ASUS ROG G56JR - Hard disk

background image

Hard disk

Hard diskovi imaju veće kapacitete i rade na mnogo većim brzinama

od flopi disk drajvova i optičkih drajvova. Laptop PC dolazi sa hard

diskom koji je moguće zameniti. Trenutni hard diskovi podržavaju

S.M.A.R.T. (tehnologiju za samonadgledanje i izveštavanje) da bi

detektovali greške hard diskova ili kvarove pre nego što do njih

dođe. Kada zamenjujete hard drajv, uvek posetite autorizovani

servisni centar ili prodavca za ovaj laptop PC.

VAŽNO! Nekorektno korišćenje laptop PC-ja može da ošteti

hard disk. Pažljivo postupajte sa laptop PC-jem i držite ga dalje

od statičkog elektriciteta i jakih vibracija ili udaraca. Hard disk

je izuzetno delikatna komponenta i najverovatnije će biti prva

ili jedina komponenta koja će biti oštećena ukoliko laptop PC

padne.

UPOZORENJE! Isključite sve povezane periferne uređaje, sve

telefonske ili telekomunikacione linije i konektore za struju

(poput eksternog napajanja, baterije itd.) pre nego što uklonite

poklopac hard diska.

VAŽNO! Kada zamenjujete hard drajv, uvek posetite autorizovani

servisni centar ili prodavca za ovaj laptop PC.

Broj hard disk drajvova se razlikuje u zavisnosti od kupljenog

modela. Mesto za sekundarni hard disk drajv može da bude

prazno.

background image

64

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Uklanjanje �ard diska

Lociranje disk jedinica

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

65

Instaliranje �ard diska

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja