ASUS ROG G56JR - Korišćenje dodirnetable

background image

Korišćenje dodirnetable

Dodirna tabla je interaktivni uređaj koji oponaša funkcije pravog

miša. Omogućava vam da pomoću jednog ili više prstiju pomerate

pokazivač kako biste mogli da birate i klikćete na stavke, rotirate i

uvećavate slike, krećete se kroz liste i prebacujete prozore.

Pomeranje pokazivača

Dodirnite bilo koje područje dodirne table da biste aktivirali njen

pokazivač, zatim prevucite prstom po dodirnoj tabli da biste

pomerili pokazivač na ekranu.

Horizontalno prevlačenje

Vertikalno prevlačenje

Dijagonalno prevlačenje

background image

54

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Dodirnite jednom da biste

izabrali stavku.

Dodirnite dvaput da biste

otvorili izabranu stavku.