ASUS ROG G56JR - ChSpoznanie súčastí

background image

Spoznanie súčastí

Kapitola

background image

14

Návod na obsluhu notebooku

Horná strana

Typ klávesnice bude iný pre každú inú lokalitu.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Návod na obsluhu notebooku

15

Mikrofón (zabudovaný)

Zabudovaný mono mikrofón je možné používať počas

video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na

jednoduché zvukové nahrávky.

Kamera

Zabudovaná kamera umožňuje zachytávanie snímok

alebo nahrávanie videa. Je možné ju používať počas video

konferencií a v prípade ostatných interaktívnych aplikácií.

Indikátor kamery

Indikátor kamery ukazuje, kedy sa zabudovaná kamera

používa.

Panel displeja

Funkcie panela displeja sú také isté ako u stolového

monitora. Notebook využíva aktívny maticový TFT LCD,

ktorý poskytuje vynikajúce sledovanie, podobné ako v

prípade stolových monitorov. Na rozdiel od stolových

monitorov v prípade LCD panela nedochádza k vzniku

žiarenia alebo kmitania a preto je to aj prijateľnejšie pre oči.

Na čistenie panela displeja používajte mäkkú tkaninu bez

akýchkoľvek chemikálií (v prípade potreby používajte čistú

vodu). Klávesy pre okamžitý prístup

Klávesy pre okamžitý prístup vám umožňujú spustenie

často používaných aplikácií jediným stlačením tlačidla.

Podrobnosti sú uvedené v časti 3.

Sieťový vypínač

Sieťový vypínač umožňuje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napájania

notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypínača

ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sieťový vypínač je

funkčný iba v prípade, ak je panel displeja otvorený.

3

4

5

1

2

6

background image

16

Návod na obsluhu notebooku

Klávesnica

Klávesnica poskytuje klávesy plných rozmerov s pohodlným

pohybom (hĺbka do akej je možné kláves stlačiť) a opierku

na dlane oboch rúk. Dva funkčné klávesy pre Windows

pomáhajú v jednoduchej navigácii v rámci operačného

systému Windows.

Dotyková podložka a tlačidlá

Dotyková podložka so svojimi tlačidlami predstavuje

dotykové zariadenie poskytujúce tie isté funkcie, aké

poskytuje stolová myš. Rolovacia funkcia riadená softvérom

je dostupná po nastavení priloženého obslužného

programu tak, aby umožňovala jednoduchú navigáciu v

rámci Windows alebo internetu.

Indikátory stavu (predné)

Indikátory stavu predstavujú rôzne podmienky hardvéru

alebo softvéru. Podrobnosti o indikátoroch nájdete v časti 3.

8

9

7

background image

Návod na obsluhu notebooku

17

Spodná strana

Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Rozmer batérie sa líši v závislosti na modeli.

VÝSTRAHA! Spodná strana notebooku sa môže prehriať. Buďte

opatrní pri narábaní s notebookom, ktorý je v prevádzke, alebo

ktorého prevádzka sa práve skončila. Vysoké teploty sú bežným

javom počas nabíjania alebo počas prevádzky. Nepoužívajte

na mäkkých povrchoch, akými sú postele alebo pohovky, ktoré

môžu zablokovať vetracie otvory. NOTEBOOK NEKLAĎTE

NA SVOJE LONO ALEBO INÚ ČASŤ SVOJHO TELA, ČÍM

ZABRÁNITE PORANENIAM SPÔSOBENÝM TEPLOM.

background image

18

Návod na obsluhu notebooku

Batéria

Batéria sa po pripojení notebooku k zdroju striedavého prúdu

začne automaticky nabíjať a počas pripojenia notebooku

k zdroju striedavého prúdu udržiava napájanie notebooku

na tento zdroj. Takto je možné notebook dočasne používať

počas presunov medzi jednotlivými miestami používania.

Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických

špecifikáciách tohto notebooku. Zostavu batérie nemožno

rozoberať a je potrebné zakúpiť ju ako jednu celistvú jednotku.

Zámok – pružina batérie

Zámok batérie s pružinou sa používa na zaistenie batérie. Po

vložení batérie sa automaticky uzamkne. V prípade vyberania

batérie je potrebné tento zámok podržať v odomknutej

polohe.

Priehradka pre mechaniku pevného disku

Mechanika pevného disku je zaistená v tejto priehradke.

Informácie o možnostiach modernizácie mechaniky pevného

disku pre svoj notebook získate v autorizovanom servisnom

stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu

kompatibilitu a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste mechaniky

pevného disku zakúpili u autorizovaných predajcov tohto

notebooku.

Priehradka pre pamäť (RAM)

Priehradka pre pamäť je vybavená pre rozšírenie pamäte, a

to pomocou prídavnej pamäte. Prídavná pamäť zvýši výkon

aplikácie znížením prístupu na pevný disk. BIOS automaticky

zisťuje objem pamäte v systéme a na základe tohto zistenia

vykonáva konfiguráciu. Po nainštalovaní pamäte nie je

potrebné žiadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vrátane

BIOS). Informácie o možnostiach modernizácie pamäte pre

svoj notebook získate v autorizovanom servisnom stredisku

alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu kompatibilitu

a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste moduly pre rozšírenie

zakúpili u autorizovaných predajcov tohto notebooku.

1

2

3

4

background image

Návod na obsluhu notebooku

19

Pravá strana

1

2

3

2

4

7 8

3

5 6

1

Výstupný konektor pre slúchadlá

Konektor pre stereo slúchadlá (1/8 palcový) sa používa na

pripojenie výstupného zvukového signálu z notebooku

k reproduktorom so zosilňovačom alebo k slúchadlám.

Používanie tohto konektoru automaticky deaktivuje

zabudované reproduktory.

Výstupný konektor SPDIF

Tento konektor poskytuje spojenie pre digitálny zvukový

výstup pre zariadenia zhodné s SPDIF (Digitálne rozhranie

Sony/Philips). Touto funkciou prepnete svoj notebook na

domáci hi-fi systém zábavy.

Vstupný konektor pre mikrofón

Pre pripojenie externého mikrofónu alebo pre výstupné

signály z audio zariadení je možné použiť konektor pre

pripojenie mono mikrofónu (1/8 palcový). Používanie tohto

konektoru automaticky deaktivuje zabudovaný mikrofón.

Túto funkciu môžete využívať pre video konferencie, hlasové

rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

USB Port 3.0

USB (univerzálna sériová zbernica) port je kompatibilný so

zariadeniami vybavenými USB 3.0, 2.0 alebo USB 1.1, akými sú

klávesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky pevných

diskov, tlačiarne a skenery sériovo pripojené, a to až do

hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1), 480Mbitov/sek (USB 2.0), a

4.8Gbitov/sek (USB 3.0). USB umožňuje simultánne fungovanie

mnohých zariadení na jednom počítači s niekoľkými

perifériami fungujúcimi ako dodatočné miesta pre pripojenie

alebo ako rozbočovače. USB podporuje aktívne odpojenie

zariadení, a tak mnoho periférií je možné pripojiť alebo odpojiť

bez reštartovania počítača.

Co

m

bo

background image

20

Návod na obsluhu notebooku

5

6

4

7

Optická mechanika

Notebook je v rámci rôznych modelov dodávaný s rôznymi

optickými mechanikami. Optická mechanika notebooku

môže podporovať kompaktné disky (CD) a/alebo digitálne

video disky (DVD) a môže podporovať nahrávanie (R) alebo

prepisovanie (RW). Informácie pre každý model nájdete v

marketingových špecifikáciách.

Elektronické vysunutie optickej mechaniky

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené

tlačidlom pre vysunutie, ktoré slúži na otvorenie zásobníka.

Zásobník optickej mechaniky dokážete vysunúť pomocou

akéhokoľvek softvérového prehrávača alebo pravým

kliknutím na optickú mechaniku v systéme Windows™ pod

položkou “počítač”

Núdzové vysunutie optickej mechaniky

(umiestnenie sa líši v závislosti od modelu)

Núdzové vysunutie sa používa na vysunutie zásobníka

optickej mechaniky v prípadoch, kedy nefunguje

elektronické vysunutie. Núdzové vysunutie nepoužívajte

ako náhradu elektronického vysunutia.

Vstup pre napájanie (DC)

Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd

na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor.

Elektrická energia dodávaná prostredníctvom tohto

konektora napája notebook a nabíja internú batériu.

Aby ste zabránili poškodeniu notebooku a batérie, vždy

používajte dodávaný sieťový adaptér.

VAROVANIE: POČAS POUŽÍVANIA MÔŽE BYŤ PREHRIATY.

ADAPTÉR NEZAKRÝVAJTE A DODRŽUJTE DOSTATOČNÚ

VZDIALENOSŤ OD SVOJHO TELA.

background image

Návod na obsluhu notebooku

21

1

Ľavá strana

Soket Subwoofer (pada model tertentu)

Soket subwoofer khusus digunakan untuk

menyambungkan subwoofer yang HANYA diberikan

bersama PC Notebook. Subwoofer ini memungkinkan

Anda menikmati suara bass yang luar biasa (frekuensi

rendah) dalam aplikasi multimedia.

4

5

1

3

2

6

7

Port pre zámok Kensington®

Port pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť

notebook pomocou zabezpečovacích zariadení určených

pre notebook, ktoré sú kompatibilné so zabezpečovacími

zariadeniami typu Kensington®.Tieto zabezpečovacie

výrobky zvyčajne obsahujú kovový kábel a zámok, ktorý

zabraňuje preniesť notebook z upevneného objektu.

Niektoré zabezpečovacie výrobky taktiež obsahujú

detektor pohybu, ktorý pri pohybe vydáva zvukový alarm.

JANGAN sambungkan perangkat lain ke soket ini. Jika

melakukannya, dapat merusak soket subwoofer atau PC

Notebook.

8

Výstup pre displej (monitor)

15 kolíkový D-sub port pre monitor podporuje štandardné

VGA kompatibilné zariadenie, akým je monitor alebo

projektor a umožňuje sledovanie na väčšom externom

displeji.

2

background image

22

Návod na obsluhu notebooku

5

Port LAN

Port RJ-45 LAN port s ôsmimi kolíkmi je väčší ako port pre

modem RJ-11 a podporuje štandardný kábel Ethernet

používaný na pripojenie k miestnej sieti. Zabudovaný konektor

umožňuje bežné používanie bez prídavných adaptérov.

HDMI

HDMI Port

HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) je

nekomprimované celo digitálne audio/video rozhranie

medzi zdrojom audio/video, akým je digitálny dekodér, DVD

prehrávač, A/V prijímač a audio a/alebo video monitorom,

akým je digitálny TV prijímač (DTV). Podporuje štandardné,

vylepšené video alebo video s vysokým rozlíšením a

viackanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla. Prenáša všetky

ATSC HDTV štandardy a podporuje 8 kanálový digitálny zvuk

pri šírke pásma, ktorá umožňuje prenášať ešte ďalšie vylepšenia

alebo požiadavky.

USB csatlakozó 3.0

USB csatlakozó 3.0

Funkcia USB Charger+ (na vybraných modeloch)

Pomocou tejto funkcie môžete nabíjať mobilné telefóny

alebo digitálne zvukové prehrávače, keď je Eee PC

prepnutý do režimu spánku, hibernácie, alebo je vypnutý.

6

4

3

Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble alebo iné predmety
neblokujú žiadny z týchto vetracích otvorov. V opačnom prípade
môže dôjsť k prehrievaniu notebooku.

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a

unikanie horúceho vzduchu z notebooku.

7

background image

Návod na obsluhu notebooku

23

Zadná strana

Batéria

Batéria sa po pripojení notebooku k zdroju striedavého

prúdu začne automaticky nabíjať a počas pripojenia

notebooku k zdroju striedavého prúdu udržiava napájanie

notebooku na tento zdroj. Takto je možné notebook

dočasne používať počas presunov medzi jednotlivými

miestami používania. Doba činnosti batérie závisí

na používaní a na technických špecifikáciách tohto

notebooku. Zostavu batérie nemožno rozoberať a je

potrebné zakúpiť ju ako jednu celistvú jednotku.

1

Predná strana

Štrbina pre pomocnú pamäť

Aby bolo možné používať pamäťové karty zo zariadení

akými sú digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné

telefóny a PDA je bežne potrebné zvlášť zakúpiť externú

čítačku pamäťových kariet. Tento notebook je vybavený

zabudovanou vysoko rýchlostnou čítačkou pamäťových

kariet, ktorá dokáže pohodlne čítať množstvo pamäťových

kariet. Tie sú uvedené v ďalších častiach tohto návodu.

1

1

1

background image

24

Návod na obsluhu notebooku