se mora povezati “pre” startovanja sistema.

Precrtan touc�pad (F9): Menja ugrađen touchpad

na LOCKED (onemogućen) i UNLOCKED (omogućen).

Blokiranje touchpad-a će vas sprečiti da slučajno

pomerite kurzor dok kucate i najčešće se koristi sa

eksternim uređajem za kurzor, poput miša. PAŽNJA:

Odabrani modeli imaju indikator između touchpad

tastera koji će se upaliti kada je touchpad UNLOCKED

(omogućen) i neće se upaliti kada je touchpad LOCKED

(onemogućen).

Precrtana ikona zvučnika (F10): Prebacuje zvučnike

tako da su uključeni i isključeni (samo u Windows OS).
Ikonica za smanjeni zvučnik (F11):

Smanjuje ton zvučnika (samo u Windows OS).
Ikonica za povećani zvučnik (F12):

Povećava ton zvučnika (samo u Windows OS).
Num Lk (Ins): Uključuje i isključuje numerički deo

tastature (number lock). Dozvoljava vam da koristite veći

deo tastature za unošenje brojeva.
Scr Lk (Del): Uključuje i isključuje “Scroll lock” (komandu

za skrolovanje). Dozvoljava vam da koristite veći deo

tastature za navigaciju.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

41

Fn��C: Uključuje i isključuje funkciju “Izuzetne, video

inteligentne tehnologije” Ovo omogućava prebacivanje

između različitih režima poboljšavanja boje na ekranu

kako bi se poboljšao kontrast, osvetljenje, boja kože

i zasićenje boje za crvenu, zelenu i plavu nezavisno.

Možete da vidite trenutni režim kroz meni na ekranu.
Fn��V (na odabranim modelima):

Uključivanje/isključivanje softverske aplikacije “Life

Frame”.

Za neke modele, ova funkcija je dostupna samo kada omogućite

kameru.

Power4Gear Hybrid (Fn��Space Bar): Ovaj taster

prebacuje se između različitih režima za štednju energije.

Režimi za štednju energije kontrolišu mnoge aspekte

laptop PC-ja da bi maksimizovali radni učinak i vreme

trajanja baterije. Primenjivanje ili uklanjanje adaptera

za struju će automatski prebaciti sistem između režima

naizmenične struje i režima za bateriju. Možete da vidite

trenutni režim kroz meni na ekranu.

Fn��A (na odabranim modelima):

Prebacuje svetlosni indikator Uključeno i Isključeno.

Fn��Enter (proširena tastatura): Uključivanje i isključivanje

Windows kalkulatora.

background image

42

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja