ASUS ROG G56JR - Zapnutie notebooku

background image

Zapnutie notebooku

Ak notebook zapnete, na obrazovke sa objaví hlásenie oznamujúce

skutočnosť, že notebook je zapnutý. Ak je to potrebné, jas nastavte

pomocou aktivačných klávesov. Ak potrebujete spustiť nastavenie

BIOS, za účelom nastavenia alebo úpravy konfigurácie systému,

počas zavádzania stlačte tlačidlo [F2], čím vstúpite do nastavenia

pre BIOS. Ak v rámci úvodnej obrazovky stlačíte [Tab], budete môcť

vidieť štandardné informácie pre zavedenie operačného softvéru,

ako je napríklad verzia BIOS. Stlačením [ESC] sa dostanete do menu

pre zavádzanie operačného softvéru s možnosťami pre zavedenie

operačného softvéru z dostupných mechaník.