ASUS ROG G56JR - Briga o dodirnoj tabli.

background image

Briga o dodirnoj tabli.

Dodirna tabla je osetljiv na pritisak. Ako se ne vodi računa o

njegovom održavanju, lako se može oštetiti. Obratite pažnju na

sledeće mere predostrožnosti.

• Ne dozvolite da tabla dođe u kontakt sa prašinom, tačnošću ili

mašću.

• Ne dodirujte tablu prljavim ili mokrim prstima.
• Ne stavljajte teške predmete na tablu ili njegove tastere.
• Ne grebite tablu noktima ili tvrdim predmetima.

Prebacivanje pomoću tri prsta - Koristeći tri prsta na dodirnoj

tabli, možete da prebacujete stranice sleva nadesno/zdesna nalevo.

Ovim pokretom takođe možete da menjate aktivni prozor na radnoj

površini.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

57