ASUS ROG G56JR - Mechanika pevného disku

background image

Mechanika pevného disku

Mechaniky pevných diskov majú väčšie kapacity a fungujú pri

omnoho vyšších rýchlostiach ako disketové mechaniky alebo optické

mechaniky. Notebook sa dodáva s vymeniteľnou mechanikou

pevného disku. Aktuálne mechaniky pevných diskov podporujú

S.M.A.R.T. (Technológia vlastného monitorovania a ohlasovania) pre

zistenie chýb alebo porúch disku. Kvôli výmene alebo modernizácii

mechaniky pevného disku vždy navštívte autorizované servisné

stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

DÔLEŽITÉ! Zlé zaobchádzanie s notebookom môže spôsobiť

poškodenie mechaniky pevného disku. S notebookom

zaobchádzajte jemne a chráňte ho pred vplyvom statickej

elektrickej energie, silnými vibráciami a nárazmi. Mechanika

pevného disku predstavuje chúlostivejší prvok a bude zvyčajne

prvým prvkom, ktorý sa poškodí pri páde notebooku.

VÝSTRAHA! Pred sňatím krytu pevného disku odpojte všetky

pripojené periférne zariadenia, telefónne alebo telekomunikačné

linky a sieťový konektor (ako je externý sieťový prívod, batéria

atď.).

DÔLEŽITÉ!

Kvôli výmene alebo modernizácii mechaniky

pevného disku vždy navštívte autorizované servisné

stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

Počet mechaník pevného disku sa líši podľa vášho zakúpeného

modelu. Druhá mechanika pevného disku môže zostať prázdna

background image

64

Návod na obsluhu notebooku

Vybratie mechaniky pevného disku

Umiestnenie pevných diskových jednotiek

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Návod na obsluhu notebooku

65

Nainštalovanie mechaniky pevného disku

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Návod na obsluhu notebooku