ASUS ROG G56JR - Regulácia teplotného výkonu

background image

Regulácia teplotného výkonu

Existujú tri metódy regulácie teplotného výkonu slúžiace na

reguláciu teplotného stavu notebooku. Tieto ovládače teplotného

výkonu nemôžu byť nakonfigurované užívateľom a mali by byť

známe pre prípad, ak notebook prejde do týchto teplotných stavov.

Nasledujúce teploty predstavujú teploty skrinky (nie jednotky

centrálneho procesora (CPU).

Ventilátor sa zapne za účelom aktívneho chladenia ak teplota

dosiahne bezpečnú hornú hranicu.

Jednotka centrálneho procesora (CPU) zníži z dôvodu pasívneho

chladenia rýchlosť v prípade, ak teplota presiahne bezpečnú

hornú hranicu.

Systém sa z dôvodu kritického chladenia vypne ak teplota

presiahne maximálnu bezpečnú hornú hranicu.

background image

Návod na obsluhu notebooku

39

Funkcie špeciálnej klávesnice

Farebné aktivačné klávesy(csak bizonyos

modelleken)

V nasledujúcej časti sú zadefinované farebné aktivačné klávesy na

klávesnici notebooku. K farebným príkazom budete mať prístup

po tom, ako najprv stlačíte a podržíte funkčný kláves a následne

súčasne stlačíte kláves s farebným príkazom.

Umiestnenia aktivačných klávesov na funkčných klávesoch

sa môžu líšiť v závislosti od modelu, avšak funkcie by mali byť

rovnaké. Namiesto funkčných klávesov sledujte ikony.

Ikona "Zz" (F1): Zavádza režim dočasného pozastavenia

(buď zastavenie RAM alebo zastavenie disku, a to v závislosti

od nastavenia tlačidla pre spánok v rámci nastavenia

spravovania napájania).
Rozhlasová veža (F2): Iba v prípade modelov s možnosťou

bezdrôtového pripojenia: Zapína alebo vypína bezdrôtovú

LAN alebo Bluetooth (na vybraných modeloch) pomocou

obrazovkového displeja. V prípade aktivovania sa rozsvieti

zodpovedajúci indikátor bezdrôtového pripojenia. Pre

používanie bezdrôtovej LAN alebo Bluetooth je potrebné

vykonať nastavenia Windows.
Ikona západu slnka (F5): Znižuje jas displeja

Ikona východu slnka (F6): Zvyšuje jas displeja

Ikona LCD (F7): Zapína a vypína panel displeja. Pomocou

tohto klávesu dôjde k roztiahnutiu plochy obrazovky (v

prípade niektorých modelov), čím dôjde k vyplneniu celého

displeja počas používania režimov s nízkym rozlíšením.

background image

40

Návod na obsluhu notebooku

Ikony LCD/Monitor (F8): Prepína medzi LCD displejom

notebooku a externým sériovo zapojeným monitorom: Iba

LCD -> Iba CRT (Externý monitor) -> Klonovať LCD + CRT

-> Rozšíriť LCD + CRT. (Táto funkcia nie je funkčná pri 256

farbách; v rámci Nastavení vlastností displeja zvoľte Vysokú

kvalitu farieb. DÔLEŽITÉ: Externý monitor pripojte pred

vykonaním zavedenia operačného softvéru notebooku.
Preškrtnutá dotyková plocha (F9):
Prepína zamknutie

(zablokovanie) a odomknutie (odblokovanie) dotykovej

plochy. Zablokovanie dotykovej podložky zabráni

náhodnému pohybu kurzora počas písania a najlepšie

sa používa s externým dotykovým nástrojom ako je myš.

POZNÁMKA: Na vybraných modeloch sa medzi tlačidlami

na dotykovej ploche nachádza indikátor, ktorý sa rozsvieti

v prípade, ak bude dotyková plocha ODOMKNUTÁ

(odblokovaná) a nebude svietiť v prípade, ak bude dotyková

plocha ZAMKNUTÁ (zablokovaná).
Ikony s reproduktorom (F10):

Zapína a vypína reproduktory (iba v operačnom systéme

Windows)
Ikona zníženia hlasitosti reproduktora (F11):

Znižuje hlasitosť reproduktora (iba v operačnom systéme

Windows)
Ikona zvýšenia hlasitosti reproduktora (F12):

Zvyšuje hlasitosť reproduktora (iba v operačnom systéme

Windows)
Num Lk (Ins): Zapína a vypína numerickú klávesnicu

(zámok čísiel). Umožňuje využívať väčšiu časť klávesnice,

a to kvôli zadávaniu čísel. (na vybraných modeloch)

Scr Lk (Del): Zapína a vypína „Scroll Lock“. Umožňuje

využívať väčšiu časť klávesnice, a to kvôli pohybe v rámci

buniek. (na vybraných modeloch)

background image

Návod na obsluhu notebooku

41

Fn+C: Zapína a vypína funkciu inteligentnej technológie

Splendid. Umožňuje prepínanie medzi rôznymi režimami

vylepšenia farieb displeja s cieľom vylepšenia kontrastu,

jasu, farebného tónu pokožky a nezávislého vylepšenia

farebnej sýtosti pre červenú, zelenú a modrú. Aktuálne

nastavený režim si môžete pozrieť prostredníctvom

obrazovkového displeja (OSD).

Fn+V (na vybraných modeloch):

Zapína softvérovú aplikáciu „Life Frame“.

Táto funkcia je u niektorých typoch dostupná len vtedy, keď

kameru aktivujete.

Fn+A (na vybraných modeloch):

Växlar mellan PÅ/AV för miljöljussensorn.

Power4 Gear Hybrid (Fn + medzerník): Tlačidlom

Power4 Gear+ prepínate úspory napájania v rámci

rôznych režimov úspor napájania elektrickou energiou.

Režimy úspory napájania riadia mnoho aspektov

notebooku s cieľom maximalizovať výkon v závislosti

od doby používania batérie. Použitie alebo odpojenie

sieťového adaptéra automaticky prepne systém na režim

striedavého prúdu a režim napájania batériou. Aktuálne

nastavený režim si môžete pozrieť prostredníctvom

obrazovkového displeja (OSD).

Fn+Enter: (rozšírená klávesnica): Zapína a vypína

„Kalkulačku“. (na vybraných modeloch)

background image

42

Návod na obsluhu notebooku

Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch)

Rozšírená klávesnica

sa dodáva s vybranými

modelmi. Rozšírená

klávesnica obsahuje

priradenú numerickú

klávesnicu slúžiacu na

rýchle zadávanie čísel.

Pomocou skratky [Num Lk

/ Scr Lk] dokážete prepínať

medzi používaním rozšírenej

klávesnice na zadávanie čísel

alebo pohyb kurzora. Klávesy

pre pohyb kurzora sa používajú

pre pohyb medzi poľami alebo bunkami podobnými tým, ktoré sa

používajú v tabuľkovom procesore alebo v tabuľke.

Klávesy Microsoft Windows

Na klávesnici sa nachádzajú dva špeciálne klávesy Windows. Tie sú

popísané v ďalšej časti.

Kláves s logom Windows aktivuje menu Štart umiestnené

na spodnej ľavej strane pracovnej plochy Windows.

Druhý kláves, ktorý vyzerá ako menu Windows s malým

kurzorom, aktivuje menu s vlastnosťami a je rovnocenný

so stlačením pravého tlačidla myši na objekte Windows.

background image

Návod na obsluhu notebooku

43

Klávesy multimediálnych ovládačov

Klávesy multimediálnych ovládačov umožňujú pohodlné ovládanie

multimediálnych aplikácií. V nasledujúcej časti sú zadefinované

funkcie pre každý z klávesov multimediálnych ovládačov

nachádzajúcich sa na notebooku.

Pre funkcie ovládania CD použite kláves [Fn] v kombinácii s

klávesmi so šípkami.

Niektoré funkcie ovládacích klávesov sa môžu líšiť v závislosti na

modeli notebooku.

Prehrávanie / pozastavenie prehrávania CD
Ak je prehrávanie CD zastavené,
začne sa

prehrávanie CD.
Počas prehrávania CD sa pozastaví prehrávanie CD.

Zastavenie prehrávania CD
Počas prehrávania CD
sa zastaví prehrávanie CD.

Prejsť na predchádzajúcu stopu v rámci CD (Pre-

sun naspäť)
Počas prehrávania CD disku dôjde k prechodu na

previous (predchádzajúcu) audio skladbu/kapitolu

filmu.

Prejsť na nasledujúcu stopu v rámci CD (Presun

dopredu)
Počas prehrávania CD disku dôjde k prechodu na next

(nasledujúcu) audio skladbu/kapitolu filmu.

background image

44

Návod na obsluhu notebooku

Prepínače

Prepínače a indikátory stavu

Sieťový vypínač

Sieťový vypínač umožňuje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napájania

notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypínača

ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sieťový vypínač je funkčný

iba v prípade, ak je panel displeja otvorený.

background image

Návod na obsluhu notebooku

45

Indikátory stavu

Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká

pomaly v prípade, ak je notebook v režime pozastavenia RAM

(režim spánku). Indikátor nesvieti ak je notebook vypnutý alebo

je v režime pozastavenia disku (Hybernácia).

Indikátor nabíjania batérie (dvojfareb.)

Dvojfarebné indikátory nabíjania batérie zobrazujú stav nabitia

batérie podľa nasledujúceho:

nabitie batérie je v rozsahu 95 % až 100 % (pri napájaní

striedavým prúdom).

nabitie batérie je menej ako 95% (pri napájaní striedavým

prúdom).

nabitie batérie je menej ako 10% (pri napájaní striedavým

prúdom).

nabitie batérie je v rozsahu 10 % až 100 % (bez napájania

striedavým prúdom)

background image

46

Návod na obsluhu notebooku

Indikátor činnosti mechaniky

Naznačuje, že notebook získava prístup k jednému alebo k

viacerým pamäťovým zariadeniam, akým je napríklad pevný

disk. Blikanie svetla je úmerné dobe prístupu.

Indikátor Bluetooth / bezdrôtovej LAN

Nachádza sa jedine na modeloch so zabudovanou bezdrôtovou

LAN. Ak je zabudovaná bezdrôtová LAN odblokovaná, indikátor

sa rozsvieti. (Je potrebné vykonať nastavenia Windows.)

Indikátor zámku veľkých písmen

Ak svieti, znamená to, že zámok veľkých písmen [Caps Lock]

bol aktivovaný. Zámok veľkých čísel umožňuje písanie veľkých

písmen pomocou niektorých klávesov s písmenami (napr. A, B,

C). Ak svetlo zámku veľkých písmen nesvieti, písané písmená

budú vo forme malých písmen (napr. a, b. c)

background image

Používanie funkcie Instant Key

Keď sa používa funkcia Instant Key, na rýchle aktivovanie

prednastavenej funkcie Instant Key jednoducho stlačte tlačidlo.

Naraz môžete konfigurovať jednu funkciu Instant Key.

Prvé používanie funkcie Instant Key

Keď prvý raz stlačíte tlačidlo Instant Key, zobrazí sa uvítacia

obrazovka, na ktorej môžete konfigurovať funkcie tlačidla Instant

Key.
Pri prvom používaní funkcie Instant Key:
1. stlačte tlačidlo Instant Key na opačnej strane sieťového

vypínača.

background image

3. Na obrazovke Nastavenie kliknite na ktorúkoľvek ikonu,

nakonfigurujte nastavenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Kliknutím tlačidlami so šípkami si môžete prezerať funkcie

Instant Key, ktoré môžete konfigurovať.

2. Ak chcete spustiť obrazovku Nastavenie, na uvítacej obrazovke

kliknete na možnosť Nastaviť.

background image

Konfigurovať môžete tieto funkcie Instant Key:

Funkcia

Popis

Zoslabovač hlasitosti
Hlasitosť zosilňuje/zoslabuje alebo prepína do

režimu stlmenia.

Aplikácia Instant
Rýchle spúšťa často používanú aplikáciu alebo

kancelárske súbory.
Instant Web
Rýchle spúšťa vaše obľúbené internetové stránky.

Splendid Preset
Umožňuje vám vyberať zo šiestich prednastavení

farebného displeja.
Video Magic
Rýchle spúšťa aplikáciu Video Magic na prehrávanie,

úpravu a konverziu formátu videa.
Countdown Timer
Rýchle spúšťa časovač odpočítavania pre režim spánku,

vypnutia alebo hibernácie.
Touchpad Lock
Umožňuje vám aktivovať alebo zablokovať

touchpad. Táto funkcia napodobňuje funkčné

klávesy <Fn> + <F9> na aktivovanie/zablokovanie

touchpadu.

background image

Ak chcete konfigurovať Instant Key, stlačte a podržte tlačidlo

Instant Key asi na tri sekundy, čím sa spustí obrazovka

Nastavenie Instant Key.

Funkcia

Popis

Volič výstupného displeja
Rýchle prepína medzi prenosným počítačom,

externým monitorom a duplicitným monitorom.
Táto funkcia napodobňuje funkčné klávesy <Fn> +

<F8> na zapínanie Touchpadu/LCD monitora.

Bezdrôtové pripojenie
Umožňuje vám aktivovať alebo zablokovať Wi-Fi

a Bluetooth. Táto funkcia napodobňuje funkčné

klávesy <Fn> + <F2> na zapínanie WLAN/Bluetooth.

Ovládanie médií
Rýchle spúšťa prehrávač médií Windows a prehráva/

pozastavuje počas prehrávania média.

background image

4