ASUS ROG G56JR - Prva uporaba hitre tipke

background image

Prva uporaba hitre tipke

Ko hitro tipko pritisnete prvič, se prikaže zaslon pozdravni zaslon, ki

vam pomaga konfigurirati funkcije hitre tipke.

Za prvo uporabo hitre tipke:
1. Pritisnite hitro tipko na nasprotni strani tipke za vklop.

background image

3. Na nastavitvenem zaslonu kliknite katero koli ikono,

konfigurirajte nastavitev, nato pa kliknite Uporabi.

S klikanjem puščic se pomikajte po funkcijah hitrih tipk, ki jih

lahko konfigurirate.

2. Na pozdravnem zaslonu kliknite Nastavitev za zagon

nastavitvenega zaslona.

background image

Konfigurirate lahko naslednje funkcije hitre tipke:

Funkcija

Opis

Znižanje/zvišanje glasnosti
Zviša/zniža glasnost ali izklopi zvok.
Instant App
Hitro zažene najpogosteje uporabljan program ali

datoteke.
Instant Web
Hitro odpre najljubše spletno mesto.

Splendid Preset
Izbirate lahko med šestimi barvnimi

prednastavljenimi zasloni.
Video Magic
Hitro zažene Video Magic za urejanje, predvajanje

videoposnetkov in pretvarjanje oblike.
Countdown Timer
Hitro zažene časovnik za spanje, izklop ali stanje

mirovanja.
Touchpad Lock
Omogoča vklop ali izklop sledilne ploščice. Ta

funkcija oponaša vedenje <Fn> + <F9>, funkcijske

tipke za omogočenje/onemogočenje sledilne

ploščice.

background image

Za ponovno konfiguracijo hitre tipke pritisnite in približno tri

sekunde držite hitro tipko, da zaženete nastavitveni zaslon hitre

tipke.

Funkcija

Opis

Output Display Selector
Hitro preklaplja med prenosnikom, zunanjim

monitorjem in drugim monitorjem.
Ta funkcija oponaša vedenje <Fn> + <F8>,

funkcijske tipke za preklop med monitorjem in LCD-

jem sledilne ploščice.
Wireless Connectivity
Omogoča vklop ali izklop Wi-Fi-ja in Bluetootha. Ta

funkcija oponaša vedenje <Fn> + <F2>, funkcijske

tipke za preklop med WLAN-om in Bluetooth-om.
Media Control
Hitro zažene Windows Media Player in predvaja/

zaustavi predvajanje medija.

background image

4

Poglavje 4: