ASUS ROG G56JR - Korišćenje napajanja baterije

background image

Korišćenje napajanja baterije

Laptop PC je dizajniran da radi sa baterijom koju je moguće izvaditi.

Baterija se sastoji od kompleta baterijskih ćelija smeštenih zajedno.

Potpuno napunjen paket obezbediće nekoliko sati rada, koje

dodatno možete da produžite korišćenjem opcija za štednju energije

preko BIOS podešavanja. Dodatne pakete baterija koji su opcioni

možete da odvojeno kupite od laptop PC prodavca.

Instaliranje i uklanjanje baterije

Vaš laptop PC može ali ne mora imati bateriju instaliranu. Ukoliko

baterija nije već instalirana u vaš laptop PC, upotrebite sledeći

postupak da bi instalirali bateriju.

1

2

1

2

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

29

VAŽNO! Koristite isključivo baterije i adaptere za struju koje ste

dobili sa ovim laptop PC-jem ili posebno odobrene od strane

proizvođača ili prodavca za korišćenje sa ovim modelom ili može

da dođe do oštećenja laptop PC-ja.

Da bi uklonili bateriju:

UPOZORENJE! Iz bezbednosnih razloga, NE bacajte baterije

u vatru, NE kreirajte kratke spojeve između kontakata i NE

rasklapajte bateriju. Ukoliko dođe do bilo kakvog neuobičajenog

rada ili oštećenja baterije izazvanog udarcem, isključite laptop

PC i kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.