ASUS ROG G56JR - Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch)

background image

Rozšíren�� kl��vesnica (na vybraných modeloch)

Rozšírená klávesnica

sa dodáva s vybranými

modelmi. Rozšírená

klávesnica obsahuje

priradenú numerickú

klávesnicu slúžiacu na

rýchle zadávanie čísel.

Pomocou skratky [Num Lk

/ Scr Lk] dokážete prepínať

medzi používaním rozšírenej

klávesnice na zadávanie čísel

alebo pohyb kurzora. Klávesy

pre pohyb kurzora sa používajú

pre pohyb medzi poľami alebo bunkami podobnými tým, ktoré sa

používajú v tabuľkovom procesore alebo v tabuľke.

background image

Uporabniški priročnik za prenosni računalnik

43