ASUS ROG G56JR - Indikatorji stanja

background image

Indikatorji stanja

background image

46

Uporabniški priročnik za prenosni računalnik

Kazalec aktivnosti pogona

Nakazuje, da prenosnik dostopa do ene ali več shranjevalnih

naprav kot je trdi disk. Lučka utripa v sorazmerju z dostopnim

časom.

Kazalec brezžičnega omrežja / Bluetooth

To je na voljo samo pri modelih z notranjim Bluetoothom (BT)

in vgrajenim brezžičnim LAN. Ta indikator bo svetil in tako

prikazoval aktivnost funkcije vgrajene funkcije Bluetooth (BT).

Kadar je brezžični LAN omogočen, se prižge lučka. (Za to je

potrebno namestiti program Windows.)

Kazalec zaklopa velikih črk

Prikaže, da je zaklop velikih črk [Num Lk] aktiviran, kadar gori

lučka. Zaklop velikih črk omogoča, da se nekatere črke na

tipkovnici prikažejo kot velike tiskane črke (npr. A,B,C). Kadar je

lučka za velike črke izklopljena, se bodo črke izpisovale kot male

tiskane črke (npr. a,b,c,).