ASUS ROG G56JR - Bezbednosne mere predostrožnosti

background image

Bezbednosne mere predostrožnosti

Sledeće mere predostrožnosti povećaće životni vek laptop PC-ja. Pratite

sve mere opreza i uputstva. Osim kako je opisano u ovom uputstvu,

kompletno servisiranje treba da obavi kvalifikovano osoblje.

Bezbednosno

upozorenje za bateriju:
NE bacajte bateriju u

vatru. NE premošćujte

kontakte kratkim

spojem. NE rasklapajte

bateriju.

NE stavljajte laptop PC

na svoje krilo ili bilo koji

drugi deo tela kako bi

sprečili neudobnost

ili povredu usled

izloženosti toploti.

NE izlažite prljavim ili

prašnjavim sredinama.

NE koristite ukoliko u

okolini curi gas.

NE stavljajte na neravnu

ili nestabilnu radnu

površinu Zatražite

servisiranje ukoliko je

kućište oštećeno.

NE stavljajte i ne

ispuštajte predmete na

vrh laptop pC-ja i ne

gurajte bilo kakve strane

predmete u laptop PC.

NE izlažite jakim

magnetnim ili

električnim poljima.

NE izlažite i ne koristite

blizu tečnosti, kiše

ili vlage. NE koristite

modem tokom oluje sa

grmljavinom.

NE pritiskajte i ne

dodirujte ekran. Ne

stavljajte zajedno sa

malim predmetima

koji mogu da ogrebu ili

upadnu u laptop PC.

Isključite kabl za struju i uklonite bateriju pre čišćenja. Obrišite

laptop PC koristeći čist sunđer od celuloze ili krpu od veštačke

jelenske kože navlaženu rastvorom nenagrizajućeg deterdženta

i nekoliko kapi tople vode i uklonite preteranu vlažnost suvom

krpom.

background image

8

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj proizvod je

dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje

delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom

sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska

oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba

odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative

vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.

Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol precrtane

kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba

odbacivati kao obično smeće.

BEZBEDNA

TEMPERATURA: Ovaj

laptop PC treba koristiti

isključivo u sredinama

sa ambijentalnom

temperaturom između

5°C (41°F) i 35°C (95°F).

JAČINA ULAZNE STRUJE:

Pogledajte etiketu

na dnu laptop PC-ja

i proverite da se vaš

adapter za struju slaže sa

oznakom za jačinu.

NE nosite i ne pokrivajte

laptop PC koji je

uključen zajedno sa bilo

kojim materijalima koji

će smanjiti cirkulaciju

vazduha, poput na

primer torbe za laptop.

NE koristite jake

rastvarače, poput

razređivača, benzena ili

drugih hemikalija na ili

blizu površine.

Neispravna instalacija

baterije može da dovede

do eksplozije i da ošteti

laptop PC.

NE koristite oštećene

kablove za struju,

oštećenu dodatnu

opremu ili druge

oštećene periferne

uređaje.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

9

Predostrožnosti prilikom transporta

Da bi pripremili laptop PC za transport, treba da ga isključite i da

ga odvojite od svih eksternih perifernih uređaja kako bi sprečili

oštećivanje konektora. Glava hard diska se povlači kada je napajanje

isključeno kako bi se sprečilo grebanje površine hard diska tokom

transporta. Stoga, ne treba da transportujete laptop PC dok je

uključen. Zatvorite ekran i proverite da je bezbedno bloikiran u

zatvorenom položaju kako bi zaštitili tastaturu i ekran.

OPREZ! Površina laptop PC-ja se lako masti ukoliko o njoj ne vodite

računa. Budite pažljivi da ne ogrebete ili zamastite površine laptop

PC-ja.

Upozorenje o zvučnom pritisku

Prevelij zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja ili

gubitka sluha. Podešavanje kontrole jačine tona, kao i ekvilajzera

na podešavanje koje nije centralno može da poveća izlazni napon

slušalica i na taj način može da poveća zvučni pritisak.

Upozorenje o DC ventilatoru

Molimo vas, imajte u vidu da je DC ventilator pokretni deo koji može

da dovede do nesreća, molimo vas držite se podalje od pokretnih

propelera ventilatora.

Informacije o adapteru

Ulazni napon: 100-240Vac
Ulazna frekvencija: 50-60Hz
Oznaka izlazne struje: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Oznaka izlazne struje: 19Vdc

background image

10

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Pokrijte svoj laptop PC

Kupite torbu za prenošenje da bi zaštitili laptop PC od prljavštine,

vode, šoka i ogrebotina.

Punite svoje baterije za laptop PC

Ukoliko nameravate da koristite napajanje baterije, obavezno

u potpunosti napunite bateriju i rezervnu bateriju pre nego što

krenete na put. Imajte u vidu da adapter za struju puni bateriju sve

vreme dok je uključen u kompjuter i u izvor električne energije.

Imajte u vidu da punjenje baterije traje mnogo duže kada koristite

laptop PC.

Predostrožnosti prilikom letenja u avionu

Pozovite svoju avio kompaniju ukoliko želite da koristite laptop PC

dok ste u avionu. Većina avio kompanija će imati ograničenja kada

se radi o korišćenju elektronskih uređaja. Većina avio kompanija

će dozvoliti korišćenje elektronskih uređaja izmešu, ali ne i tokom,

poletanja i sletanja.

OPREZ! Postoje tri vrste bezbednosnih uređaja na aerodromu:

Rentgeneske mašine (koriste se na stvarima koje se prenose

preko pokretne trake za prtljag), magnetski detektori (koriste

se na ljudima koji prolaze kroz bezbednosne provere) i

magnetski štapići (uređaji koji se drže u ruci i koriste na ljudima

ili pojedinačnim predmetima). Svoj laptop PC i diskete možete

da pošaljete kroz aerodromske rentgenske mašine. Međutim,

ne preporučuje se da šaljete svoj laptop PC kroz aerodromske

magnetne detektore ili da ih izlažete magnetnim štapićima.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

11