ASUS ROG G56JR - Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu

background image