ASUS ROG G56JR - Klávesy Microsoft Windows

background image

Kl��vesy Microsoft Windows

Kláves s logom Windows aktivuje menu Štart umiestnené

na spodnej ľavej strane pracovnej plochy Windows.
Na klávesnici sa nachádzajú dva špeciálne klávesy

Windows. Tie sú popísané v ďalšej časti.
Druhý kláves, ktorý vyzerá ako menu Windows s malým

kurzorom, aktivuje menu s vlastnosťami a je rovnocenný

so stlačením pravého tlačidla myši na objekte Windows.