ASUS ROG G56JR - Korišćenje napajanja naizmenične struje

background image

Korišćenje napajanja naizmenične struje

Napajanje laptop PC-ja se sastoji od dva dela, adaptera za struju

i sistema za napajanje baterije. Adapter za struju pretvara

naizmeničnu struju iz utičnice na zidu u jednosmernu struju koju

koristi laptop PC. Svoj laptop PC dobijate sa univerzalnim adapterom

za pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu. To znači da

možete da povežete kabl za struju za bilo koji 100V-120V, kao i

220V- 240V izlaz bez podešavanja prekidača ili korišćenja pretvarača

snage. Za neke države može biti potreban adapter koji će povezati

standardni SAD kabl za struju za drugačiji standard. Većina hotela

obezbediće univerzalne izlaze da podrže različite kablove za struju,

kao i napone. Najbolje je pitati iskusnog putnika o naponima za izlaz

naizmenične struje kada nosite svoj adapter u drugu državu.

Možete da kupite komplete za putovanje za laptop PC koji

uključuju adaptere za struju i modem za skoro svaku državu.

UPOZORENJE! NE povezujte kabl za naizmeničnu struju za

izvor naizmenične struje pre nego što povežete priključak

za jednosmernu struju za laptop PC. Ukoliko ne pratite ovo

upozorenje, može doći do oštećenja adaptera naizmenične u

jednosmernu struju.

Lokacija ulaza za napajanje se razlikuje u zavisnosti od modela.

Pogledajte prethodno poglavlje da pronađete LAN port.

1

3

110V-220V

2

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

27

VAŽNO! Do oštećenja može doći ukoliko koristite drugačiji

adapter da napajate laptop PC ili ukoliko koristite adapter

laptop PC-ja da napajate druge električne uređaje. Ukoliko

ima dima, mirisa paljevine i ekstremne vreline koja dolazi

iz adaptera naizmenične u jednosmernu struju, zatražite

servisiranje. Zatražite servisiranje ukoliko sumnjate da je

adapter naizmenične u jednosmernu struju neispravan. Možete

da oštetite i bateriju i laptop PC ukoliko koristite pokvaren

naizmenične u jednosmernu struju.

Ovaj laptop PC možete dobiti sa priključkom sa bilo dva ili

tri kontakta u zavisnosti od teritorije. Ukoliko je obezbeđen

priključak sa tri kontakta, morate da koristite uzemljeni priključak

za naizmeničnu struju ili korektno uzemljen adapter da bi

osigurali bezbedan rad laptop PC-ja.

UPOZORENJE! ADAPTER ZA STRUJU MOŽE POSTATI TOPAO

ILI VREO PRILIKOM KORIŠĆENJA. OBAVEZNO PROVERITE DA

ADAPTER NIJE PREKRIVEN I DRŽITE GA DALJE OD SVOG TELA.

Isključite adapter za struju ili isključite izlaz za naizmeničnu

struju da bi minimalizovali potrošnju energije kada se laptop PC

ne koristi.

background image

28

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

VAŽNO! Nikada ne pokušavajte da izvadite bateriju dok je laptop

uključen, jer ovo može da dovede do gubitka podataka sa kojima

radite.

Da bi instalirali bateriju: