ASUS ROG G56JR - Auto-testiranje uključivanja (POST)

background image

Auto-testiranje uključivanja (POST)

Kada uključite laptop PC, on će najpre proći kroz seriju softverski

kontrolisanih dijagnostičkih testova koji se zovu POST (auto-

testiranje uključivanja). Softver koji kontroliše POST je instaliran kao

trajni deo arhitekture laptop PC-ja. POST uključuje zapis hardverske

konfiguracije laptop PC-ja, koja se koristi da se obavi dijagnostička

provera sistema. Zapis se kreira korišćenjem BIOS programa za

podešavanje. Ukoliko POST otkrije razliku između zapisa i postojećeg

hardvera, prikazaće poruku na ekranu koja će od vas zatražiti da

ispravite ovaj konflikt pokretanjem BIOS podešavanja. U većini

slučajeva zapis treba da bude tačan kada dobijete svoj laptop

PC. Kada je test završen, možda dobijete poruku koja će reći “No

operating system found” (operativni system nije pronađen) ukoliko

na hard disku nije bio učitan operativni system. Ovo ukazuje da

je hard disk ispravno detektovan i spreman za instalaciju novog

operativnog sistema.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

31

VAŽNO! Ukoliko i dalje dobijate upozorenja tokom pokretanja

laptop PC-ja nakon što ste upotrebili pomoćni program za

proveru diska, treba da odnesete laptop PC da bude servisiran.

Ukoliko nastavite da koristite laptop PC, može da dođe do

gubitka podataka.

Te�nologija za samonadgledanje i prijavljivanje

S.M.A.R.T. (tehnologija za

samonadgledanje i prijavljivanje)

proverava hard disk tokom

POST-a (uključivanja) i prikazuje

poruku upozorenja ukoliko je

potrebno servisiranje hard diska.

Ukoliko tokom paljenja dobijete

bilo kakvo kritično upozorenje

o hard disku, odmah napravite

rezervnu kopiju svojih podataka

i pokrenite program za proveru

Windowsa. Da biste pokrenuli

program za proveru Windowsa:

kliknite na Start > odaberite

Computer (kompjuter)> kliknite

desnim klikom miša na ikonicu za hard disk > odaberite Properties

(karakteristike) > kliknite na tabelu Tools (alati) > kliknite na C�eck

Now (proveri sada)> kliknite na Start. Takođe možete da odaberete

“Scan ... sectors” (skeniraj … sektore) za efikasnije skeniranje i

popravljanje ali će proces raditi sporije.

background image

32

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Bićete upozoreni kada je baterija gotovo prazna. Ukoliko

nastavite da ignorišete upozorenja o statusu baterije koja

je skoro prazna, laptop PC će ući u suspendovani režim

(podrazumevani Windows koristi STR).

Slike ekrana prikazane ovde služe samo za primer i možda neće

prikazivati ono što vidite na sistemu.