ASUS ROG G56JR - Starostlivosť o touchpad

background image

Starostlivosť o touchpad

Touchpad je citlivý na tlak. Pri nesprávnej starostlivosti sa môže

ľahko poškodiť. Vezmite na vedomie nasledovné bezpečnostné

opatrenia.

• Zabezpečte, aby touchpad neprichádzal do kontaktu s nečistotami,

tekutinami alebo tukom.

• Touchpadu sa nedotýkajte so špinavými a vlhkými prstami.
• Na touchpad alebo na jeho tlačidlá neklaďte ťažké predmety.
• Zabráňte poškrabaniu touchpadu nechtami na prstoch alebo ťažký-

mi predmetmi.

Ťahanie troma prstami - Na touchpade môžete troma prstami

stránky ťahať zľava doprava/zprava doľava. Týmto gestom môžete

tiež prepínať medzi aktívnymi oknami na vašej pracovnej ploche.

background image

Návod na obsluhu notebooku

57