ASUS ROG G56JR - Briga o bateriji

background image

Briga o bateriji

Baterija laptop PC-ja, kao i sve punjive baterije poseduje ograničenje

broja puta koji možete da je napunite. Rok trajanja baterije će zavisiti

od temperature vaše sredine, vlažnosti vazduha i toga kako koristite

svoj laptop PC. Idealno, bateriju treba koristiti na temperaturama

između 5˚C i 35˚C (41˚F i 95˚F). Takođe treba da imate u vidu

da je unutrašnja temperatura laptop PC-ja veća od spoljašnje

ambijentalne temperature. Bilo koja temperatura ispod ili iznad ovog

opsega će smanjiti rok trajanja baterije. U svakom slučaju, vreme

korišćenja baterije će vremenom opasti i moraćete da kupite novu

bateriju od ovlašćenog prodavca za ovaj laptop PC. Kako baterije

takođe imaju vek trajanja čak i ukoliko se ne koriste, ne preporučuje

se da kupite dodatne baterije koje ćete čuvati.

1

2

1

2

background image

30

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

VAŽNO! Da bi zaštitili hard disk, uvek sačekajte bar 5 sekundi

nakon isključivanja laptop PC-ja, pre nego što ga ponovo

uključite.

UPOZORENJE! NE nosite i ne pokrivajte laptop PC koji je uključen

bilo kojim materijalima koji će smanjiti cirkulaciju vazduha,

poput na primer torbe za laptop.

Pre starta, ekran će bljesnuti kada se uključi napajanje. Ovo

predstavlja deo rutinskog testa laptop PC-ja i ne predstavlja

problem sa ekranom.